atitapas अतितपस्

Definition: noun (neuter) excessive tapas


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: