Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vaidehī" has 1 results.
     
vaidehī: feminine nominative singular stem: vaideha
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
     Monier-Williams
          Search  
13 results for vaidehī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vaidehīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīf. a cow from the country of the videha-s View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīf. a princess of the videha-s, (especially) Name of sītā- View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīf. a woman of the vaideha- caste View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīf. a sort of pigment (equals rocanā-) View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīf. long pepper (see -maya-)
vaidehīf. a cow View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehībandhum. "friend or husband of the princess of videha- (sītā-)", Name of rāma- View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīmayamf(ī-)n. "engrossed with sītā-"and"consisting of long pepper" View this entry on the original dictionary page scan.
vaidehīpariṇayam. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
chidravaidehīf. id View this entry on the original dictionary page scan.
kṣudravaidehīf. the plant Scindapsus officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
sthūlavaidehīf. Scindapsus Officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
2 results
     
vaidehī mother SītāSB 9.10.44
vaidehī the daughter of the King of VidehaSB 9.11.4
     DCS with thanks   
3 results
     
vaidehī noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a cow from the country of the Videhas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a princess of the Videhas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a sort of pigment (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a woman of the Vaideha caste (Monier-Williams, Sir M. (1988))
long pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Sītā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Devī
Frequency rank 1271/72933
chidravaidehī noun (feminine) Scindapsus officinalis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52567/72933
sthūlavaidehī noun (feminine) Scindapsus Officinalis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71828/72933
     Wordnet Search "vaidehī" has 3 results.
     

vaidehī

sītā, jānakī, maithilī, vaidehī, urvījā, mahijā, kṣitijā, dharaṇijā, avanisutā, bhaumī, dharaṇīsutā, bhūmijā, bhūmiputrī, bhūsutā, mahisutā, bhūsutā   

prabhurāmasya patnī rājā janakasya putrī ca।

sītā ekā ādarśā patnī āsīt।

vaidehī

pippalī, kṛṣṇā, upakulyā, vaidehī, māgadhī, capalā, kaṇā, uṣaṇā, śauṇḍī, kolā, ūṣaṇā, pippaliḥ, kṛkalā, kaṭubījā, koraṅgī, tiktataṇḍulā, śyāmā, dantaphalā, magadhodbhavā   

ekā latā yasya kalikā tūtasya ākāravat bhavati।

pippalī auṣadhasya rūpeṇa upayujyate।

vaidehī

gajapippalī, karipippalī, ibhakaṇā, kapivallī, kapillikā, śreyasī, vaśiraḥ, gajāhvā, kolavallī, vasiraḥ, gajoṣaṇā, cavyaphalam, cavyajā, chidravaidehī, dīrghagranthiḥ, taijasī, vartalī, sthūlavaidehī   

madhyamākārasya vṛkṣaviśeṣaḥ।

gajapippalyāḥ kaścit bhāgaḥ bheṣajarūpeṇa prayujyate।

Parse Time: 2.593s Search Word: vaidehī Input Encoding: IAST IAST: vaidehī