amaraparvata अमरपर्वत

Definition: m. Name of a mountain