Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "tamasvinī" has 4 results.
     
tamasvinī: neuter nominative dual stem: tamasvin
tamasvinī: feminine nominative singular stem: tamasvin
tamasvinī: neuter accusative dual stem: tamasvin
tamasvinī: neuter vocative dual stem: tamasvin
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
tamasvinīf. equals -vatī- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
tamasvinī तमस्विनी तमा A night.
     DCS with thanks   
1 result
     
tamasvinī noun (feminine)
Frequency rank 28166/72933
     Wordnet Search "tamasvinī" has 1 results.
     

tamasvinī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

Parse Time: 0.624s Search Word: tamasvinī Input Encoding: IAST: tamasvinī