Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
su has 7 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√śuśugatau1660
√ṣuṣuprasavaiśvaryayoḥ1661
√ṣuṣuprasavaiśvaryayoḥ241
√ṣuṣuññabhiṣave51
√ṣūṣūpreraṇe6113
√ṣūṣūprāṇigarbhavimocane225
√ṣūṣūprāṇiprasave422
 
 
su has 5 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√सुsuconsenting, conceiving, permitting / prasava698/1Cl.1 and 2
√सुsupossessing power or supremacy / aiśvarya234/3Cl.1 and 2
√सुsupressing out or extracting juice, distilling / abhiṣava71/2Cl.5
√सूexciting, inciting, impelling / preraṇa712/3Cl.6
√सूbringing forth, begetting, giving birth to / prāṇi-garbha-vimocana706/1, 349/2, 980/3Cl.2
Amarakosha Search
98 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhiṣavaḥ2.7.51MasculineSingularsutyā, savanam
āḍhakīFeminineSingularkākṣī, mṛtsnā, tuvarikā, mṛttālakam, surāṣṭrajam
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasu, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
agnijvālāFeminineSingularsubhikṣā, dhātakī, dhātṛpuṣpikā
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
aṃgārakaḥ1.3.25MasculineSingularmahīsutaḥ, kujaḥ, bhaumaḥ, lohitāṅgaḥmars
āragvadhaḥ2.4.23MasculineSingularsaṃpākaḥ, caturaṅgulaḥ, ārevataḥ, vyādhighātaḥ, kṛtamālaḥ, rājavṛkṣaḥ, suvarṇakaḥ
arthyaḥ3.3.168MasculineSingularsundaraḥ, somadaivatam
aśaḥ2.9.90MasculineSingularriktham, rāḥ, draviṇam, dhanam, svāpateyam, arthaḥ, hiraṇyam, ṛktham, vittam, vibhavaḥ, dyumnam, va‍su
āspadam3.3.101NeuterSingularvidvān, supragalbhaḥ
asthiraḥ3.1.42MasculineSingularsaṃkasukaḥ
asuraḥ1.1.12MasculineSingularditisutaḥ, indrāriḥ, daityaḥ, suradviṣ, śukraśiṣyaḥ, danujaḥ, pūrvadevaḥ, dānavaḥ, daiteyaḥgiant
atipanthāḥMasculineSingularsupanthāḥ, satpathaḥ
ātmajaḥ2.6.27MasculineSingulartanayaḥ, sunuḥ, sutaḥ, putraḥ
avalgujaḥMasculineSingularvākucī, somarājī, pūtaphalī, suvalliḥ, somavallikā, kālameśī, kṛṣṇaphalā
bāḍham3.3.50NeuterSingularbalisutaḥ, śaraḥ
balavat2.4.2MasculineSingularatīva, nirbharam, suṣṭhu, kimuta, svasti
bāndhakineyaḥ2.6.26MasculineSingularbandhulaḥ, asatīsutaḥ, ‍kaulaṭeraḥ, ‍kaulaṭeyaḥ
baṣkayaṇī2.9.72FeminineSingularsukhasaṃdohyā
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
bṛhaspatiḥ1.3.24MasculineSingularāṅgirasaḥ, surācāryaḥ, vācaspatiḥ, gīrpatiḥ, citraśikhaṇḍijaḥ, dhiṣaṇaḥ, guruḥ, jīvaḥthe janet
bubhukṣitaḥ3.1.18MasculineSingularaśanāyitaḥ, kṣudhitaḥ, jighatsu
cakṣuṣyā2.9.103FeminineSingularpuṣpakam, ku‍sumāñjanam, puṣpaketu
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
dharmaḥ1.4.25MasculineSingularpuṇyam, śreyaḥ, sukṛtam, vṛṣaḥvirtue or moral merit
dhvāṅkṣaḥ3.3.227MasculineSingularsukṛtaḥ, vṛṣabhaḥ, śukralaḥ, mūṣikaḥ, śreṣṭhaḥ
dṛk3.3.225FeminineSingularsuraḥ, matsyaḥ
duhitā2.6.27FeminineSingulartanayā, su, su, putrī, ātmajā
dvīyaḥ3.1.67MasculineSingularsudūram, daviṣṭham
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
elābālukamNeuterSingularbālukam, aileyam, sugandhi, haribālukam
elāparṇīFeminineSingularyuktarasā, suvahā, rāsnā
gairikam3,.3.12NeuterSingularsāṣṭaṃśataṃsuvarṇam, hema, urobhūṣaṇam, palam, dīnāraḥ
gajabhakṣyāFeminineSingularsuvahā, hlādinī, surabhī, rasā, maheraṇā, kundurukī, sallakī
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
gardabhāṇḍaḥ2.2.43MasculineSingularplakṣaḥ, kandarālaḥ, kapītanaḥ, supārśvakaḥ
garutmānMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
godhāpadīFeminineSingularsuvahā
hariṇī3.3.56MasculineSingularpratyak, su
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hṛdayāluḥ3.1.1MasculineSingularsuhṛdayaḥ
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jīvaḥMasculineSingulara‍sudhāraṇam
kaḥ3.3.5MasculineSingularsugataḥ
kaṇā2.9.37FeminineSingularupakuñcikā, suṣavī, kāravī, pṛthvī, pṛ‍thuḥ, kālā
kāravellaḥMasculineSingularkaṭillakaḥ, suṣavī
karīraḥ3.3.181MasculineSingularsu, āpaḥ, bhūḥ, vāk
kārottaraḥ2.10.43NeuterSingularsurāmaṇḍaḥ
karṣaḥ2.9.87MasculineSingularsuvarṇaḥ
ketuḥ3.3.67MasculineSingularstrīkusumam
kṛṣṇapākaphalaḥ2.2.67MasculineSingularavignaḥ, suṣeṇaḥ, karamardakaḥ
kṛtahastaḥ2.8.69MasculineSingularsuprayogaviśikhaḥ, ‍kṛtapuṅkhaḥ
kṣavaḥ2.9.20MasculineSingularkṣudhābhijananaḥ, rājikā, ‍kṛṣṇikā, āsu
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
mandāraḥMasculineSingularāsphotaḥ, gaṇarūpaḥ, vikīraṇaḥ, arkaparṇaḥ, arkāhvaḥ, vasukaḥ
meruḥ1.1.52MasculineSingularsumeruḥ, hemādriḥ, ratnasānuḥ, surālayaḥmountain
mitram2.8.10NeuterSingularsakhā, suhṛt
mṛgaḥ3.3.24MasculineSingularsnānīyam, rajaḥ, kausumaḥreṇuḥ
mṛtaḥ2.8.119MasculineSingularpramītaḥ, parāsu, prāptapañcatvaḥ, paretaḥ, pretaḥ, saṃsthitaḥ
mud1.4.26FeminineSingularśarma, sammadaḥ, harṣaḥ, sukham, ānandaḥ, āmodaḥ, pramadaḥ, śātam, ānandathuḥ, pramodaḥ, prītiḥjoy or pleasure
nāgaḥ3.3.26MasculineSingularsukham, stryādibhṛtāvahaḥ, phaṇaḥ, kāyaḥ
nākulīFeminineSingularrāsnā, suvahā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, surasā, chatrākī
naptrī2.6.29FeminineSingularpautrī, sutātmajā
palāṇḍuḥMasculineSingularsukandakaḥ
parāgaḥ2.4.17MasculineSingularsumanorajaḥ
piccaṭam2.9.106NeuterSingularvahniśikham, ‍mahārajanam, ku‍sumbham
pīyūṣam1.1.51NeuterSingularamṛtam, sudhāthe food of gods
prayastam2.9.46MasculineSingularsusaṃskṛtam
ratnam2.9.94NeuterSingularhiraṇyam, ‍tapanīyam, ‍bharma, jātarūpam, rukmam, a‍ṣṭāpadaḥ, suvarṇam, hema, śātakumbham, karburam, mahārajatam, kārtasvaram, kanakam, hāṭakam, gāṅgeyam, cāmīkaram, kāñcanam, jāmbūnadam
raumakam2.9.43NeuterSingularvasukam
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, māyādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
sāmi3.3.257MasculineSingulartūṣṇīm, sukham
saraḥ3.3.235MasculineSingularprārthanā, autsukyam
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusu, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śephālikāFeminineSingularnīlikā, suvahā, nirguṇḍī
sindukaḥ2.2.68MasculineSingularindrāṇikā, sinduvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇḍī
śivamallīFeminineSingularpāśupataḥ, ekāṣṭhīlaḥ, vakaḥ, vasu
su2.4.5MasculineSingularati
sumanasaḥFemininePluralpuṣpam, prasūnam, kusumam
sundaram3.1.53MasculineSingularmañju, manoramam, sādhu, ruciram, manojñam, kāntam, suṣamam, mañjulam, rucyam, śobhanam, cāru
supralāpaḥ1.6.17MasculineSingularsuvacanamspeaking well
surabhiḥMasculineSingularghrāṇatarpaṇaḥ, iṣṭagandhaḥ, sugandhiḥfragrant
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasu, aharpatiḥ(53)the sun
svaḥ1.1.6MasculineSingulardyauḥ, svarga:, dyauḥ, nākaḥ, triviṣṭapam, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥheaven
svarvaidyauMasculineDualnāsatyau, aśvinau, dasrau, āśvineyau, aśvinīsutauashvin
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
vājinaḥ3.3.114MasculineSingulararkaḥ, suraśilpī
vasantaḥMasculineSingularpuṣpasamayaḥ, surabhiḥspring
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, sudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
vitunnamNeuterSingularsuniṣaṇṇakam
yautakam2.8.29NeuterSingularsudāyaḥ, haraṇam
yavakṣāraḥ2.9.109MasculineSingularsauvarcalam, rucakam, ‍kāpotaḥ, sukhavarcakaḥ
Monier-Williams Search
16 results for su"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
su cl.1 P. A1. savati-, te-, to go, move ( sru-). View this entry on the original dictionary page scan.
su (=1. -) cl.1.2. P. (; savati-, sauti-,only in 3. sg. proper sauti-and 2. sg. imperative suhi-) to urge, impel, incite ; to possess supremacy View this entry on the original dictionary page scan.
su cl.5 P. A1. () sun/oti-, sunute- (in plural sunv/anti-, sunvir/e-[with pass. sense] and suṣvati-; parasmE-pada sunv/at-or sunvān/a-[the latter with act. and pass. sense] ; perfect tense suṣāva-, suṣuma-etc. ; parasmE-pada in veda- suṣuv/as-and suṣvāṇ/a-[the later generally with pass. sense; according to to on , also suṣuvāṇa-with act. sense]; Aorist according to to grammar asāvīt-or asauṣīt-, asoṣṭa-or asaviṣṭa-;in also imperative s/otu-, sut/am-,and p. [mostly pass.] suvān/a-[but the spoken form is svān/a-and so written in , suv-in ];and 3. plural asuṣavuḥ- ; future sotā- ; soṣyati- ; saviṣyati- ; infinitive mood s/otave-, s/otos- : ; sotum- grammar; ind.p. -s/utya- ; -sūya- ), to press out, extract (especially the juice from the soma- plant for libations) ; to distil, prepare (wine, spirits etc.) Scholiast or Commentator on : Passive voice sūy/ate- (in also A1.3. sg. sunve-and 3. plural sunvir/e-with pass. sense; Aorist /asāvi- ) : Causal -sāvayati- or -ṣāvayati- (See abhi-ṣu-and pra-su-; Aorist asūṣavat- according to to some asīṣavat-) grammar : Desiderative of Causal suṣāvayiṣati- : Desiderative susūṣati-, te- : Intensive soṣūyate-, soṣavīti-, soṣoti- View this entry on the original dictionary page scan.
su (=2. -), (only in 3. sg. sauti-See pra--) to beget, bring forth. View this entry on the original dictionary page scan.
suind. (opp. to dus-and corresponding in sense to Greek ;perhaps connected with 1. v/asu-,and, according to to some, with pronoun base sa-,as ku-with ka-;in veda- also s/ū-and liable to become ṣu-or ṣū-and to lengthen a preceding vowel, while a following na-may become ṇa-;it may be used as an adjective (cf. mfn.) or adverb), good, excellent, right, virtuous, beautiful, easy, well, rightly, much, greatly, very, any, easily, willingly, quickly (in older language often with other particles; especially with u-,="forthwith, immediately";with mo- id est mā u-,="never, by no means"; s/u kam-often emphatically with an imperative exempli gratia, 'for example' t/iṣṭhā s/u kam maghavan m/ā parā gāḥ-,"do tarry O maghavan-, go not past" ; su-always qualifies the meaning of a verb and is never used independently at the beginning of a verse;in later language it is rarely a separate word, but is mostly prefixed to substantives, adjectives, adverbs and participles, exceptionally also to an ind.p. exempli gratia, 'for example' su-baddhvā-,"having well bound" ;or even to a finite verb exempli gratia, 'for example' su-nirvavau- )
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) . View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following, in which the initial -stands for an originally s-): View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) : View this entry on the original dictionary page scan.
su(to be similarly prefixed to the following) View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
2 results
su सु I. 1 U. (सुवति-ते) To go, move. -II. 1, 2 P. (सवति, सौति) To possess power or supremacy. -III. 5. U. (सुनोति, सुनुते; सुत; the स् of सु is changed to ष् after any preposition ending in इ or उ) 1 To press out or extract juice. -2 To distil. -3 To pour out, sprinkle, make a libation. -4 To perform a sacrifice especially the Soma (sacrifice). -5 To bathe. -6 To churn. -Desid. (सुषूषति-ते) -With उद् to excite, agitate. -प्र to produce, beget.
