vibandhu विबन्धु

Definition: (v/i--) mfn. having no relations