ajayavarman अजयवर्मन्

Definition: m. Name (also title or epithet) of a king,