bahutvakka बहुत्वक्क

Definition: m. (fr. bahu-+ tvac-),"having much bark", Betula Bhojpatra