ekaparvataka एकपर्वतक

Definition: m. Name of a mountain