su सु ind. A particle often used with nouns to form Karmadhāraya and Bahuvrīhī compounds, and with adjectives and adverbs. It has the following senses:-1 Well, good, excellent; as in सुगन्धि. -2 Beautiful, handsome; as in सुमध्यमा, सुकेशी &c. -3 Well, perfectly, thoroughly, properly; सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः ......सुदीर्घकाले$पि न याति विक्रियाम् H.1.22. -4 Easily, readily, as in सुकर or सुलभ q. v. -5 Much, very much, exceedingly; सुदारुण, सुदीर्घ &c. -6 Worthy of respect or reverence. -7 It is also said to have the senses of assent, prosperity, and distress. -Comp. -अक्ष a. 1 having good eyes. -2 having keen organs, acute. -अङ्ग a. well-shaped, handsome, lovely. -अच्छ a. see s. v. -अन्त a. having happy end, ending well. -अल्प, -अल्पक a. see s. v. -अस्ति, -अस्तिक see s. v. -आकार, -आकृति a. well-formed, handsome, beautiful. -आगत see s. v. -आदानम् taking justly or properly; स्वादानाद्वर्णसंसर्गात्त्वबलानां च रक्षणात् । बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ Ms.8.172. -आभास a. very splendid or illustrious; सारतो न विरोधी नः स्वाभासो भरवानुत Ki.15. 22. -इष्ट a. properly sacrificed; स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतो$स्मि यज्ञम् Bhāg.4.7.41. ˚कृत् m. a form of fire; धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः Bhāg.11.27.41. -उक्त a. well-spoken, well-said; अथवा सूक्तं खलु केनापि Ve.3. (-क्ता) a kind of bird (सारिका). (-क्तम्) 1 a good or wise saying; नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधा- स्यन्दिभिः Bh.2.6; R.15.97. -2 a Vedic hymn, as in पुरुषसूक्त &c. ˚दर्शिन् m. a hymn-seer, Vedic sage. ˚वाकन्यायः A rule of interpretation according to which some thing that is declared as being subordinate to something else should be understood to signify a part or whole on the basis of expediency or utility. This is discussed by जैमिनि and शबर at MS.3.2.15-18. ˚वाच् f. 1 a hymn. -2 praise, a word of praise. -उक्तिः f. 1 a good or friendly speech. -2 a good or clever saying. -3 a correct sentence. -उत्तर a. 1 very superior. -2 well towards the north. -उत्थान a. making good efforts, vigorous, active. (-नम्) vigorous effort or exertion. -उन्मद, -उन्माद a. quite mad or frantic. -उपसदन a. easy to be approached. -उपस्कर a. furnished with good instruments. -कण्टका the aloe plant. -कण्ठ a. sweetvoiced. (-ण्ठी) the female cuckoo. -कण्डुः itch. -कन्दः 1 an onion. -2 a yam. -3 a sort of grass. -कन्दकः onion. -कर a. (-रा or -री f.) 1 easy to be done, practicable, feasible; वक्तुं सुकरं कर्तुं (अध्यवसातुं) दुष्करम् Ve.3 'sooner said than done'. -2 easy to be managed. (-रः) a good-natured horse. (-रा) a tractable cow. (-रम्) charity, benevolence. -कर्मन् a. 1 one whose deeds are righteous, virtuous, good. -2 active, diligent. (-m.) N. of Visvakarman. -कल a. one who has acquired a great reputation for liberality in giving and using (money &c,) -कलिल a. well filled with. -कल्प a. very qualified or skilled; कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवः खे मिहिका द्युभासः Bhāg.1.14.7. -कल्पित a. well equipped or armed. -कल्य a. perfectly sound. -काण्डः the Kāravella plant. -काण्डिका the Kāṇḍīra creeper. -काण्डिन् a. 1 having beautiful stems. -2 beautifully joined. (-m.) a bee. -काष्ठम् fire-wood. -कुन्दकः an onion. -कुमार a. 1 very delicate or soft, smooth. -2 beautifully young or youthful. (-रः) 1 a beautiful youth. -2 a kind of sugar-cane. -3 a kind of grain (श्यामाक). -4 a kind of mustard. -5 the wild Champaka. (-रा) 1 the double jasmine. -2 the plantain. -3 the great-flowered jasmine. -कुमारकः 1 a beautiful youth. -2 rice (शालि). (-कम्) 1 the Tamālapatra. -2 a particutar part of the ear. -कुमारी the Navamallikā jasmine. -कृत् a. 1 doing good, benevolent. -2 pious, virtuous, righteous. -3 wise, learned. -4 fortunate, lucky. -5 making good sacrifices or offerings. (-m.) 1 a skilful worker. -2 N. of Tvaṣṭri. -कृत a. 1 done well or properly. -2 thoroughly done; कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि Rām.2.1.2. -3 well made or constructed. -4 treated with kindness, assisted, befriended. -5 virtuous, righteous, pious. -6 lucky, fortunate. (-तम्) 1 any good or virtuous act, kindness, favour, service; नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः Bg.5.15; Me.17. -2 virtue, moral or religious merit; स्वर्गाभिसंधिसुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे Ku.6.47; तच्चिन्त्यमानं सुकृतं तवेति R.14.16. -3 fortune, auspiciousness. -4 recompense, reward. -5 Penance; तदभूरिवासरकृतं सुकृतैरुप- लभ्य वैभवमनन्यभवम् Ki.6.29. -कृतिः f. 1 well-doing, a good act. -2 kindness, virtue. -3 practice of penance. -4 auspiciousness. -कृतिन् a. 1 acting well or kindly. -2 virtuous, pious, good, righteous; सन्तः सन्तु निरापदः सुकृतिनां कीर्तिश्चिरं वर्धताम् H.4.132; चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$र्जुन Bg.7.16. -3 wise, learned. -4 benevolent. -5 fortunate, lucky. -कृत्यम् a good action; सुकृत्यं विष्णु- गुप्तस्य मित्राप्तिर्भार्गवस्य च Pt.2.45. -केश(स)रः the citron tree. -क्रतुः 1 N. of Agni. -2 of Śiva. -3 of Indra. -4 of Mitra and Varuṇa. -5 of the sun. -6 of Soma. -क्रयः a fair bargain. -क्षेत्र a. sprung from a good womb. -खल्लिका luxurious life. -ग a. 1 going gracefully or well. -2 graceful, elegant. -3 easy of access; अकृत्यं मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम् । अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्त्रीवाक्यप्रेरितो नरः ॥ Pt.2.148. -4 intelligible, easy to be understood (opp. दुर्ग). (-गः) a Gandharva; गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः Bhāg.1.12.34. (-गम्) 1 ordure, feces. -2 happiness. -गण् m. a good calculator; L. D. B. -a. counting well. -गणकः a good calculator or astronomer. -गत a. 1 well-gone or passed. -2 well-bestowed. (-तः) an epithet of Buddha. -गतिः 1 Welfare, happiness. -2 a secure refuge. -गन्धः 1 fragrance, odour, perfume. -2 sulphur. -3 a trader. (-न्धम्) 1 sandal. -2 small cumin seed. -3 a blue lotus. -4 a kind of fragrant grass. (-न्धा) sacred basil. -गन्धकः 1 sulphur. -2 the red Tulasee. -3 the orange. -4 a kind of gourd, -गन्धमूला a land-growing lotus-plant; L. D. B. -गन्धारः an epithet of Śiva. -गन्धि a. 1 sweet-smelling, fragrant, redolent with perfumes. -2 virtuous, pious. (-न्धिः) 1 perfume, fragrance. -2 the Supreme Being. -3 a kind of sweet-smelling mango. (-न्धि n.) 1 the root of long pepper. -2 a kind of fragrant grass. -3 coriander seed. ˚त्रिफला 1 nutmeg. -2 areca nut. -3 cloves. ˚मूलम् the root Uśīra. ˚मूषिका the musk-rat. -गन्धिकः 1 incense. -2 sulphur. -3 a kind of rice. (-कम्) the white lotus. -गम a. 1 easy of access, accessible. -2 easy. -3 plain, intelligible. -गरम् cinnabar. -गहना an enclosure round a place of sacrifice to exclude profane access. ˚वृत्तिः f. the same as above. -गात्री a beautiful woman. -गृद्ध a. intensely longing for. -गृह a. (-ही f.) having a beautiful house or abode, well-lodged; सुगृही निर्गृहीकृता Pt.1.39. -गृहीत a. 1 held well or firmly, grasped. -2 used or applied properly or auspiciously. ˚नामन् a. 1 one whose name is auspiciously invoked, one whose name it is auspicious to utter (as Bali, Yudhiṣṭhira), a term used as a respectful mode of speaking; सुगृहीतनाम्नः भट्टगोपालस्य पौत्रः Māl.1. -ग्रासः a dainty morsel. -ग्रीव a. having a beautiful neck. (-वः) 1 a hero. -2 a swan. -3 a kind of weapon. -4 N. of one of the four horses of Kṛiṣṇa. -5 of Śiva. -6 of Indra. -7 N. of a monkey-chief and brother of Vāli. [By the advice of Kabandha, Rāma went to Sugrīva who told him how his brother had treated him and besought his assistance in recovering his wife, promising at the same time that he would assist Rāma in recovering his wife Sīta. Rāma, therfore, killed vāli, and installed Sugrīva on the throne. He then assisted Rāma with his hosts of monkeys in conquering Rāvaṇa, and recovering Sīta.] ˚ईशः N. of Rāma; सुग्रीवेशः कटी पातु Rāma-rakṣā.8. -ग्ल a. very weary or fatigued. -घोष a. having a pleasant sound. (-षः) N. of the conch of Nakula; नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणपुष्पकौ Bg.1.16. -चक्षुस् a. having good eyes, seeing well. (-m.) 1 discerning or wise man, learned man. -2 The glomerous fig-tree. -चरित, -चरित्र a. 1 well-conducted, well-behaved; वृषभैकादशा गाश्च दद्यात् सुचरितव्रतः Ms.11.116. -2 moral, virtuous; तान् विदित्वा सुचरितैर्गूढैस्तत्कर्मकारिभिः Ms.9.261. (-तम्, -त्रम्) 1 good conduct, virtuous deeds. -2 merit; तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं प्रतनु Ś.6.1. (-ता, -त्रा) a well-conducted, devoted, and virtuous wife. -चर्मन् m. the Bhūrja tree. -चित्रकः 1 a king fisher. -2 a kind of speckled snake. -चित्रा a kind of gourd. -चिन्ता, -चिन्तनम् deep thought, deep reflection or consideration. -चिरम् ind. for a very long time, very long. -चिरायुस् m. a god, deity. -चुटी a pair of nippers or tongs. -चेतस् a. 1 well-minded. -2 wise. -चेतीकृत a. with the heart satiated; welldisposed; ततः सुचेतीकृतपौरभृत्यः Bk.3.2. -चेलकः a fine cloth. -च्छद a. having beautiful leaves. -छत्रः N. of Śiva. (-त्रा) the river Sutlej. -जन a. 1 good, virtuous, respectable. -2 kind, benevolent. (-नः) 1 a good or virtuous man, benevolent man. -2 a gentleman. -3 N. of Indra's charioteer. -जनता 1 goodness, kindness, benevolence, virtue; ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता Bh.2. 82. -2 a number of good men. -3 bravery. -जन्मन् a. 1 of noble or respectable birth; या कौमुदी नयनयोर्भवतः सुजन्मा Māl.1.34. -2 legitimate, lawfully born. -जलम् a lotus. -जल्पः 1 a good speech. -2 a kind of speech thus described by Ujjvalamaṇi; यत्रार्जवात् सगाम्भीर्यं सदैन्यं सहचापलम् । सोत्कण्ठं च हरिः स्पृष्टः स सुजल्पो निगद्यते ॥ -जात a. 1 well-grown, tall. -2 well made or produced. -3 of high birth. -4 beautiful, lovely; सुजातं कल्याणी भवतु कृत- कृत्यः स च युवा Māl.1.16; R.3.8. -5 very delicate; खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः Bhāg.1.3.31. -डीनकम् a kind of flight of birds; Mb.8.41.27 (com. पश्चाद् गतिः पराडीनं स्वर्गगं सुडीनकम्). -तनु a. 1 having a beautiful body. -2 extremely delicate or slender, very thin. -3 emaciated. (-नुः, -नूः f.) a lovely lady; एताः सुतनु मुखं ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूटगताः V.1.1; Ś.7.24. -तन्त्री a. 1 well-stringed. -2 (hence) melodious. -तपस् a. 1 one who practises austere penance; a वानप्रस्थ; स्विष्टिः स्वधीतिः सुतपा लोकाञ्जयति यावतः Mb.12.71.3. -2 having great heat. (-m.) 1 an ascetic, a devotee, hermit, an anchorite. -2 the sun. (-n.) an austere penance. -तप्त a. 1 greatly harassed, afflicted. -2 very severe (as a penance); तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः Ms.11.239. -तमाम् ind. most excellently, best. -तराम् ind. 1 better, more excellently. -2 exceedingly, very, very much, excessively; तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकाशे Ku.1.24; सुतरां दयालुः R.2.53;7.21;14.9;18.24. -3 more so, much more so; मय्यप्यास्था न ते चेत्त्वयि मम सुतरा- मेष राजन् गतो$ स्मि Bh.3.3. -4 consequently. -तर्दनः the (Indian) cuckco. -तर्मन् a. good for crossing over; सुतर्माणमधिनावं रुहेम Ait. Br.1.13; (cf. also यज्ञो वै सुतर्मा). -तलम् 1 'immense depth', N. of one of the seven regions below the earth; see पाताल; (याहि) सुतलं स्वर्गीभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः Bhāg.8.22.33. -2 the foundation of a large building. -तान a. melodious. -तार a. 1 very bright. -2 very loud; सुतारैः फूत्कारैः शिव शिव शिवेति प्रतनुमः Bh.3.2. -3 having a beautiful pupil (as an eye). (-रः) a kind of perfume. (-रा) (in Sāṁkhya) one of the nine kinds of acquiescence. -तिक्तकः the coral tree. -तीक्ष्ण a. 1 very sharp. -2 very pungent. -3 acutely painful. (-क्ष्णः) 1 the Śigru tree. -2 N. of a sage; नाम्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः R.13.41. ˚दशनः an epithet of Śiva. -तीर्थः 1 a good preceptor. -2 N. of Śiva. -a. easily crossed or traversed. -तुङ्ग a. very lofty or tall. (-ङ्गः) 1 the cocoa-nut tree. -2 the culminating point of a planet. -तुमुल a. very loud. -तेजन a. well-pointed, sharpened. (-नः) a well-pointed arrow. -तेजस् a. 1 very sharp. -2 very bright, or splendid. -3 very mighty. (-m.) a worshipper of the sun. -दक्षिण a. 1 very sincere or upright. -2 liberal or rich in sacrificial gifts; यज्ञैर्भूरिसुदक्षिणैः सुविहितैः संप्राप्यते यत् फलम् Pt.1. 31. -3 very skilful. -4 very polite. (-णा) N. of the wife of Dilīpa; तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् R.1.31;3.1. -दण्डः a cane, ratan. -दत् a. (-ती f.) having handsome teeth; जगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा R.6.37. -दन्तः 1 a good tooth. -2 an actor; a dancer. (-न्ती) the female elephant of the north-west quarter. -दर्श a. lovely, gracious looking; सुदर्शः स्थूललक्षयश्च न भ्रश्येत सदा श्रियः Mb.12.56.19 (com. सुदर्शः प्रसन्नवक्त्रः). -दर्शन a. (-ना or -नी f.) 1 good-looking, beautiful, handsome. -2 easily seen. (-नः) the discus of Viṣṇu; as in कृष्णो$प्यसु- दर्शनः K. -2 N. of Śiva. -3 of mount Meru. -4 a vulture. (-नी, -नम्) N. of Amarāvatī, Indra's capital. (-नम्) N. of Jambudvīpa. -दर्शना 1 a handsome woman. -2 a woman. -3 an order, a command. -4 a kind of drug. -दास् a. very bountiful. -दान्तः a Buddhist. -दामन् a. one who gives liberally. (-m.) 1 a cloud. -2 a mountain. -3 the sea. -4 N. of Indra's elephant. -5 N. of a very poor Brāhmaṇa who came to Dvārakā with only a small quantity of parched rice as a present to his friend Kṛiṣṇa, and was raised by him to wealth and glory. -दायः 1 a good or auspicious gift. -2 a special gift given on particular solemn occasions. -3 one who offers such a gift. -दिनम् 1 a happy or auspicious day. -2 a fine day or weather (opp दुर्दिनम्); so सुदिनाहम् in the same sense. -दिह् a. well-polished, bright. -दीर्घ a. very long or extended. (-र्घा) a kind of cucumber. -दुराधर्ष a. 1 very hard to get. -2 quite intolerable. -दुरावर्त a. a very hard to be convinced. -दुरासद a. unapproachable. -दुर्जर a. very difficult to be digested. -दुर्मनस् a. very troubled in mind. -दुर्मर्ष a. quite intolerable. -दुर्लभ a. very scarce or rare. -दुश्चर a. 1 inaccessible. -2 very painful. -दुश्चिकित्स a. very difficult to be cured. -दुष्प्रभः a chameleon. -दूर a. very distant or remote. (-सुदूरम् means 1 to a great distance. -2 to a very high degree, very much; सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः Rām.4.3.12. -सुदूरात् 'from afar, from a distance'). -दृढ a. very firm or hard, compact. -दृश् a. having beautiful eyes. (-f.) a pretty woman. -देशिकः a good guide. -धन्वन् a. having an excellent bow. (-m.) 1 a good archer or bowman. -2 Ananta, the great serpent. -3 N. of Viśvakarman. ˚आचार्यः a mixed caste; वैश्यात्तु जायते व्रात्यात् सुधन्वाचार्य एव च Ms.1.23. -धर्मन् a. attentive to duties. (-f.) the council or assembly of gods. (-m.) 1 the hall or palace of Indra. -2 one diligent in properly maintaining his family. -धर्मा, -र्मी 1 the council or assembly of gods (देवसभा); ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम् R.17.27. -2 (सुधर्मा) N. of Dvārakā; दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समु- त्थितान् । दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम् ॥ Bhāg.11.3. 4;1.14.34. -धात a. well cleaned. -धार a. well-pointed (as an arrow). -धित a. Ved. 1 perfect, secure. -2 kind, good. -3 happy, prosperous. -4 well-aimed or directed (as a weapon). -धी a. having a good understanding, wise, clever, intelligent. (-धीः) a wise or intelligent man, learned man or pandit. (-f.) a good understanding, good sense, intelligence. ˚उपास्यः 1 a particular kind of royal palace. -2 N. of an attendant on Kṛiṣṇa. (-स्यम्) the club of Balarāma. ˚उपास्या 1 a woman. -2 N. of Umā, or of one of her female companions. -3 a sort of pigment. -ध्रूम्रवर्णा one of the seven tongues of fire. -नन्दम् N. of Balarāma's club; प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देनाहनच्च तम् Bhāg.1.67.18. -नन्दः a kind of royal palace. -नन्दा 1 N. of a woman. -2 N. of Pārvatī; L. D. B. -3 yellow pigment; L. D. B. -नयः 1 good conduct. -2 good policy. -नयन a. having beautiful eyes. (-नः) a deer. (-ना) 1 a woman having beautiful eyes. -2 a woman in general. -नाभ a. 1 having a beautiful navel. -2 having a good nave or centre. (-भः) 1 a mountain. -2 the Maināka mountain, q. v. (-भम्) a wheel, discus (सुदर्शन); ये संयुगे$चक्षत तार्क्ष्यपुत्रमंसे सुनाभायुधमापतन्तम् Bhāg.3.2.24. -नालम् a red water-lily. -निःष्ठित a. quite ready. -निर्भृत a. very lonely or private. (-तम्) ind. very secretly or closely, very narrowly, privately. -निरूढ a. well-purged by an injection; Charaka. -निरूहणम् a good purgative. -निर्णिक्त a. well polished. -निश्चलः an epithet of Śiva. -निषण्णः (-कः) the herb Marsilea Quadrifolia (Mar. कुऱडू). -निहित a. well-established. -नीत a. 1 well-conducted, well-behaved. -2 polite, civil. (-तनि) 1 good conduct or behaviour. -2 good policy or prodence. -नीतिः f. 1 good conduct, good manners, propriety. -2 good policy. -3 N. of the mother of Dhruva, q. v. -नीथ a. well-disposed, well conducted, righteous, virtuous, good. (-थः) 1 a Brāhmaṇa. -2 N. of Śiśupāla, q. v.; तस्मिन्नभ्यर्चिते कृष्णे सुनीथः शत्रुकर्षणः Mb.1.39.11. -3 Ved. a good leader. -नील a. very black or blue. (-लः) the pomegranate tree. (-ला) common flax. (-लम्), -नीलकः a blue gem. -नु n. water. -नेत्र a. having good or beautiful eyes. -पक्व a. 1 well-cooked. -2 thoroughly matured or ripe. (-क्वः) a sort of fragrant mango. -पठ a. legible. -पत्नी a woman having a good husband. -पत्र a. 1 having beautiful wings. -2 well-feathered (an arrow). -पथः 1 a good road. -2 a good course. -3 good conduct. -पथिन् m. (nom. sing. सुपन्थाः) a good road. -पद्मा orris root. -परीक्षित a. well-examined. -पर्ण a. (-र्णा or -र्णी f.) 1 well-winged; तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत Bhāg.8.1.11. -2 having good or beautiful leaves. (-र्णः) 1 a ray of the sun. -2 a class of bird-like beings of a semi-divine character. -3 any supernatural bird. -4 an epithet of Garuḍa; ततः सुपर्णव्रजपक्षजन्मा नानागतिर्मण्डलयन् जवेन Ki.16.44. -5 a cock. -6 the knowing (ज्ञानरूप); देहस्त्वचित्पुरुषो$यं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै नहि कर्ममूलम् Bhāg.11.23.55. -7 Any bird; द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते Muṇd. 3.1.1. ˚केतुः N. of Viṣṇu; तमकुण्ठमुखाः सुपर्णकेतोरिषवः क्षिप्तमिषुव्रजं परेण Śi.2.23. -पर्णकः = सुपर्ण. -पर्णा, -पर्णी f. 1 a number of lotuses. -2 a pool abounding in lotuses. -3 N. of the mother of Garuḍa. -पर्यवदात a. very clean. -पर्याप्त a. 1 very spacious; तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः Ms.7.76. -2 well-fitted. -पर्वन् a. welljointed, having many joints or knots. (-m.) 1 a bamboo. -2 an arrow. -3 a god, deity; विहाय या सर्वसुपर्व- नायकम् N.4.9;14.41,76. -4 a special lunar day (as the day of full or new moon, and the 8th and 14th day of each fortnight). -5 smoke. (-f.) white Dūrvā grass. -पलायित a. 1 completely fled or run away. -2 skilfully retreated. -पाक्यम् a kind of medicinal salt (Mar. बिडलोण). -पात्रम् 1 a good or suitable vessel, worthy receptacle. -2 a fit or competent person, any one well-fitted for an office, an able person. -पाद् (-पाद् or -पदी f.) having good or handsome feet. -पार्श्वः 1 the waved-leaf fig-tree (प्लक्ष). -2 N. of the son of Sampāti, elder brother of Jaṭāyu. -पालि a. distinguished. -पीतम् 1 a carrot. -2 yellow sandal. (-तः) the fifth Muhūrta. -पुंसी a woman having a good husband. -पुरम् a strong fortress. -पुष्प a. (-ष्पा or -ष्पी f.) having beautiful flowers. (-ष्पः) 1 the coral tree. -2 the Śirīṣa tree. (-ष्पी) the plantain tree. (-ष्पम्) 1 cloves. -2 the menstrual excretion. -पुष्पित a. 1 well blossomed, being in full flower. -2 having the hair thrilling or bristling. -पूर a. 1 easy to be filled; सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः Pt.1.25. -2 well-filling. (-रः) a kind of citron (बीजपूर). -पूरकः the Baka-puṣpa tree. -पेशस् a. beautiful, tender; रत्नानां पद्मरागो$स्मि पद्मकोशः सुपेशसाम् Bhāg.11.16.3. ˚कृत् m. a kind of fly; Bhāg.11.7.34. -प्रकाश a. 1 manifest, apparent; ज्येष्ठे मासि नयेत् सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु Ms.8.245. -2 public, notorious. -प्रतर्कः a sound judgment. -प्रतिभा spirituous liquor. -प्रतिष्ठ a. 1 standing well. -2 very celebrated, renowned, glorious, famous. (-ष्ठा) 1 good position. -2 good reputation, fame, celebrity. -3 establishment, erection. -4 installation, consecration. -प्रतिष्ठित a. 1 well-established. -2 consecrated. -3 celebrated. (-तः) the Udumbara tree. -प्रतिष्णात a. 1 thoroughly purified. -2 well-versed in. -3 well-investigated, clearly ascertained or determined. -प्रतीक a. 1 having a beautiful shape, lovely, handsome; भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीकः Bhāg.5.3.2. -2 having a beautiful trunk. (-कः) 1 an epithet of Kāmadeva. -2 of Śiva. -3 of the elephant of the north-east quarter. -4 An honest man; स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते Bhāg.1.8.31. -प्रपाणम् a good tank. -प्रभ a. very brilliant, glorious. (-भा) one of the seven tongues of fire. -प्रभातम् 1 an auspicious dawn or day-break; दिष्टथा सुप्रभातमद्य यदयं देवो दृष्टः U.6. -2 the earliest dawn. -प्रभावः omnipotence. -प्रमाण a. large-sized. -प्रयुक्तशरः a skilful archer. -प्रयोगः 1 good management or application. -2 close contact. -3 dexterity. -प्रलापः good speech, eloquence. -प्रसन्नः N. of Kubera. -प्रसाद a. very gracious or propitious. (-दः) N. of Śiva. -प्रातम् a fine morning. -प्रिय a. very much liked, agreeable. (-यः) (in prosody) a foot of two short syllables. (-या) 1 a charming woman. -2 a beloved mistress. -प्रौढा a marriageable girl. -फल a. 1 very fruitful, very productive. -2 very fertile. (-लः) 1 the pomegranate tree. -2 the jujube. -3 the Karṇikāra tree. -4 a kind of bean. (-ला) 1 a pumpkin, gourd. -2 the plantain tree. -3 a variety of brown grape. -4 colocynth. -फेनः a cuttle-fish bone. -बन्धः sesamum. -बभ्रु a. dark-brown. -बल a. very powerful. (-लः) 1 N. of Śiva. -2 N. of the father of Śakuni. -बान्धवः N. of Śiva. -बाल a. very childish. -बाहु a. 1 handsomearmed. -2 strong-armed. (-हुः) N. of a demon, brother of Mārīcha, who had become a demon by the curse of Agastya. He with Mārīcha began to disturb the sacrifice of Viśvāmitra, but was defeated by Rāma. and Lakṣmaṇa; यः सुबाहुरिति राक्षसो$परस्तत्र तत्र विससर्प मायया R.11.29. -बीजम् good seed; सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते तथा Ms.1.69. (-जः) 1 N. of Śiva. -2 the poppy. -बोध a. 1 easily apprehended or understood. (-धः) good information or advice. -ब्रह्मण्यः 1 an epithet of Kārtikeya. -2 N. of one of the sixteen priests employed at a sacrifice. -भग a. 1 very fortunate or prosperous, happy, blessed, highly favoured. -2 lovely, charming, beautiful, pretty; न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु Ś.3.9; Ku.4.34; R.11.8; Māl.9. -3 pleasant, grateful, agreeable, sweet; दिवसाः सुभगा- दित्याश्छायासलिलदुर्भगाः Rām.3.16.1; श्रवणसुभग M.3.4; Ś.1.3. -4 beloved, liked, amiable, dear; सुमुखि सुभगः पश्यन् स त्वामुपैतु कृतार्थताम् Gīt.5. -5 illustrious. (-गः) 1 borax. -2 the Aśoka tree. -3 the Champaka tree. -4 red amarnath. (-गम्) good fortune. ˚मानिन्, सुभगं- मन्य a. 1 considering oneself fortunate, amiable, pleasing; वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति Me.96. -2 vain, flattering oneself. -भगा 1 a woman beloved by her husband, a favourite wife. -2 an honoured mother. -3 a kind of wild jasmine. -4 turmeric. -5 the Priyaṅgu creeper. -6 the holy basil. -7 a woman having her husband alive (सौभाग्यवती); जयशब्दैर्द्विजाग्र्याणां सुभगानर्तितै- स्तथा Mb.7.7.9. -8 a five-year old girl representing Durgā at festivals. -9 musk. ˚सुत the son of a favourite wife. -भङ्गः the cocoa-nut tree. -भटः a great warrior, champion, soldier. -भट्टः a learned man. -भद्र a. very happy or fortunate. (-द्रः) N. of Viṣṇu; साकं साकम्पमंसे वसति विदधती बासुभद्रं सुभद्रम् Viṣṇupāda S.31. (-द्रा) N. of the sister of Balarāma and Kṛiṣṇa, married to Arjuna q. v. She bore to him a son named Abhimanyu. -भद्रकः 1 a car for carrying the image of a god. -2 the Bilva tree. -भाषित a. 1 spoken well or eloquent. (-तम्) 1 fine speech, eloquence, learning; जीर्णमङ्गे सुभाषितम् Bh.3.2. -2ल a witty saying, an apophthegm, an apposite saying; सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया । मनो न भिद्यते यस्य स वै मुक्तो$थवा पशुः Subhāṣ. -3 a good remark; बालादपि सुभाषितम् (ग्राह्यम्). -भिक्षम् 1 good alms, successful begging. -2 abundance of food, an abundant supply of provisions, plenty of corn &c. -भीरकः the Palāśa tree. -भीरुकम् silver. -भूतिः 1 well-being, welfare. -2 the Tittira bird; Gīrvāṇa. -भूतिकः the Bilva tree. -भूषणम् a type of pavilion where a ceremony is performed on a wife's perceiving the first signs of conception; सुभूषणाख्यं विप्राणां योग्यं पुंसवनार्थकम् Māna.34.354. -भृत a. 1 well-paid. -2 heavily laden. -भ्रू a. having beautiful eyebrows. (-भ्रूः f.) a lovely woman. (N. B. The vocative singular of this word is strictly सुभ्रूः; but सुभ्रु is used by writers like Bhaṭṭi. Kālidāsa, and Bhavabhūti; हा पितः क्वासि हे सुभ्रु Bk.6.17; so V.3.22; Ku.5.43; Māl.3.8.) -मङ्गल a. 1 very auspicious. -2 abounding in sacrifices. -मति a. very wise. (-तिः f.) 1 a good mind or disposition, kindness, benevolence, friendship. -2 a favour of the gods. -3 a gift, blessing. -4 a prayer, hymn. -5 a wish or desire. -6 N. of the wife of Sagara and mother of 6, sons. -मदनः the mango tree. -मदात्मजा a celestial damsel. -मधुरम् a very sweet or gentle speech, agreeable words. -मध्य, -मध्यम a. slender-waisted. -मध्या, -मध्यमा a graceful woman. -मन a. very charming, lovely, beautiful. (-नः) 1 wheat. -2 the thorn-apple. (-ना) the great-flowered jasmine. -मनस् a. 1 good-minded, of a good disposition, benevolent; शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो Kaṭh.1.1. -2 well-pleased, satisfied; (hence -सुमनीभू = to be at ease; जिते नृपारौ समनीभवन्ति शद्बायमानान्यशनैरशङ्कम् Bk.2.54.). (-m.) 1 a god, divinity. -2 a learned man. -3 a student of the Vedas. -4 wheat. -5 the Nimba tree. (-f., n.; said to be pl. only by some) a flower; मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः Bhāg.1.3.7; रमणीय एष वः सुमनसां संनिवेशः Māl.1. (where the adjectival; sense in 1 is also intended); किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तू- रिकाजननशक्तिभृता मृगेण R.G; Śi.6.66. ˚वर्णकम् flowers, unguent or perfume etc. for the body; सा तदाप्रभृति सुमनो- वर्णकं नेच्छति Avimārakam 2. (-f.) 1 the great-flowered jasmine. -2 the Mālatī creeper. ˚फलः the woodapple. ˚फलम् nutmeg. -मनस्क a. cheerful, happy. -मन्तु a. 1 advising well. -2 very faulty or blameable. (-m.) a good adviser. -मन्त्रः N. of the charioteer of Daśāratha. -मन्दभाज् a. very unfortunate. -मर्दित a. much harassed. -मर्षण a. easy to be borne. -मित्रा 1 N. of one of the wives of Daśāratha and mother of Lakṣmaṇa and Śatrughna. -मुख a. (-खा or -खी f.) 1 having a beautiful face, lovely. -2 pleasing. -3 disposed to, eager for; सुरसद्मयानसुमुखी जनता Ki.6.42. -4 favourable, kind. -5 well-pointed (as an arrow). -6 (सुमुखा) having a good entrance. (-खः) 1 a learned man. -2 an epithet of Garuḍa. -3 of Gaṇeśa; सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः Maṅgal. S.1. -4 of Śiva. (-खम्) 1 the scratch of a finger-nail. -2 a kind of building. (-खा, -खी) 1 a handsome woman. -2 a mirror. -मूलकम् a carrot. -मृत a. stone-dead. -मेखलः the Muñja grass. -मेधस a. having a good understanding, wise, intelligent; इमे अङ्गिरसः सत्रमासते$द्य सुमेधसः Bhāg.9.4.3. (-m.) a wise man. (-f.) heart-pea. -मेरुः 1 the sacred mountain Meru, q. v. -2 N. of Śiva. -यन्त्रित a. 1 well-governed. -2 self-controlled. -यमाः a particular class of gods; जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूति- सूनुरमरानथ दक्षिणायाम् Bhāg.2.7.2. -यवसम् beautiful grass, good pasturage. -यामुनः 1 a palace. -2 N. of Viṣṇu. -युक्तः N. of Śiva. -योगः 1 a favourable juncture. -2 good opportunity. -योधनः an epithet of Duryodhana q. v. -रक्त a. 1 well coloured. -2 impassioned. -3 very lovely. -4 sweet-voiced; सुरक्तगोपी- जनगीतनिःस्वने Ki.4.33. -रक्तकः 1 a kind of red chalk. -2 a kind of mango tree. -रङ्गः 1 good colour. -2 the orange. -3 a hole cut in a house (सुरङ्गा also in this sense). (-ङ्गम्) 1 red sanders. -2 vermilion. ˚धातुः red chalk. ˚युज् m. a house-breaker. -रङ्गिका the Mūrvā plant. -रजःफलः the jack-fruit tree. -रञ्जनः the betel nut tree. -रत a. 1 much sported. -2 playful. -3 much enjoyed. -4 compassionate, tender. (-तम्) 1 great delight or enjoyment. -2 copulation, sexual union or intercourse, coition; सुरतमृदिता बालवनिता Bh.2. 44. ˚गुरुः the husband; पर्यच्छे सरसि हृतें$शुके पयोभिर्लोलाक्षे सुरतगुरावपत्रपिष्णोः Śi.8.46. ˚ताण्डवम् vigorous sexual movements; अद्यापि तां सुरतताण्डवसूत्रधारीं (स्मरामि) Bil. Ch. Uttara.28. ˚ताली 1 a female messenger, a go-between. -2 a chaplet, garland for the head. ˚प्रसंगः addiction to amorous pleasures; कालक्रमेणाथ योः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरत- प्रसंगे Ku.1.19. -रतिः f. great enjoyment or satisfaction. -रस a. well-flavoured, juicy, savoury. -2 sweet. -3 elegant (as a composition). (-सः, -सा) the plant सिन्धुवार. (-सा) N. of Durgā. (-सा, -सम्) the sacred basil. (-सम्) 1 gum-myrrh. -2 fragrant grass. -राजन् a. governed by a good king; सुराज्ञि देशे राजन्वान् Ak. (-m.) 1 a good king. -2 a divinity. -राजिका a small house-lizard. -राष्ट्रम् N. of a country on the western side of India (Surat). ˚जम् a kind of poison. -2 a sort of black bean (Mar. तूर). ˚ब्रह्मः a Brāhmaṇa of Surāṣṭra. -रूप a. 1 well-formed, handsome, lovely; सुरूपा कन्या. -2 wise, learned. (-पः) an epithet of Śiva. -रूहकः a horse resembling an ass. -रेतस् n. mental power (चिच्छक्ति); सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे Bhāg. 5.7.14. -रेभ a. fine-voiced; स्यन्दना नो चतुरगाः सुपेभा वाविपत्तयः । स्यन्दना नो च तुरगाः सुरेभा वा विपत्तयः ॥ Ki.15.16. (-भम्) tin. -लक्षण a. 1 having auspicious or beautiful marks. -2 fortunate. (-णम्) 1 observing, examining carefully, determining, ascertaining. -2 a good or auspicious mark. -लक्षित a. well determined or ascertained; तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात् सुलक्षितम् Ms.8.43. -लग्नः, -ग्नम् an auspicious moment. -लभ a. 1 easy to be obtained, easy of attainment, attainable, feasible; न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा V.2.9; इदमसुलभवस्तुप्रार्थनादुर्नि- वारम् 2.6. -2 ready for, adapted to, fit, suitable; निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् Ś.4.4. -3 natural to, proper for; मानुषतासुलभो लघिमा K. ˚कोप a. easily provoked, irascible. -लिखित a. well registered. -लुलित a. 1 moving playfully. -2 greatly hurt, injured. -लोचन a. fine-eyed. (-नः) a deer. (-ना) 1 a beautiful woman. -2 N. of the wife of Indrajit. -लोहकम् brass. -लोहित a. very red. (-ता) one of the seven tongues of fire. -वक्त्रम् 1 a good face or mouth. -2 correct utterance. (-क्त्रः) N. of Śiva. -वचनम्, -वचस् n. eloquence. -a. eloquent. -वयस् f. a hermaphrodite. -वर्चकः, -वर्चिकः, -का, -वर्चिन् m. natron, alkali. -वर्चला 1 N. of the wife of the sun; तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला Rām.2.3.3. -2 linseed. -वर्चसः N. of Śiva. -वर्चस्क a. splendid, brilliant. -वर्ण see s. v. -वर्तित 1 well rounded. -2 well arranged. -वर्तुलः a water-melon. -वसन्तः 1 an agreeable vernal season. -2 the day of full moon in the month of Chaitra, or a festival celebrated in honour of Kāmadeva in that month (also सुवसन्तकः in this sense). -वह a. 1 bearing well, patient. -2 patient, enduring. -3 easy to be borne(-हा) 1 a lute. -2 N. of several plants like रास्ना, निर्गुण्डी &c.; Mātaṅga L.1.1. -वासः 1 N. of Śiva. -2 a pleasant dwelling. -3 an agreeable perfume or odour. -वासकः a water-melon. -वासरा cress. -वासिनी 1 a woman married or single who resides in her father's house. -2 a married woman whose husband is alive. -विक्रान्त a. very valiant or bold, chivalrous; सुविक्रान्तस्य नृपतेः सर्वमेव महीतलम् Śiva. B.16.45. (-न्तः) a hero. (-न्तम्) heroism. -विग्रह a. having a beautiful figure. -विचक्षण a. very clever, wise. -विद् m. a learned man, shrewd person. (-f.) a shrewd or clever woman. -विदः 1 an attendant on the women's apartments. -2 a king. -विदग्ध a. very cunning, astute. -विदत् m. a king -विदत्रम् 1 a household, family. -2 wealth. -3 grace, favour. -विदल्लः an attendant on the women's apartments (wrongly for सौविदल्ल q. v.). (-ल्लम्) the women's apartments, harem. -विदल्ला a married woman. -विध a. of a good kind. -विधम् ind. easily. -विधिः a good rule, ordinance. -विनीत a. 1 well trained, modest. -2 well executed. (-ता) a tractable cow. -विनेय a. easy to be trained or educated. -विभक्त a. well proportioned, symmetrical. -विरूढ a. 1 fully grown up or developed. -2 well ridden. -विविक्त a. 1 solitary (as a wood). -2 well decided (as a question). -विहित a. 1 well-placed, well-deposited. -2 well-furnished, wellsupplied, well-provided, well-arranged; सुविहितप्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते Ś.1; कलहंसमकरन्दप्रेवशावसरे तत् सुविहितम् Māl.1. -3 well done or performed. -4 well satisfied (by hospitality); अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः Rām.1.14.16. -वी(बी)ज a. having good seed. (-जः) 1 N. of Śiva. -2 the poppy. (-जम्) good seed. -वीरकम् 1 a kind of collyrium. -2 sour gruel (काञ्जिक); सुवीरकं याच्यमाना मद्रिका कर्षति स्फिचौ Mb.8.4.38. -वीराम्लम् sour rice-gruel. -वीर्य a. 1 having great vigour. -2 of heroic strength, heroic, chivalrous. (-र्यम्) 1 great heroism -2 abundance of heroes. -3 the fruit of the jujube. (-र्या) wild cotton. -वृक्तिः f. 1 a pure offering. -2 a hymn of praise. -वृत्त a. 1 well-behaved, virtuous, good; मयि तस्य सुवृत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती R. 8.77. -2 well-rounded, beautifully globular or round; मृदुनातिसुवृत्तेन सुमृष्टेनातिहारिणा । मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया ॥ or सुमुखो$पि सुवृत्तो$पि सन्मार्गपतितो$पि च । महतां पादलग्नो$पि व्यथयत्येव कष्टकः ॥ (where all the adjectives are used in a double sense). (-त्तम्) a good or virtuous con
Macdonell Vedic Search
2 results
su su press, V. sunóti, sunuté, V. 14, 13 [Av. hu].
su sú, adv. well, ii. 35, 2; v. 83, 7; vii. 86, 8 [Av. hu-, OI. su-].
Macdonell Search
1 result
su ad. [perh. for vasu= Gk. eu)=: cp. u shu, û shu, and u loka] good, well, indeed, right, very, thoroughly (never used in dependently at the beginning of a verse; rarely as an independent ad. in C.; very common °ree; with a. or n., in C. also with gd.).
Dictionary of Sanskrit Search
"su" has 1 results
su(l)case affix ( सु ) of the nominative singular and ( सु ) of the locative plural; confer, compare P. IV. 1.2: (2) Unadi affix सु ( क्सु ) applied to the roots इष्: e.g, इक्षु: confer, compare इषः क्सुः Unadi 437. सुक् augment सुक् added according to some grammarians to any word optionally with असुक्, which is prescribed in the case of the words अश्व, वृष, क्षीर and लवण before the affix क्यच् ( य ) in the sense of desire. e. g. दधिस्यति, मधुस्यति et cetera, and others confer, compare P. VII. 1 51 Varttika.
Vedabase Search
3 results
su noun (masculine) [gramm.] Casusendung s (Nomin. Voc. Sg.) [gramm.] Casusendung su sup [gramm.] the prefix su ("good")
Frequency rank 9720/72933
su verb (class 5 parasmaipada) to distil to extract (esp. the juice from the Soma plant for libations) to prepare (wine) to press out
Frequency rank 13855/72933
su indeclinable quite [ibc.] good- [ibc.] very
Frequency rank 49/72933
Parse Time: 1.236s Search Word: su" Input Encoding: IAST IAST: su