svadhvara स्वध्वर

Definition: m. n. a good sacrifice