Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for vimba
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
prativimbaetc. equals -bimba- etc. 1. View this entry on the original dictionary page scan.
śroṇivimbaSee -bimba-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
vimba विम्बः म्बम् See बिम्ब.
vimbaka विम्बक See बिम्बक
     Wordnet Search "vimba" has 3 results.
     

vimba

citram, citralekhā, citralikhitam, ālekhyam, pratimā, pratimānam, citraphalakaḥ, pratikṛtiḥ, pratirūpam, praticchāyā, praticchandakam, prativimbam, pritivimbaḥ, jharjharīkaḥ, pratinidhiḥ, pratiyātanā   

rekhābhiḥ varṇaiḥ vā ālekhitā ākṛti।

kalāniketana iti saṃsthāyāṃ naikāni citrāṇi santi।

vimba

sarṣapaḥ, rājasarṣapaḥ, sariṣapaḥ, kaṭukaḥ, kaṭusnehaḥ, kadambakaḥ, kadambadaḥ, vimbaṭaḥ, khañjanā   

vanaspativiśeṣaḥ, yasya kṛṣṇavarṇīyāḥ vartulākārāḥ sarṣapabījāḥ bhujyante tathā ca tailam api upayujyate।

sarṣipasya puṣpāṇi pītavarṇīyāni।

vimba

vimbalḍanam   

landananagarasthitaḥ sthānaviśeṣaḥ yatra pratyekasmin varṣe ṭenisa iti krīḍāprakārasya antarrāṣṭriyā spardhā bhavati।

vimbalḍanam upanagaraṃ vartate।

Parse Time: 1.301s Search Word: vimba Input Encoding: IAST: vimba