Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "savas" has 6 results.
     
śavas: masculine nominative singular stem: śava
śavās: masculine nominative plural stem: śava
śāvās: feminine nominative plural stem: śāva
śāvās: feminine accusative plural stem: śāva
śavās: masculine vocative plural stem: śava
śāvās: feminine vocative plural stem: śāva
     Monier-Williams
          Search  
13 results for savas
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
savasn. idem or 'n. (for 1.See column 1;forSee;for sa-vana-See column 3) instigation, order, command (see saty/a-s-) ' See saty/a-s-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhvajinyutsavasaṃketam. Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
parihāsavastun. an object of jest ( parihāsavastutā stu-- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
parihāsavastutāf. parihāsavastu
prasavasamayam. equals -kāla- View this entry on the original dictionary page scan.
prasavasthalīf. "birthplace", a mother View this entry on the original dictionary page scan.
prasavasthānan. a receptacle for young. a nest View this entry on the original dictionary page scan.
sasavasSee 1. san-, p. 1140. View this entry on the original dictionary page scan.
satyaprasavasmfn. () one whose stimulating impulse or inspiration is true or continues true to itself. View this entry on the original dictionary page scan.
satyasavasmfn. (; saty/a--) one whose orders are true or valid View this entry on the original dictionary page scan.
utsavasaṃketam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
vaiśvāvasavasavya(v/ai-) m. (fr. idem or 'n. (fr. viśvā-vasu-) the vasu-s collectively ') a patronymic (see gaRa gargādi-). View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavasatif. a pleasure resort (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
sasavas V. pf. pt. √ san.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
143 results
     
anānatasya śavasaḥ RV.8.68.4b; SV.1.364b; N.12.21b.
āṅgūṣyaṃ śavasānāya sāma RV.1.62.2b; VS.34.17b.
aṣāḍhena śavasā śūśuvāṃsam RV.6.19.2c.
āsasrāṇāsaḥ śavasānam acha RV.6.37.3a; N.10.3a. Cf. BṛhD.5.107.
ayajyuṃ śavasas pate RV.1.131.4e; AVś.20.75.2e.
bṛhadbhāno śavasā vājam ukthyam RV.10.140.1c; SV.2.1166c; VS.12.106c; TS.4.2.7.2c; MS.2.7.14c: 95.13; KS.16.14c; śB.7.3.1.29.
devau savāsināv iva AVś.3.29.6c.
dhunivratāya śavase RV.5.87.1e; SV.1.462e.
gṛṇīṣe śavasas patim RV.6.44.4b; SV.1.357b.
īśānāsaḥ śavasā kranta sūrayaḥ RV.1.141.3b.
napātā śavaso mahaḥ RV.8.25.5a.
prāśrāvayaṃ śavasā turvaśaṃ yadum RV.10.49.8b.
putrasya śavaso mahaḥ RV.8.90.2d; AVś.20.104.4d; SV.2.843d.
ṛjīṣī śavasas pate (SV. patiḥ) RV.8.90.5b; SV.1.248b; 2.761b.
uktheṣu śavasas pate RV.5.6.9d; SV.2.374d; VS.15.43d; TS.2.2.12.7d; 4.4.4.7d; MS.2.13.5d: 154.7.
yaṃ śāvaso yaṃ mātsyaḥ AVP.7.10.9c. Cf. yaṃ vāyaso.
yasyājasraṃ śavasā mānam uktham RV.1.100.14a.
agniṃ yunajmi (VSK. yunagmi) śavasā ghṛtena # VS.18.51a; VSK.20.3.1a; TS.4.7.13.1a; 5.4.10.1; MS.2.12.3a: 146.5; 3.4.4: 49.16; KS.18.15a; 22.1; śB.9.4.4.3; Mś.6.2.6.9. P: agniṃ yunajmi KS.35.2; Kś.18.6.16; Apś.14.17.1; 17.23.1.
agnir babhūva śavasā sumadrathaḥ # RV.3.3.9b.
achāyaṃ yanti śavasā ghṛtācīḥ # KS.18.17c. See achāyam eti.
achāyam eti śavasā ghṛtena (AVś. ghṛtā cit) # AVś.5.27.4a; AVP.9.1.3a; VS.27.14a; TS.4.1.8.1a; MS.2.12.6c: 150.2. See achāyaṃ yanti.
ajāsaś ca śigravo yakṣavaś ca # RV.7.18.19c.
atyam iva śavase sātaye # RV.1.130.6f.
anu tvā devāḥ śavasā madanti # RV.10.73.8c.
apāro vo mahimā vṛddhaśavasaḥ # RV.5.87.6a.
ardham ardhena payasā (AVP. śavasā) pṛṇakṣi # AVś.5.1.9a; AVP.6.2.8c. P: ardham ardhena Kauś.21.17.
aśvatthaś ca savāsinau # AVP.9.29.2b.
aso yathā naḥ śavasā cakānaḥ # RV.6.36.5c.
asmākaṃ ya iṣavas tā jayantu # see asmākaṃ yā etc.
asmākaṃ yā (AVP. ya) iṣavas tā jayantu # RV.10.103.11b; AVś.19.13.11b; AVP.7.4.11b; SV.2.1209b; VS.17.43b; TS.4.6.4.3b; MS.2.10.4b: 136.11; KS.18.5b.
asyed eva śavasā śuṣantam # RV.1.61.10a; AVś.20.35.10a.
ahaṃ vajraṃ śavase dhṛṣṇv ā dade # RV.10.49.2d.
ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ # RV.4.22.5d.
ā dadhikrāḥ śavasā pañca kṛṣṭīḥ # RV.4.38.10a; TS.1.5.11.4a; AB.7.33.1; Aś.2.12.5; N.10.31a.
ā darśati śavasā bhūryojāḥ # AVś.5.2.7c. See next, and ā darṣate.
ā darśate śavasā sapta dānūn # AVP.6.1.6c. See under prec.
ā darṣate śavasā sapta dānūn # RV.10.120.6c; AVś.20.107.9c; N.11.21c. See under ā darśati.
ādityā rudrā vasavas tvelate (AB. tveḍate; GB. tenute) # AVś.20.135.9a; AB.6.35.15a; GB.2.6.14a; JB.2.117a; śś.12.19.2a.
ād īṃ śavasy abravīt # RV.8.77.2a.
ā dhāvaya śavasā vāvṛdhāna # AVP.11.5.6a.
ā napātaḥ śavaso yātanopa # RV.4.34.6a.
ā no deva śavasā yāhi śuṣmin # RV.7.30.1a; AB.5.16.11; KB.25.2; 26.8; Aś.8.9.2. P: ā no deva śś.10.9.4.
āpaś cana śavaso antam āpuḥ # RV.1.100.15b.
ā pṛṇanti śavasā vardhayanti ca # RV.5.11.5d; MS.2.13.7d: 156.7.
āmanasya devā (MS. -va) ye putrāḥ samanasas tān (KS. putrāso ye paśavas samanaso yān) ahaṃ kāmaye hṛdā te māṃ kāmayantāṃ hṛdā tān ma (MS. mā) āmanasas kṛdhi svāhā # MS.2.3.2: 28.18; KS.12.2.
āyaṃ bhātu śavasā (AVP. -tu pradiśaḥ) pañca kṛṣṭīḥ (AVP. devīḥ) # AVP.4.3.4a; KS.37.9a; TB.2.7.15.3a.
ā yo viśvāni śavasā (SV. śravasā) tatāna # RV.7.23.1c; AVś.20.12.1c; SV.1.330c.
āvad indraṃ yamunā tṛtsavaś ca # RV.7.18.19a.
āśāste 'yaṃ yajamānaḥ (or yajamāno 'sau, or yajamāno 'sāvasau) # TS.2.6.9.7; MS.4.13.9: 212.9; śB.1.9.1.12; TB.3.5.10.4; Aś.1.9.5; 4.2.9; śś.1.14.16; Mś.1.3.4.17.
indra ukthena śavasā parur dadhe # RV.10.100.5a.
indraṃ devāsaḥ śavasāmadann anu # RV.1.102.1d; VS.33.29d; TB.2.7.13.4d.
indraṃ na tvā śavasā devatāḥ # RV.6.4.7c; VS.33.13c; N.1.17.
indrasya sūno śavaso napātaḥ # RV.4.37.4c.
imā ūrū savāsinau # AVP.1.112.1a.
iyam avṛkāya śavase # RV.7.66.8b; SV.2.418b.
ihopa yāta śavaso napātaḥ # RV.4.35.1a; AB.6.12.1. P: ihopa yāta Aś.5.5.14; śś.8.2.3.
ugram ugreṇa śavasā # RV.8.1.21b.
uta dyumnasya śavasā # RV.5.7.3c; TS.2.1.11.3c; MS.4.12.4c: 187.12.
uta svena śavasā śūśuvur naraḥ # RV.7.74.6c.
uteśiṣe prasavasya tvam eka it # RV.5.81.5a.
ud ānaṃśa śavasā na bhandanā # RV.8.24.17c; AVś.20.64.5c; SV.2.1035c.
upa tvāgne dive-dive # RV.1.1.7a; SV.1.14a; VS.3.22a; TS.1.5.6.2a; MS.1.5.3a: 69.3; 1.5.10: 78.9; KS.7.1a,8; 22.10; AB.1.30.10; KB.9.5; śB.2.3.4.28a; Apś.6.17.7; 17.24.1; Mś.1.6.2.9; 6.2.6.26. Ps: upa tvāgne dive-dive doṣāvastaḥ Aś.4.10.3; upa tvāgne śś.2.12.2; 5.14.11; upa tvā Kś.4.12.7.
uruṣyantu maruto vṛddhaśavasaḥ # RV.8.25.10c.
ṛbhur na indraḥ śavasā navīyān # RV.1.110.7a.
odanam anajmi śavasā ghṛtena # AVP.3.38.5a. Cf. ajam anajmi.
kat tasya dātu śavaso vyuṣṭau # RV.10.99.1c.
suṣṭutiḥ śavasaḥ sūnum indram # RV.4.24.1a. P: kā suṣṭutiḥ śś.12.3.11.
kṣayantaṃ rādhaso mahaḥ (TS. rādhase mahe; KS. śavase mahe) # RV.10.140.5b; SV.2.1170b; VS.12.110b; TS.4.2.7.3b; MS.2.7.14b: 96.4; KS.16.14b; śB.7.3.1.33.
kṣidhī yudhā śavasā vā tam indra # SV.1.336c.
gṛṇānāḥ śravase (SV. śavase) mahe # RV.9.62.22b; SV.2.411b.
camrīṣo na śavasā pāñcajanyaḥ # RV.1.100.12c.
janā abhiṣṭiśavase # RV.3.59.8b.
ta id ugrāḥ śavasā dhṛṣṇuṣeṇāḥ # RV.6.66.6a.
tatakṣa śūraḥ śavasā # RV.10.105.6b.
tam apsanta śavasa utsaveṣu # RV.1.100.8a.
tam it pṛṇakṣi śavasota rāyā # RV.6.15.11d.
tasthau rayiḥ śavasā pṛtsu janān # RV.6.20.1b.
tasmin sarve paśavas tatra yajñāḥ # GB.1.2.7c.
tasya te dhanur hṛdayaṃ mana iṣavaś cakṣur visargas taṃ tvā tathā veda # śś.4.20.1.
tasyās te satyasavasaḥ prasave tanvo yantram (VSK. tanuyantram; TS. vāco yantram) aśīya svāhā # VS.4.18; VSK.4.6.2; TS.1.2.4.1; MS.1.2.4: 13.2; 3.7.5: 81.10; KS.2.5; 24.3; śB.3.2.4.12. P: tasyās te satyasavasaḥ prasave TS.6.1.7.3.
bībhatsāvasādayan # AVś.11.8.28d.
sānasī śavasānā hi bhūtam # RV.7.93.2a.
te dhṛṣṇunā śavasā śūśuvāṃsaḥ # RV.1.167.9c.
te mā bhadrāya śavase tatakṣuḥ # RV.10.48.11c.
te ratnaṃ dhāta śavaso napātaḥ # RV.4.35.8c.
te hi sthirasya śavasaḥ # RV.5.52.2a.
tvaṃ vṛtraṃ śavasā jaghanvān # RV.4.17.1c; MS.4.11.4c: 171.4; KS.6.10c.
tve su putra śavasaḥ # RV.8.92.14a; TS.1.4.46.1a; ApMB.2.11.7a (ApG.6.14.2).
devasya savituḥ prasave satyasavaso (KS. -savasya) varṣiṣṭhaṃ nākaṃ ruheyam # MS.1.11.1: 162.5; 1.11.7: 168.11; KS.13.14; Mś.7.1.2.26. P: devasya savituḥ prasave satyasavasya KS.14.7. See under next but three.
devasyāhaṃ savituḥ prasave satyasavaso bṛhaspater vājito (read vājino) vājajito varṣiṣṭham adhi nākaṃ ruheyam # Lś.5.12.13.
devasyāhaṃ savituḥ save satyaprasavasa indrasyottamaṃ nākam aruham # VS.9.10; śB.5.1.5.5.
devasyāhaṃ (VSK. devasya vayaṃ) savituḥ save satyaprasavaso (VSK. satyasavaso) bṛhaspater uttamaṃ nākam aruham (VSK. aruhāmendrasyottamaṃ nākam aruhāma) # VS.9.10; VSK.10.3.1; śB.5.1.5.4.
devasyāhaṃ (VSK. devasya vayaṃ) savituḥ save satyaprasavaso (VSK. satyasavaso) bṛhaspater vājajito vājaṃ jeṣam (VSK. jeṣma) # VS.9.13; VSK.10.3.5; śB.5.1.5.15. P: devasyāham Kś.14.3.18. See devasya vayaṃ etc.
devasyāhaṃ savituḥ save satyasavasa indrasyottamaṃ nākaṃ ruheyam # VS.9.10; śB.5.1.5.3. P: devasyāham Kś.14.3.12; 4.8.
devasyāhaṃ (VSK. devasya vayaṃ) savituḥ save satyasavaso bṛhaspater uttamaṃ nākaṃ ruheyam (VSK. ruhemendrasyottamaṃ nākaṃ ruhema) # VS.9.10; VSK.10.3.1; śB.5.1.5.2.
devā manuṣyāḥ pitaraś (AVP.Kauś. paśavaś) ca sarve # AVP.1.78.4b; MS.4.14.14b: 239.13; Kauś.82.13b.
devāvyaṃ (SV. devāvyā3ṃ) madam abhi dviśavasam # RV.9.104.2c; SV.2.508c.
doṣā vastor (Aś.śG. doṣāvastar) namaḥ svāhā # MS.1.8.7: 125.12; Aś.3.12.4; Apś.9.7.3; Mś.3.3.5; śG.5.4.4. See doṣā vastos svāhā.
dyām anu śavasā barhaṇā bhuvat # RV.1.52.11d.
dhṛṣṇur vajrī śavasā dakṣiṇāvān # RV.6.29.3b.
na ghā vidma śavasānāt # RV.8.2.22b.
na te antaḥ śavaso dhāyy asya # RV.6.29.5a.
na yasya te śavasāna # RV.8.68.8a.
naro asāmiśavasaḥ # RV.5.52.5b.
nahi te antaḥ śavasaḥ parīṇaśe # RV.1.54.1b.
ni yāhi śavasas pate # RV.5.35.5d.
nṛṣācaḥ śūrāḥ śavasāhimanyavaḥ # RV.1.64.9b.
panthāso yanti śavasāparītāḥ # RV.1.100.3b.
piba rāye śavase hūyamānaḥ # RV.10.116.1c.
prati tvā śavasī vadat # RV.8.45.5a.
pra dyumnāya pra śavase # RV.8.9.20a; AVś.20.142.5a.
pra nū sa martaḥ śavasā janāṃ ati # RV.1.64.13a.
pra manmahe śavasānāya śūṣam # RV.1.62.1a; VS.34.16a.
pra yajñeṣu śavasā madanti # RV.7.57.1b.
pra yam antar vṛṣasavāso agman # RV.10.42.8a; AVś.20.89.8a.
prātaḥ prātaḥsavasya (Apśṃś. -sāvasya) śukravato (Apśṃś. śukravato manthivato) madhuścuta indrāya somān prasthitān preṣya # śB.4.2.1.23; Kś.9.10.14; Apś.12.23.4; Mś.2.4.1.21.
prātaḥ prātaḥsavasyendrāya (Apśṃś. -sāvasye-) puroḍāśān prasthitān (Mś. omits prasthitān) preṣya # Kś.9.9.7; Apś.12.20.15; Mś.2.3.7.9.
prātaḥ prātaḥsāvasyendrāya puroḍāśānām anubrūhi (Apś. also, avadīyamānānām anubrūhi, and preṣya) # Apś.12.20.15; Mś.2.3.7.9.
praiṣām anīkaṃ śavasā davidyutat # RV.10.43.4c; AVś.20.17.4c.
brahma yat pāsi śavasinn ṛṣīṇām # RV.7.28.2b.
bhago vibhaktā śavasāvasā gamat # RV.5.46.6c.
bhinad giriṃ śavasā vajram iṣṇan # RV.4.17.3a.
mathīr ugro na śavasā # RV.1.127.11g.
made sutasya śavasābhinac chiraḥ # RV.1.52.10d.
manuṣyāḥ paśavaś ca ye # TA.8.3.1b; TU.2.3.1b.
mahām u raṇvaḥ śavasā vavakṣitha # RV.2.24.11b.
mahīva rītiḥ śavasāsarat pṛthak # RV.2.24.14d; MS.4.14.10d: 230.13; TB.2.8.5.2d.
mahe kṣatrāya śavase hi jajñe # RV.7.28.3c.
maho yas patiḥ śavaso asāmi # RV.10.22.3a.
bhema śavasas pate # RV.1.11.2b; SV.2.178b.
ya āditya śavasā vāṃ namasvān # RV.7.85.4b.
yaṃ vāyaso yaṃ mātsyaḥ # AVś.19.39.9c. Cf. yaṃ śāvaso.
yajñas turīyaṃ paśavas turīyam # AVś.10.10.29c.
yad dīdayac (MS. -yañ) chavasa (TS. chavasā; MS. śavasa) ṛtaprajāta (KS. chavasarta-) # RV.2.23.15c; VS.26.3c; TS.1.8.22.2c; MS.4.14.4c: 220.4; KS.4.16c; 40.11c; AB.4.11.8.
yad devasya śavasā prāriṇāḥ # RV.2.22.4d. See yo devasya etc.
yad dha kṣumantaḥ śavasā samāyan # RV.10.31.5b.
yaṃ bhadreṇa śavasā codayāsi # RV.1.94.15c; AVP.13.6.5c; N.11.24c.
yasmād bhīta udavāśiṣṭa # Mś.3.5.11. See yasmād bhīṣāvāśiṣṭhāḥ.
yasmād bhīṣāvāśiṣṭhāḥ # TB.3.7.8.1a; śś.13.2.3; Apś.9.5.1a; 17.6a. See yasmād bhīta udavāśiṣṭa.
yasya trasanti śavasaḥ # RV.6.14.4c.
yuṣmāṃ ichantaḥ śavaso napātaḥ # RV.1.161.14d.
yūyaṃ tat satyaśavasaḥ # RV.1.86.9a.
yūyam īśidhve vasavas tasya niṣkṛteḥ # AVś.4.27.6c; AVP.4.35.6c.
     DCS with thanks   
3 results
     
