Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
39 results for tripura
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tripuran. sg. idem or 'f. plural "", the 3 strong cities, triple fortification ' (built of gold, silver, and iron, in the sky, air, and earth, by maya- for the asura-s, and burnt by śiva- etc.; see ) , Name of an Up. View this entry on the original dictionary page scan.
tripuran. of a town View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. the asura- bāṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. a kind of rice View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. a kind of sorcery View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. Name of an View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuram. of the capital of the cedi-s View this entry on the original dictionary page scan.
tripurabhairavam. Name of a mixture View this entry on the original dictionary page scan.
tripurabhairavīf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradāham. "burning of tripura-", Name of View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradāham. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradahanam. idem or 'm. idem or 'm. idem or 'm. "destroyer of tripura-", śiva- ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradahanan. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradruhm. "enemy of tripura-", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuradviṣm. idem or 'm. "enemy of tripura-", śiva- ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripuraghātinm. "destroyer of tripura-", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuraghnam. idem or 'm. "destroyer of tripura-", śiva- ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripurahanm. equals -ghna- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuraharam. idem or 'm. equals -ghna- ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripuraharam. Name of View this entry on the original dictionary page scan.
tripurajitm. idem or 'm. idem or 'm. "destroyer of tripura-", śiva- ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripurakumāram. Name of a pupil of śaṃkarācārya- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuramālīf. idem or 'f. a kind of jasmine ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripuramallikāf. a kind of jasmine View this entry on the original dictionary page scan.
tripurapramāthinm. equals -ghna- View this entry on the original dictionary page scan.
tripurasundarīf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravadham. "destruction of tripura-" (rasya v- ), Name of View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravidhvaṃsakam. idem or 'm. "tripura--conqueror", śiva- ' View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravijayam. conquest of tripura- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravijayam. Name of View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravijayinm. " tripura--conqueror", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
tripuravṅrhnam. the destroyer of tripura-, View this entry on the original dictionary page scan.
bālātripurasundarīpūjanaprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mahātripurasundarīkavacan. Name of a kind of magical spell View this entry on the original dictionary page scan.
mahātripurasundarīmantranāmasahasran. Name of a chapter of the vāmakeśvara-tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
mahātripurasundarītāpanīyopaniṣad f. Name of two upaniṣad-s. View this entry on the original dictionary page scan.
mahātripurasundarītāpanīyopaniṣadaryuttaratāpanīf. Name of two upaniṣad-s. View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
tripura n. triple citadel; three Asura fortresses of gold, silver, and iron, burned by Siva; î, f. N. of the capital of Kedi; -ghâtin, -ghna, m. Siva; -dâha, m. burning of Tripura; -druh, -dvish, m. Siva; -vigaya, m. conquest of Tripura; -vigayin, m. Siva; -hara, m. id.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
tripura ‘A threefold stronghold/ is alluded to in the Brāhmanas as a secure protection. But as the passages are mythical no stress can be laid on them as evidence for the existence of forts with three concentric walls.
     Vedabase Search  
5 results
     
tripura the demon named TripurāsuraSB 8.7.32
tripura-ālayaiḥ by the demons dwelling in those three planesSB 7.10.56
tripura-ālayaiḥ by the demons dwelling in those three planesSB 7.10.56
tripura-vāsinaḥ all the residents of TripuraSB 8.6.31
tripura-vāsinaḥ all the residents of TripuraSB 8.6.31
     DCS with thanks   
6 results
     
tripura noun (neuter) name of a city (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2489/72933
tripurabhairavī noun (feminine) name of a guṭikā
Frequency rank 53958/72933
tripurakṣobhaṇavarṇana noun (neuter) name of Skandapurāṇa, Revākhaṇḍa, 27
Frequency rank 53957/72933
tripurasundarī noun (feminine) name of a goddess name of Pārvatī
Frequency rank 28265/72933
tripuravairin noun (masculine) name of Śiva
Frequency rank 53960/72933
tripuravidhvaṃsana noun (neuter) name of a part of Revākhaṇḍa
Frequency rank 53959/72933
     Wordnet Search "tripura" has 13 results.
     

tripura

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

tripura

tripura-upaniṣad, tripura   

ekā upaniṣad।

tripura-upaniṣad ṛgvedena sambandhitā।

tripura

tripuramallikā   

mallikāviśeṣaḥ।

tripuramallikāyāḥ sugandhaḥ sarvatra prasarati।

tripura

tripuramallikā   

viśeṣāyāḥ mallikāyāḥ puṣpam।

tayā tripuramallikāyāḥ puṣpaveṇī dhāritā।

tripura

tripura   

ekaḥ nagaram ।

tripurasya ullekhaḥ kṣitīśa-vaṃśāvalī-carite vartate

tripura

tripuradahanaḥ   

ekaṃ rūpakam ।

tripuradahanasya ullekhaḥ kośe vartate

tripura

tripuradāhaḥ   

ekaṃ rūpakam ।

tripuradāhasya ullekhaḥ kośe vartate

tripura

tripurabhairavaḥ   

ekaṃ miśraṇam ।

tripurabhairavasya ullekhaḥ bhāvaprakāśe vartate

tripura

liṅgapurāṇam, tripuravijayaḥ, tripuraharaḥ   

ekaṃ purāṇam ।

liṅgapurāṇasya ullekhaḥ kośe vartate

tripura

tripuradahanaḥ   

ekaṃ rūpakam ।

tripuradahanasya ullekhaḥ kośe vartate

tripura

tripuradāhaḥ   

ekaṃ rūpakam ।

tripuradāhasya ullekhaḥ kośe vartate

tripura

tripurabhairavaḥ   

ekaṃ miśraṇam ।

tripurabhairavasya ullekhaḥ bhāvaprakāśe vartate

tripura

liṅgapurāṇam, tripuravijayaḥ, tripuraharaḥ   

ekaṃ purāṇam ।

liṅgapurāṇasya ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.870s Search Word: tripura Input Encoding: IAST: tripura