kalā कला

Definition: f. any practical art, any mechanical or fine art (sixty-four are enumerated in the śaivatantra-[ ];the following is a list of them: gītam-, vādyam-, nṛtyam-, nāṭyam-, ālekhyam-, viśeṣaka-cchedyam-, taṇḍula-kusuma-balivikārāḥ-, puṣpāstaranam-, daśana-vasanāṅgarāgāḥ-, maṇi-bhūmikā-karma-, śayana-racanam-, udaka-vādyam-, udaka-ghātaḥ-, citrā yogāḥ-, mālya-granthana-vikalpāḥ-, keśa-śekharāpīḍayojanam-, nepathya-yogāḥ-, karṇa-pattra-bhaṅgāḥ-, gandha-yuktiḥ-, bhūṣaṇa-yojanam-, indrajālam-, kaucumāra-yogāḥ-, hasta-lāghavam-, citraśākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyā-, pānaka-rasarāgāsava-yojanam-, sūcīvāpa-karma-, vīṇā-ḍama-ruka-sūtra-krīḍā-, prahelikā-, pratimā-, durvacakayogāḥ-, pustaka-vācanam-, nāṭakākhyāyikā-darśanam-, kāvya-samasyā-pūraṇam-, paṭṭikā-vetrabāṇa-vikalpāḥ-, tarkū-karmāṇi-, takṣaṇam-, vāstu-vidyā-, rūpya-ratna-parīkṣā-, dhātu-vādaḥ-, maṇi-rāga-jñānam-, ākara-jñānam-, vṛkṣāyur-veda-yogāḥ-, meṣa-kukkuṭa-lāvaka-yuddha-vidhiḥ-, śuka-sārikā-pralāpanam-, utsādanam-, keśa-mārjana-kauśalam-, akṣara-muṣṭikā-kathanam-, mlechitaka-vikalpāḥ-, deśa-bhāṣā-jñānam-, puṣpa-śakaṭikā-nimitta-jñānam-, yantra-mātṛkā-, dhāraṇa-mātṛkā-, saṃpāṭyam-, mānasī kāvya-kriyā-, kriyā-vikalpāḥ-, chalitakayogāḥ-, abhidhāna-koṣa-cchando-jñānam-, vastra-gopanāni-, dyūta-viśeṣaḥ-, ākarṣaṇa-krīḍā-, bālaka-krīḍanakāni-, vaināyikīnāṃ vidyāṇāṃ jñānam-, vaijayikīnāṃ vidyānāṃ jñānam-;See also ) etc.