lohitatva लोहितत्व

Definition: noun (neuter) red colour (Monier-Williams, Sir M. (1988))redness (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: