Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
     Monier-Williams
          Search  
18 results for vibhāvarī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vibhāvarīf. (See prec.) brilliant, bright (in often applied to uṣas-,"Dawn"; according to to on also equals kupitā-) View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. the (starry) night etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. equals -haridrā- and drā-dāru- View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. a kind of ginger View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. a procuress View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. a deceitful woman View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. a loquacious woman View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. (?) the shreds of a garment torn in a scuffle (= vivāda-vastra-guṇṭhī-or tra-muṇḍī-) View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. Name of a daughter of the vidyādhara- mandāra- View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. of the city of soma- View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīf. of the city of the pracetas- View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīkāntam. "husband of night", the moon View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīmukhan. "beginning of night", evening View this entry on the original dictionary page scan.
vibhāvarīśam. "lord of night", the moon View this entry on the original dictionary page scan.
rākāvibhāvarīf. equals -niśā- View this entry on the original dictionary page scan.
rākāvibhāvarījānim. full moon View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vibhāvarī विभावरी 1 Night; अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला विभावरी कथय कथं भविष्यंति M.4.25;5.7; Ku.5.44. -2 Turmeric. -3 A bawd. -4 A harlot. -5 A perverse woman. -6 A talkative woman (मुखरस्त्री); यशस्विनी मन्युमती कुले जाता विभावरी Mb.5.133.2.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
vibhāvarī noun (feminine) (?) the shreds of a garment torn in a scuffle (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a deceitful woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of ginger (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a loquacious woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a procuress (Monier-Williams, Sir M. (1988))
bright (Monier-Williams, Sir M. (1988))
brilliant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of the Vidyādhara Mandāra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the city of Soma (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the city of the Pracetas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the (starry) night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
turmeric (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Devī
Frequency rank 9474/72933
     Wordnet Search "vibhāvarī" has 3 results.
     

vibhāvarī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

vibhāvarī

arjunī, arvatī, ijyā, bhojyā, masūrikā, dūtī, māsopavāsinī, ratatālī, vibhāvarī, vṛddhayuvatiḥ, mādhavī, śamphalī, śambalī, śambhalī, saṅghāṭikā, sañcārikā, sanālī, sambhalī, akkā, karālā   

kalahaṃ kārayitrī।

arjunyāḥ vacanāni viśvasya sītā ca gītā ca kalahaṃ kṛtavatyau।

vibhāvarī

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

Parse Time: 0.990s Search Word: vibhāvarī Input Encoding: IAST: vibhāvarī