sarvatobhadra सर्वतोभद्र

Definition: m. Name of a mountain