Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
van has 6 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√vaṇvaṇaaśabdārthaḥ1297
√vaṇvaṇaaśabde1303
√vanvanaaśabde1305
√vanvanaasambhaktau1306
√vanvanuunocyate1528
√vanvanuuyācane89
 
 
van has 6 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√वण्vaṇsounding / śabda1052/2Cl.1
√वन्vansounding / śabda1052/2Cl.1
√वन्vanpossessing / sambhakti1178/2Cl.1
√वन्vanhurting, injuring or killing / hiṃsā1297/3Cl.1
√वन्vanbegging, in asking, in requesting / yācana850/2Cl.8
√वन्vangoing / gati347/3Cl.1
Amarakosha Search
Results for van"
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhiṣavaḥ2.7.51MasculineSingularsutyā, savanam
abhivādakaḥ3.1.26MasculineSingularvandāruḥ
āpaḥ1.10.3-4FemininePluralsalilam, payaḥ, vanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥwater
ārāmaḥMasculineSingularupavanam
āranālaḥ2.9.38NeuterSingularabhiṣutam, avantisomam, dhānyāmlam, kuñjalam, sauvīram, kāñjikam, kulmāṣam
aṭavīFeminineSingulargahanam, kānanam, vanam, araṇyam, vipinam
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
brahma3.3.121NeuterSingularprayojanam, niḥsaraṇam, vanabhedaḥ
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravan, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
dāvaḥMasculineSingulardavaḥ, vanahutāśanaḥforest fire
garutmān3.3.64MasculineSingularpavanaḥ, amaraḥ
gāyatrī2.2.49FeminineSingularbālatanayaḥ, khadiraḥ, dantadhāvanaḥ
ghanaḥ3.3.117MasculineSingularsravan
ghṛtāmṛtam3.3.82MasculineSingularmahābhītiḥ, vanāpekṣikarma
gṛham2.2.4-5NeuterSingularagāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ
inaḥ3.3.118MasculineSingularvan
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jagatīFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
vanFeminineSingularvanī, jīvā, vanīyā, madhuḥ, sravā
jīvikā2.9.1FeminineSingular‍ājīvaḥ, vārtā, vṛttiḥ, vartanam, vanam
kapiḥ2.5.4MasculineSingularśākhāmṛgaḥ, valīmukhaḥ, markaṭaḥ, vānaraḥ, plavaṅgaḥ, kīśaḥ, plavagaḥ, vanaukāḥ
kokilaḥ2.5.21MasculineSingularparabhṛtaḥ, pikaḥ, vanapriyaḥ
lavaḥ2.4.24MasculineSingularlavanam, abhilāvaḥ
mānuṣyakam2.4.42NeuterSingularbhuvanam, janaḥ
mauthunam2.7.61NeuterSingularnidhuvanam, ratam, vyavāyaḥ, grāmyadharmaḥ
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravan, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
natanāsikaḥ2.6.45MasculineSingularavaṭīṭaḥ, avanāṭaḥ, avabhraṭaḥ
niṣṭhevanam2.4.38NeuterSingularniṣṭhyūtiḥ, niṣṭhīvanam, niṣṭhevaḥ
palaṅkaṣāFeminineSingulargokṣurakaḥ, vanaśṛṅgāṭaḥ, ikṣugandhā, śvadaṃṣṭrā, svādukaṇṭakaḥ, gokaṇṭakaḥ
pāśakaḥ2.10.45MasculineSingularakṣaḥ, devanaḥ
pāṭhāFeminineSingularpāpacelī, śreyasī, ambaṣṭhā, vanatiktikā, ekāṣṭhīlā, sthāpanī, prācīnā, rasā, viddhakarṇī
pathikaḥ2.8.16MasculineSingularadhvanyaḥ, pānthaḥ, adhvanīnaḥ, adhvagaḥ
pratisīrā2.6.121FeminineSingularjavanikā, tiraskariṇī
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
ruciḥ3.3.34FeminineSingulargoṣṭhaḥ, dhvaniḥ, vahaḥ
śabdaḥ1.2.24MasculineSingularnisvānaḥ, nirghoṣaḥ, ravaḥ, ninadaḥ, virāvaḥ, āravaḥ, nādaḥ, svānaḥ, dhvānaḥ, ninādaḥ, saṃrāvaḥ, nisvanaḥ, nirhrādaḥ, svanaḥ, dhvaniḥ, ārāvaḥsound
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
śastram3.3.187NeuterSingularācchādanam, yajñaḥ, sadādānam, vanam
sevanam03.04.2005NeuterSingularvanam, syūtiḥ
śmaśānam2.8.119NeuterSingularpitṛvanam
sthūlam3.3.212MasculineSingularvanam, araṇyavahniḥ
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
sūnā3.3.120FeminineSingularjavanam, āpyāyanam, pratīvāpaḥ
svanitam3.1.94MasculineSingulardhvanitam
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
tarpaṇam3.2.4NeuterSingularprīṇanam, avanam
tāruṇyam2.6.40NeuterSingularyauvanam
turuṣkaḥ1.2.129MasculineSingularpiṇḍakaḥ, sihlaḥ, vanaḥ
vanFeminineSingularvṛkṣaruhā, vantikā, vṛkṣādanī
vaśakriyā3.2.4FeminineSingularsaṃvananam
vatsādanīFeminineSingularvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
vegī2.8.74MasculineSingulartvaritaḥ, prajavī, javanaḥ, javaḥ, tarasvī
vidhūnanam3.2.4NeuterSingularvidhuvanam
vimarśaḥMasculineSingularbhāvanā, vāsanāreasoning
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
yāvat3.3.254MasculineSingularpraśnaḥ, śaṅkā, saṃbhāvanā, garhā, samuccayaḥ
Monier-Williams Search
Results for van"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
van cl.1 P. () v/anati- (Vedic or Veda also te-,and van/ati-) ; cl.8 P. A1. () van/oti-, vanut/e- (perfect tense vāv/āna-, vāv/antha-, vavanm/a-, vavn/e-; parasmE-pada vavanv/as- ; Aorist vanta-, v/aṃsva- ; vaṃsat-, sate- ; vaniṣat- ; ṣanta- ; vanuṣanta-, ; Potential vaṃsīmahi-, vasīmahi- ; preceding vaniṣīṣṭa- vaṃsiṣīya- ; future vaniśā- grammar; vaniṣyate-, ; infinitive mood vanitum- grammar; -vantave- ), to like, love, wish, desire ; to gain, acquire, procure (for one's self or others) ; to conquer, win, become master of, possess ; to prepare, make ready for, aim at, attack ; to hurt, injure ( also"to sound";"to serve, honour, worship, help, aid") : Causal vanayati- or vānayati- ; varia lectio (confer, compare saṃ-van-): Desiderative v/ivāsati-, te-, to attract, seek to win over : Intensive (only vāv/anaḥ-and vāvandh/i-;but confer, compare vanīvan-) to love, like [ confer, compare Latin venia,Venus; Got.gawinnan; German gewinnen; English win.] View this entry on the original dictionary page scan.
van equals v/ana- (only in genitive case and locative case plural van/ām- v/aṃsu-),"wood"or,"a wooden vessel" View this entry on the original dictionary page scan.
vanlove, worship View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
Results for van"1 result
van वन् I. 1 P. (वनति) 1 To honour, worship. -2 To aid. -3 To sound. -4 To be occupied or engaged. -II. 8 U. (वनोति, वनुते, usually वनुते only) 1 To beg, ask, request (said to govern two acc.); तोयदादितरं नैव चातको वनुते जलम्. -2 To seek for, seek to obtain. -3 To conquer, possess. -4 Ved. To like, love. -5 To wish, desire. -6 To make ready, prepare for. -7 To hurt, injure. -III. 1 P., 1 U. (वनति, वानयति-ते) 1 To favour, aid. -2 To hurt, injure. -3 To sound. -4 To confide in.
Macdonell Vedic Search
Results for van"1 result
van van win, VIII. vanóti win [Eng. win; cp. Lat. ven-ia ‘favour’]. á̄-, ds. vivāsa seek to win, ii. 33, 6; v. 83, 1.
Results for van"2 results
van noun (masculine) [gramm.] Auslaut van eines Nominalstammes [gramm.] kṛt van (vanip)
Frequency rank 39033/72933
van verb (class 8 ātmanepada) to acquire (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to aim at (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to attack (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to become master of (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to conquer (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to desire (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to gain (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to hurt (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to like (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to love (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to make ready for (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to possess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to prepare (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to procure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to win (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to wish (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64542/72933
Parse Time: 1.172s Search Word: van" Input Encoding: IAST: van