bālāki बालाकि

Definition: See Dppta-bālāki and Kāśyapī-bālākyā- mātharī-putra.


Dictionary: vedic_index
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: