tvakkomala त्वक्कोमल

Definition: noun (masculine)


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: