Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
1 result
sthirakusuma noun (masculine) Mimusops Elengi
Frequency rank 71778/72933
Wordnet Search
"sthirakusuma" has 2 results.

sthirakusuma

bakūlaḥ, agastyaḥ, vakavṛkṣaḥ, kesaraḥ, keśaraḥ, siṃhakesaraḥ, varalabdhaḥ, sīdhugandhaḥ, mukūlaḥ, mukulaḥ, strīmukhamadhuḥ, dohalaḥ, madhupuṣpaḥ, surabhiḥ, bhramarānandaḥ, sthirakusumaḥ, śāradikaḥ, karakaḥ, sīsaṃjñaḥ, viśāradaḥ, gūḍhapuṣyakaḥ, dhanvī, madanaḥ, madyāmodaḥ, cirapuṣpaḥ, karahāṭakaḥ, karahāṭaḥ, strīmukhamadhudohadaḥ, strīmukhamadhudohalaḥ, strīmukhapaḥ, śītagandhā, dhanvaḥ, sīdhugandhaḥ, karakaḥ, kesaraḥ, cirapuṣpaḥ, mukuraḥ, dantadhāvanaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, puṣpaṣpavṛkṣaviśeṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ śītalatvahṛdyatvaviṣadoṣanāśitvam।

bakūlasya phalam dantasthairyakaram asti।

sthirakusuma

agastiḥ, bakūlaḥ, madhupuṣpaḥ, sthirakusumaḥ, cirapuṣpaḥ   

vakavṛkṣasya puṣpam।

agasteḥ gandham dūrāt api āgacchati।

Parse Time: 1.778s Search Word: sthirakusuma Input Encoding: IAST: sthirakusuma