bhadra भद्र

Definition: m. (prob.) a sanctimonious hypocrite (varia lectio dra-prekṣaṇikaiḥ-)