govinda-vinivartane गोविन्द-विनिवर्तने

Definition: of Govinda's returning


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: