Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
tan has 2 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√tantanuuvistāre81
√tantanuuśraddhopakaraṇayoḥ10231
 
 
tan has 3 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√तन्tanstretching / vistāra1001/3Cl.8
√तन्tanconfiding, trusting, placing confidence / śraddhā1095/3Cl.10
√तन्tanhelping assisting, aiding / upakaraṇa195/2Cl.10
Amarakosha Search
Results for tan"
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhayā2.2.59FeminineSingularśivā, haimavatī, tanā, avyathā, śreyasī, harītakī, kāyasthā, cetakī, amṛtā, pathyā
abhram1.3.6-7NeuterSingularmudiraḥ, ambubhṛt, jaladharaḥ, stanayitnuḥ, dhūmayoniḥ, jīmūtaḥ, vāridaḥ, dhārādharaḥ, vārivāhaḥ, jalamuk, ghanaḥ, taḍitvān, balāhakaḥ, meghaḥcloud
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
ājiḥ3.3.38FeminineSingularcetanā, hastādyaiḥarthasūcanā
alpam3.1.61MasculineSingulartanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśaḥ, mātrā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ
anāhatam2.6.113MasculineSingulartantrakam, navāmbaram, niṣpravāṇi
anurodhaḥ2.8.12MasculineSingularanuvartanam
ātmajaḥ2.6.27MasculineSingulartanayaḥ, ‍sunuḥ, ‍sutaḥ, putraḥ
avanāyaḥ2.4.27MasculineSingularnipātanam
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, mārgaḥ, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, padyā, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
caityamNeuterSingularāyatanam
deśaḥ2.1.8MasculineSingularviṣayaḥ, upavartanam
duhitā2.6.27FeminineSingulartanayā, ‍sunū, ‍sutā, putrī, ātmajā
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
gardabhāṇḍaḥ2.2.43MasculineSingularplakṣaḥ, kandarālaḥ, kapītanaḥ, supārśvakaḥ
garut2.5.38NeuterSingularpakṣaḥ, chadaḥ, pattram, patattram, tanūruham
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gāyatrī2.2.49FeminineSingularbālatanayaḥ, khadiraḥ, dantadhāvanaḥ
gṛham2.2.4-5NeuterSingularagāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
jīvikā2.9.1FeminineSingular‍ājīvaḥ, vārtā, vṛttiḥ, vartanam, jīvanam
kakṣyā3.3.166FeminineSingularātmavān, arthātanapetaḥ
kālindīFeminineSingularśamanasvasā, sūryatanayā, yamunāyamuna(river)
kāraṇāFeminineSingulartanā, tīvravedanāagony
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
kuṅkumam2.6.124NeuterSingularlohitacandanam, saṅkocam, bāhlīkam, kāśmīrājanma, dhīram, raktam, varam, piśunam, tanam, agniśikham
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
lūtā2.2.14FeminineSingularmarkaṭakaḥ, tantuvāyaḥ, ūrṇanābhaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
mṛdvīkāFeminineSingulargostanī, drākṣā, svādvī, madhurasā
mūlyam2.10.38-39NeuterSingularbharaṇam, bharma, vidhā, paṇaḥ, bharaṇyam, bhṛ‍tiḥ, karmaṇyā, nirveśaḥ, vetanam, bhṛtyā
mūṣā2.10.33FeminineSingulartaijasāvartanī
niṣkaḥ3.3.14MasculineSingularkṛtiḥ, tanā
parighaḥ2.8.93MasculineSingularparighātanaḥ
patākā2.8.102FeminineSingular‍vaijayantī, ketanam, ‍‍dhvajam
pelavam3.1.66MasculineSingularviralam, tanu
tanaḥMasculineSingularāmrātakaḥ, kapītanaḥ
prajñuḥ2.6.47MasculineSingularpragatanāsikaḥ
prakāraḥ3.3.170MasculineSingularabdaḥ, strīstanaḥ
prāṇīMasculineSingularjantuḥ, janyuḥ, śarīrī, cetanaḥ, janmīanimal
prasavaḥ3.3.216MasculineSingularśastraḥ, śūdrāyāṃvipratanayaḥ
pratīkāraḥ2.8.112MasculineSingularvairaśuddhiḥ, vairaniryātanam
pratimā2.10.36MasculineSingularpratiyātanā, praticchāyā, pratikṛtiḥ, arcā, pratimānam, pratinidhiḥ, pratibimbam
pratyagraḥ3.1.77MasculineSingulartanaḥ, navaḥ, nūtnaḥ, abhinavaḥ, navyaḥ, navīnaḥ
pṛśniḥ2.6.48MasculineSingularalpatanuḥ
pūḥFeminineSingularnagarī, pattanam, puṭabhedanam, sthānīyam, nigamaḥ, purī
purāṇaḥ3.1.76MasculineSingularpurātanam, cirantanam, pratanam, pratnam
rītipuṣpam2.9.104NeuterSingularpiñjaram, tanam, tālam, ālam
śarīram2.6.71NeuterSingulartanūḥ, dehaḥ, varṣma, gātram, tanuḥ, kāyaḥ, saṃhananam, kalevaram, mūrtiḥ, vigrahaḥ, vapuḥ
sarṣapaḥ2.9.18MasculineSingulartantubhaḥ, kadambakaḥ
śāśvataḥ3.1.71MasculineSingularsanātanaḥ, dhruvaḥ, nityaḥ, sadātanaḥ
senā2.8.79FeminineSingularsainyam, camūḥ, ‍vāhinī, anīkam, balam, anīkanī, dhvajinī, cakram, ‍varūthinī, pṛtanā
śirīṣaḥ2.2.63MasculineSingularkapītanaḥ, maṇḍilaḥ
stanaṃdhayī2.6.41MasculineSingularuttānaśayā, ḍimbhā, stanapā
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
suvratā2.9.72FeminineSingular‍pīvarastanī
tāṇḍavam1.7.9MasculineSingularnāṭyam, lāsyam, nṛtyam, nartanam, naṭanamdancing(particularly, the frantic or violent dance of shiva)
udyānam3.3.124NeuterSingularupakaraṇam, māraṇam, anuvrajyā, mṛtasaṃskāraḥ, gatiḥ, dravyopapādanam, nirvartanam
ūtam3.1.101MasculineSingularsyūtam, utam, tantusantatam
utsādanam2.6.122NeuterSingularudvartanam
utthānam3.3.125NeuterSingularakṣiloma, kiñjalkaḥ, tantvādyaṃśaḥ
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
velljam2.9.36NeuterSingularkṛṣṇam, ūṣaṇam, dharmapattanam, marīcam, kolakam
vigraḥ2.6.46MasculineSingulargatanāsikaḥ
vivadhaḥ3.3.103MasculineSingulardoṣotpādaḥ, prakṛtyādivinaśvaraḥ(vyākaraṇe), mukhyānuyāyīśiśuḥ, prakṛtasyānuvartanam
vyañjanam3.3.123NeuterSingularudgamaḥ, pauruṣam, tantram, sanniviṣṭhaḥ
vyāpādaḥMasculineSingulardrohacintanammalice
yajñaḥ2.7.15MasculineSingularkratuḥ, savaḥ, adhvaraḥ, yāgaḥ, saptatantuḥ, makhaḥ
yantā3.3.66MasculineSingularpārthivaḥ, tanayaḥ
Monier-Williams Search
Results for tan"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tanin compound for t/ad-. View this entry on the original dictionary page scan.
tan cl.1.10. nati-, tānayati-, to believe in ; "to assist"or"to afflict with pain" View this entry on the original dictionary page scan.
tan (= stan-) cl.4. nyati- (Aorist 2. sg. tatanas-) to resound, roar ; ([ see etc.]) View this entry on the original dictionary page scan.
tan cl.8 P. A1. n/oti-, nut/e- (3. plural nv/ate-[ --and vi-tanvat/e- ] ; imperative nu-[ /ava-and v/i-tanuhi- ; see Va1rtt. 1 ] ; nuṣva- ; subjunctive 2. sg. nuthās-, ;1. dual number navāvahai-, ; imperfect tense 3. plural /atanvata-, ; perfect tense P. tat/āna-,once tāt- ;2. sg. tat/antha-[ ],class. tenitha-[ ]; A1.1. 2. 3. sg. [ --] tatane-, [abh/i-]tatniṣe-, [v/i-]tatne- ;3. sg. irregular tate-, ;3. plural tatnir/e-[ v/i-- ] or ten-[ (vi--)etc.; see ]; Aorist P. /atan- ; [/ā-]atān-, ; ;[ p/ari--, v/i--] atanat- ; [anv-/ā]atāṃsīt- ; atānīt- ; tat/anat-, [abh/i-]t/anāma-, t/anan- ;2. plural ataniṣṭa- ;3. dual number atāniṣṭām- ; A1. atata-or ataniṣṭa-, atathās-or ataniṣṭhās- ;3. plural /atnata- ; tat/ananta-, ;1. sg. atasi- plural ataṃsmahi- ; future 2nd taṃsy/ate- ; future 1st [vi-]tāyitā- ; parasmE-pada proper tanv/at-, vān/a-; perfect tense tatanv/as-; ind.p. tatvā-, tv/āya-, -t/atya- ;[ vi--] tāya- ; infinitive mood tantum- ; Passive voice tāy/ate- [ parasmE-pada y/amāna-] etc.; tanyate- ; Aorist atāyi- ) to extend, spread, be diffused (as light) over, shine, extend towards, reach to etc. ; to be protracted, continue, endure ; to stretch (a cord), extend or bend (a bow), spread, spin out, weave etc. ; to emboss ; to prepare (a way for) ; to direct (one's way, gatim-) towards ; to propagate (one's self or one's family, tanūs-, tantum-) ; to (spread id est to) speak (words) ; to protract ; to put forth, show, manifest, display, augment etc. (Passive voice to be put forth or extended, increase ) ; to accomplish, perform (a ceremony) etc. ; to sacrifice ; to compose (a literary work) ; to render (any one thirsty, double accusative) : Desiderative titaniṣati-, taṃsati-, tāṃs- : Intensive tantanyate-, tantanīti-, ; ([ see , etc.]) View this entry on the original dictionary page scan.
tanm. (only dat, t/ane-and instrumental case t/anā-) continuation, uninterrupted succession View this entry on the original dictionary page scan.
tanm. propagation, offspring, posterity ([ tanvā t/anā ca-or tm/anā tānā-or tanve t/ane-(ca-),"for one's own person and one's children"])
Apte Search
Results for tan"2 results
tan तन् f. Ved. 1 Continuation, diffusion. -2 Offspring, posterity.
tan तन् I. 8 U. (तनोति, तनुते, ततान, तेने, अत-ता-नीत्, तनितुम्, ततः pass. तन्यते or तायते; desid. तितंसति, तितांसति तितनिषति) 1 To stretch, extend, lengthen, lengthen out; बाह्वोः सकरयोस्त- तयोः Ak. -2 To spread, shed, diffuse; कूलानि सा$$मर्षतयेव तेनुः सरोजलक्ष्मीं स्थलपद्महासैः Bk.2.3;1.32;15.91; Ku. 2.33. -3 To cover, fill; स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम् Śi.9. 23; Ki.5.11. -4 To cause, produce, form, give, grant, bestow; त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम् Gīt.4; पितुर्मुदं तेन ततान सो$र्भकः R.3.25;7.7; U.3. 39; Māl.9.43; यो दुर्जनं वशयितुं तनुते मनीषाम् Bv.1.95, 1. -5 To perform, do, accomplish (as a sacrifice); इति क्षितीशो नवतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । समारुरुक्षुर्दिव- मायुषः क्षये ततान सोपानपरंपरामिव ॥ R.3.69; Ms.4.25. -6 To compose, write (as a work &c.); as in नाम्नां मालां तनोम्यहम् or तनुते टीकाम्. -7 To stretch or bend (as a bow). -8 To spin out, weave. -9 To propagate, or be propagated; धमार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन्पितॄन्यजेत् Bhāg.2. 3.8. -1 To continue, last. -11 To protract, prolong, augment; मुदितस्तं चिरमुत्सवं ततान Ks.51.226; पितुर्मुदं तेन ततान सो$र्भकः R.3.25. -12 To emboss. -13 To prepare (a way for); यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते Rv.1.83.5. -14 To direct one's way towards. -15 To compose (a literary work). [cf. L. tendo]. -II. 1 P., 1 U. (तनति, तानयति- ते) 1 To confide, trust, place confidence in. -2 To help, assist, aid. -3 To pain or afflict with disease. -4 To be harmless. -5 To sound.
Macdonell Vedic Search
Results for tan"1 result
tan tan extend = perform, VIII. tanóti; ipf. átanvata, x. 90, 6 [cp. Gk. τάνυμαι ‘stretch’, Lat. tendo‘stretch’]. abhí- extend over: red. pf. sb., i. 160, 5. [234]. áva- slacken (Ā.), ii. 33, 14. á̄- extend to (acc.), i. 35, 7. ánu á̄- extend over, viii. 48, 13.
Macdonell Search
Results for tan"1 result
tan f. duration: in. continually.
Bloomfield Vedic
Concordance
Results for tan"1 result0 resultsResults for tan"145 results
tan na ādityaḥ pracodayāt TA.10.1.7c; MahānU.3.9c.
tan na indras tad varuṇas tad agniḥ RV.1.107.3a.
tan na indro varuṇo bṛhaspatiḥ TA.10.1.12c. See tan ma etc.
tan na indro varuṇo mitro agniḥ RV.7.34.25a; 56.25a.
tan na ṛbhukṣā narām anu ṣyāt RV.1.167.10d.
tan naḥ parṣad (MS.3.2.4c, pariṣad) ati dviṣaḥ AVP.5.27.8c; TS.4.2.5.2c; MS.2.7.12c: 91.5; 3.2.4c: 20.8; KS.16.2c; TB.3.7.8.1c.
tan naḥ punāna ā bhara RV.9.19.1c; SV.2.349c.
tan naḥ prajāṃ vīravatīṃ sanotu TB.3.1.1.10c.
tan naḥ pratnaṃ sakhyam astu yuṣme RV.6.18.5a.
tan naḥ prabrūhi nārada śś.15.17d. See tan ma ācakṣva.
tan nakṣatraṃ prathatāṃ paśubhyaḥ TB.3.1.2.4c.
tan nakṣatraṃ bhūridā astu mahyam TB.3.1.1.10b,11b.
tan naś candraḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.9.
tan naḥ śardhāya dhāsathā sv indriyam RV.1.111.2d.
tan naḥ ṣaṇmukhaḥ pracodayāt TA.10.1.6c. Cf. ṣaṇmukhāya.
tan naḥ ṣaṣṭhaḥ pracodayāt MahānU.3.5c.
tan nas tapa uta satyaṃ ca vettu AVś.12.3.12d.
tan nas turīpam adbhutam (AVś.AVP.KS. adbhutaṃ purukṣu) RV.1.142.10a; AVś.5.27.10a; AVP.9.1.9a; VS.27.20a; TS.4.1.8.3a; MS.2.12.6a: 150.16; KS.18.17a; N.6.21a.
tan nas turīpam adha poṣayitnu RV.3.4.9a; 7.2.9a; TS.3.1.11.1a; MS.4.13.10a: 213.5; Aś.1.10.5; 3.8.1; śś.13.4.2. P: tan nas turīpam MS.4.14.8: 226.12; TB.2.8.7.4; 3.5.12.1; śś.1.15.4; Apś.19.17.1; śG.1.20.5.
tan nas trāyatāṃ tanvaḥ sarvato (Apś. tan no viśvato) mahat KS.38.14c; Apś.16.19.1c. See tan me tanvaṃ.
tan nas tvaṣṭā tad u citrā vicaṣṭām TB.3.1.1.10a.
tan naḥ saṃskṛtam TS.1.4.43.2; MS.1.3.37: 44.2; 4.8.2: 109.7. See under tatra nau.
tan naḥ sarpan mopa sṛpat AVś.12.1.46e.
tan naḥ sarvaṃ samṛdhyatām AVś.19.52.5c; AVP.1.30.5c; Kauś.92.31c.
tan naḥ siṃhaḥ pracodayāt MahānU.3.17c. See tan no nāra-.
tan naḥ sūryaḥ pracodayāt MahānU.3.8c.
tan naḥ sṛṣṭiḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.15.
tan naḥ skandaḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 119.12.
tan naḥ syonam upa spṛśāt AVś.14.2.51d.
tan nārīḥ pra bravīmi vaḥ AVP.2.87.1c; Kauś.107.2c.
tan nirjagāma haviṣā ghṛtena Kauś.129.2c; 135.9c.
tan nu vocāma rabhasāya janmane RV.1.166.1a. Cf. BṛhD.4.48.
tan nu satyaṃ pavamānasyāstu RV.9.92.5a.
tan no agniḥ pracodayāt TA.10.1.7c; MahānU.3.7c.
tan no anarvā savitā varūtham RV.5.49.4a.
tan no astu try see tan me astu try-.
tan no garuḍaḥ pracodayāt TA.10.1.6c; MahānU.3.15c.
tan no gopāya MS.1.4.1: 47.3; KS.5.6; KA.1.199.2 (ter); Apś.6.24.3. See etan no gopāya.
tan no gaurī pracodayāt MS.2.9.1c: 119.10; MahānU.3.14c.
tan no dantī (TA. -tiḥ) pracodayāt MS.2.9.1c: 120.1; TA.10.1.5c; MahānU.3.4c.
tan no durgiḥ (MahānU. durgā) pracodayāt TA.10.1.7c; MahānU.3.12c.
tan no devā anu madantu yajñam TB.3.1.1.11c.
tan no devā yachata supravācanam RV.10.35.12a.
tan no dhyānaḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.13.
tan no nakṣatram abhijid vicaṣṭām TB.3.1.2.5b.
tan no nakṣatram abhijid vijitya TB.3.1.2.5c.
tan no nandiḥ pracodayāt TA.10.1.6c.
tan no nārasiṃhaḥ pracodayāt TA.10.1.7c. See tan naḥ siṃhaḥ.
tan non naśad yaḥ pitaraṃ na veda RV.1.164.22d; AVś.9.9.21d.
tan no brahmā (Tā. -ma) pracodayāt MS.2.9.1c: 120.3; Tā.10.1.6c; MahānU.3.18c.
tan no bhagavatī pracodayāt MahānU.3.13c.
tan no bhānuḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.7; MahānU.3.10c.
tan no mahāṃ ud ayān devo aktubhiḥ RV.4.53.1d.
tan no mahān karati śuṣmy ā cit RV.4.22.1b.
tan no mahālakṣmīḥ pracodayāt MahānU.4.9; NṛpU.4.2. Cf. tan no lakṣmīḥ.
tan no mitro varuṇo māmahantām RV.1.94.16c; 95.11c; 96.9c; 98.3c; 100.19c; 101.11c; 102.11c; 103.8c; 105.19c; 106.7c; 107.3c; 108.13c; 109.8c; 110.9c; 111.5c; 112.25c; 113.20c; 114.11c; 115.6c; 9.97.58c; AVP.4.28.7c; 8.14.11c; ArS.1.5c; VS.33.42c; 34.30c; KS.12.14c (bis); MS.4.12.4c (bis): 187.6,8; 4.14.4c: 220.12; AB.1.21.19; TB.2.8.7.2c; TA.4.42.3c; KA.1.218Bc. See tvaṃ no mitro etc.
tan no rakṣatu sarvataḥ AVP.1.37.4e. Cf. under sa tvā etc.
tan no rāyaḥ parvatās tan na āpaḥ RV.7.34.23a.
tan no rāsva sumaho bhūri manma RV.4.11.2d.
tan no rudraḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 119.8; KS.17.11c; TA.10.1.5c (bis); 46.1c; MahānU.3.1c,2c; 17.4c.
tan no lakṣmīḥ pracodayāt RVKh.5.87.25c. Cf. tan no mahālakṣmīḥ.
tan no varuṇo rājā TA.10.1.13c. See tan me etc.
tan no vahniḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.11.
tan no vāto mayobhu vātu bheṣajam RV.1.89.4a; VS.25.17a.
tan no vāyus tad u niṣṭyā śṛṇotu TB.3.1.1.11a.
tan no vi voco yadi te purā cit RV.6.22.4a; AVś.20.36.4a.
tan no viśve varivasyantu devāḥ RV.1.122.3d,14b; TS.2.1.11.1d; KS.23.11d.
tan no viṣṇuḥ pracodayāt MS.2.9.1c: 120.5; TA.10.1.6c; MahānU.3.16c.
tan no vṛṣabhaḥ pracodayāt MahānU.3.3c,11c.
tan no vaiśvānaraḥ pracodayāt MahānU.3.6c.
tan no haviḥ prati gṛhṇantu devā daivāḥ AVP.5.15.1d.
tan no 'hir budhnyo adbhir arkaiḥ RV.6.49.14a.
tan nau saṃvananaṃ kṛtam MG.1.14.12d; VārG.15.22b. Cf. tena saṃvaninau.
tan nau saṃskṛtam VS.4.34; KS.4.9. See under tatra nau.
tan nau saṃdhehy oṣadhe SMB.2.4.8f. Cf. chinnaṃ saṃ dhehy.
tan nau saha TS.1.3.2.1; KS.2.11; 25.9; śB.3.5.4.16; Kś.8.5.18; Apś.11.12.4; Mś.2.2.3.11.
tan ma ācakṣva nārada AB.7.13.2d. See tan naḥ prabrūhi.
tan ma (Vait. mā !) āpyāyatāṃ punaḥ GB.1.2.7d; Vait.12.9d.
tan ma ābadhnāmi śataśāradāya VS.34.52c. See under tat te badhnāmy.
tan ma āvartayā punaḥ PB.1.5.18c.
tan ma indro varuṇo bṛhaspatiḥ MahānU.4.12c; BDh.2.5.8.3c. See tan na etc.
tan ma upapadyatām SMB.2.4.6.
tan ma ūrjaṃ dhāḥ ApMB.2.10.17 (ApG.5.13.18). See next.
tan ma ūrjaṃ dhās tat subhūtam HG.1.13.15. See prec.
tan ma ṛtam indra śūra citra pātu RV.8.97.15a.
tan ma ṛtaṃ pātu śataśāradāya RV.7.101.6c.
tan mayi prajāpatiḥ AVś.6.69.3c. See parameṣṭhī prajāpatiḥ.
tan marutas tad aśvinā RV.8.25.14b.
tan martyasya devatvam (KS. devam) ājānam agre VS.31.17d; KS.39.2d. See tat puruṣasya.
tan mā āpyāyatāṃ etc. see tan ma etc.
tan mā kṣāyi ApMB.2.10.15 (ApG.5.13.18); HG.1.13.15; ApDh.2.2.3.11.
tan mā jinva (KS. mārjitvā) TS.1.6.1.1; MS.1.1.11: 6.17; KS.1.10.
tan mātā pṛthivī tat pitā dyauḥ RV.1.89.4b; VS.25.17b; TB.2.7.16.3b.
tan mā tārīn nirṛtir mo arātiḥ AVś.6.124.3d.
tan mā devā avantu śobhāyi MS.4.9.2: 122.11. See taṃ mā etc.
tan mā dhinotu prajayā dhanena VSK.3.9.1d.
tan mā pitur gotamād anv iyāya RV.4.4.11b; TS.1.2.14.5b; MS.4.11.5b: 173.14; KS.6.11b.
tan mā puṃsi kartary erayadhvam KBU.1.2c. See taṃ mā etc.
tan mā punātu sarvataḥ MS.3.11.10c: 157.9.
tan mā prāpat pṛthivīṃ mota devān AVś.14.2.69c.
tan mām avatu (and āvīt) see tan māvatu (and māvīt).
tan mā mā hiṃsīt parame vyoman GB.2.1.3d; Vait.3.12d. See sa mā etc.
tan māyuṣmad āyuṣmantaṃ kṛṇotu AVP.7.14.8. Cf. under tena tvāyuṣāyuṣmantaṃ.
tan māvatu (Mś.AGṃG.VārG. mām avatu) PB.1.1.1; TA.7.1.1; TU.1.1.1; Apś.10.1.4; 11.15.1 (ter); Mś.2.3.7.2 (ter); AG.1.23.19; MG.1.4.4; VārG.8.4.
tan māviśatu PB.1.1.1; Apś.10.1.4; AG.1.23.19.
tan māvīt (TAṭU.VārG. mām āvīt) TA.7.12.1; TU.1.12.1; MG.1.4.8; VārG.8.7.
tan mā hiraṇyavarcasam AVP.8.20.3c. See taṃ mā etc., and yo mā etc.
tan mitra eti pathibhir devayānaiḥ TB.3.1.2.1c.
tan mitrasya pathā naya TS.1.4.43.2; 6.6.1.3; MS.1.3.37: 43.13; 4.8.2: 108.14; KS.4.9.
tan mitrasya varuṇasyābhicakṣe RV.1.115.5a; AVś.20.123.2a; VS.33.38a; MS.4.14.4a: 220.9; TB.2.8.7.2a.
tan mṛtyunā nirṛtiḥ saṃvidānā AVś.7.70.1c. See next.
tan mṛtyur nirṛtyā saṃvidānaḥ TB.2.4.2.2c. See prec.
tan me śB.3.5.4.17; Apś.11.12.4; Mś.2.2.3.11; 2.3.6.17.
tan me (VS. no) astu tryāyuṣam (VārG. śatāyuṣam) VS.3.62d; VSK.3.9.4d; ApMB.2.7.2d; HG.1.9.6d; MG.1.1.24e; VārG.4.20e. See tat te karomi.
tan me astu svadhā namaḥ HG.2.15.9d.
tan me gopāya (Kauś. gopāyasva) MS.1.5.14 (bis): 83.2,14; 4.9.24 (quater): 137.8,10,11,13; KS.7.3 (bis),11 (bis); Apś.6.24.6; Mś.1.6.3.7; Kauś.55.15.
tan me 'jugupaḥ Mś.1.4.3.17.
tan me juṣantāṃ tā mā pāntu JG.1.23.
tan me juṣasva śipiviṣṭa havyam RV.7.99.7b; SV.2.977b; TS.2.2.12.4b; KS.6.10b.
tan me tanvaṃ trāyatāṃ sarvato bṛhat AVś.8.5.19c. See tan nas trāyatāṃ.
tan me diśatu havyabhuk MG.2.13.6d.
tan me devā anu jānantu viśve AVś.10.5.50d. Cf. tubhyaṃ devā anu.
tan me draviṇaṃ yachatu AVś.10.5.40b.
tan me dhātā ca (AVP. omits ca) savitā ca dhattām AVP.1.91.1c--3c; Kauś.115.2c (ter).
tan me nirṇuda mṛttike TA.10.1.9b.
tan me 'numatir anumanyatām TB.2.7.16.3a.
tan me punar dehi MS.1.5.14: 84.7; KS.7.3 (bis),11 (bis); Apś.6.26.5.
tan me brāhmaṇavarcasam AVś.10.5.40c.
tan me bhajasi padmākṣi RVKh.5.87.21c.
tan me bhūyo bhavatu mā kanīyaḥ AVś.3.15.5c.
tan me manaḥ śivasaṃkalpam astu VS.34.1d--5d,6e.
tan me manasi tiṣṭhatu PG.3.16.1d.
tan me mā vyanaśat Kauś.56.6,7.
tan me 'rādhi (Kauś. rāddham; JG. -rādhi svāhā) VS.2.28; TS.1.6.6.3; TA.4.41.6 (bis); Kauś.56.7; JG.1.12. See tenārātsyam.
tan me rādhyatām (JG. adds svāhā) VS.1.5; TS.1.5.10.3; śB.1.1.1.2; TB.3.7.4.7,8; TA.4.41.4 (bis); śś.4.8.3; Mś.1.7.2.24; Kauś.56.6; SMB.2.4.6; JG.1.12 (quater). Cf. tan me sam-.
tan me retaḥ pitāmahī (ApMB.2.19.5c, prapitā-) vṛṅktām ApMB.2.19.3c,5c.
tan me retaḥ pitā vṛṅktām Apś.1.9.9c; ApMB.2.19.1c; HG.2.10.7c; MDh.9.20c. See retas tan.
tan me varuṇo rājā MahānU.5.2c. See tan no etc.
tan me varcasa āyuṣe RVKh.10.128.7d.
tan me varṣantu vṛṣṭayaḥ AVP.2.76.1d.
tan me vi caṣṭe savitāyam aryaḥ RV.10.34.13d.
tan me 'śīya HG.1.13.15. See tasya te 'śīya.
tan me samṛdhyatām (Kauś. samṛddham) TB.3.11.2.4; SMB.2.4.6; JG.1.2; Kauś.56.7. Cf. tan me rādhyatām.
tan me sarvaṃ samṛdhyatām PG.2.17.9c.
tan me sarvaṃ saṃ padyatām AVś.10.9.27d.
Results for tan"2 results
tan verb (class 8 ātmanepada) to accomplish (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to augment (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to be diffused (as light) over (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to be protracted (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to compose (a literary work) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to continue (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to direct (one's way) towards (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to display (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to emboss (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to endure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to extend (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to extend or bend (a bow) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to extend towards (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to manifest (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to perform (a ceremony) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to prepare (a way for) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to propagate (one's self or one's family) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to protract (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to put forth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to reach to (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to render (any one thirsty) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to sacrifice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to shine (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to show (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to spin out (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to spread (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to spread (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to stretch (a cord) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to weave (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2418/72933
tan noun (masculine) [gramm.] root tan
Frequency rank 53258/72933
Wordnet Search
"tan"" has 2 results.

tan

ve, prave, udve, tan, ūy   

hastena yantreṇa vā tantusantānānukūlaḥ vyāpāraḥ।

sītā bālakārthaṃ svedakaṃ vayati।

tan

tan, vitan, santan, drāgh, āyam   

āyateḥ dīrghīkaraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ sīvanaṃ vyapakṛṣya svavastram atanot।

Parse Time: 1.371s Search Word: tan" Input Encoding: IAST IAST: tan