Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
3 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
potaḥ2.5.40MasculineSingularśāvakaḥ, śiśuḥ, pākaḥ, arbhakaḥ, ḍimbhaḥ, pṛthukaḥ
pṛthukaḥ2.9.48MasculineSingularcipiṭakaḥ
pṛthukaḥ3.3.3MasculineSingularnāgaḥ, vardhakyaḥ
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results1 result
pra te rathaṃ mithūkṛtam # RV.10.102.1a; śś.18.11.2. Cf. BṛhD.8.11.
Dictionary of Sanskrit Search
"thuk" has 3 results
thuk(1)augment थ् added to the words षष्, कति, कतिपय and चतुर्: see थ् a reference to some preceding word, not necessarily on the same page.; (2) augment थ् added to the root अस् of the fourth conjugation Paras. before the affixes of the aorist. exempli gratia, for example अास्थत्: cf P.VII.4.17.
ithukaugment इथ् , e. g. यावतिथः, तावतिथः confer, compare वतोरिथुक् P. V.2.53.
tithukthe augment तिथ् added to the words बहु, पूप, गण and संघ when they are followed by the taddhita affix. affix अ ( ड ) e, g. बहुतिथः; confer, compare P. V. 2.52.
11 results
thuk noun (masculine) [gramm.] augment thuk
Frequency rank 54118/72933
pṛthuka adjective broad
Frequency rank 58375/72933
pṛthuka noun (masculine neuter) rice or grain flattened (Monier-Williams, Sir M. (1988))
rice scalded with hot water and then dried over a fire and ground in a mortar (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19635/72933
pṛthuka noun (masculine) a boy (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of grain (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the young of any animal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] a class of gods
Frequency rank 29077/72933
pṛthukā noun (feminine) a girl (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58376/72933
pṛthukandaka noun (masculine) guṇṭha
Frequency rank 58377/72933
pṛthukarman noun (masculine) name of a son of Śaśabindu and grandson of Citraratha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58378/72933
pṛthukīrti noun (masculine) name of a son of Śaśabindu
Frequency rank 24640/72933
pṛthukṛṣṇā noun (feminine) a species of cumin (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58379/72933
pṛthukola noun (masculine) a species of jujube (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58380/72933
śvayathuka noun (masculine) śvayathu
Frequency rank 25657/72933
 

pruthuka

rice treated with hot water and flattened by pounding.

Wordnet Search
"thuk" has 4 results.

thuk

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

thuk

pṛthukaḥ   

niṣṭapāḥ paribhṛṣṭāḥ taṇḍulāḥ ।

paṇḍitaḥ dadhnā saha pṛthukam atti।

thuk

śiśuḥ, pākaḥ, potaḥ, arbhakaḥ, ḍimbhaḥ, pṛthukaḥ, śāvakaḥ, śāvaḥ, arbhaḥ, śiśukaḥ, potakaḥ, bhiṣṭakaḥ   

janmanaḥ anantaram ekavarṣīyaḥ dvivarṣīyaḥ vā bālaḥ।

mātā śiśuṃ dugdhaṃ pāyayati।

thuk

thuthukṛt   

ekaḥ khagaḥ ।

thuthukṛtaḥ ullekhaḥ nighaṇṭuprakāśe vartate

Parse Time: 2.017s Search Word: thuk Input Encoding: IAST: thuk