savasa noun (masculine) name of a man (?)
Frequency rank 69563/72933
savastra adjective with cloths
Frequency rank 25755/72933
savastraka adjective with cloths
Frequency rank 69564/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

makarāsana

crocadile pose; one of the yogic postures; supine version of śavāsana for relaxation.

śavāsana

corpse pose; a yogic posture lying on back for relaxation.

     Wordnet Search "savas" has 11 results.
     

savas

nagna, vivastra, nirvastra, anambara, avastra, udghāṭitāṅga, kākaruka, kīśa, āśāvāsas, digambara, digvāsas   

yaḥ āvaraṇaprāvaraṇavirahitaḥ asti।

nagnaḥ bālakaḥ bhūmyāṃ krīḍati।

savas

veśyāgṛham, veśavāsaḥ, ratibhavanam, ratigṛham, veśyājanāśrayaḥ   

yatra veśyāḥ nivasanti।

veśyāvṛttiṃ pratiṣedhya veśyāgṛhāṇi api na bhaviṣyanti।

savas

śarat, śaratkāla, śāradā, kālaprabhātaḥ, kālaprabhātam, varṣāvasānaḥ, meghāntaḥ, prāvṛḍatyayaḥ   

aśvinakārttikamāsadvayasya ṛtuḥ।

daśaharā tathā ca dīpotsavaḥ śaradi prārcanti।

savas

vārddhakyam, vṛddhatvam, vṛddhatā, vārddhyam, jarā, śeṣāvasthā, vārddhakabhāvaḥ, vārdhakam, vṛddhakālaḥ   

saḥ samayaḥ yadā janaḥ vṛddhaḥ bhavati।

tena vārddhakyaṃ kāṭhinyena vyatītam।

savas

īśopaniṣad, īśāvāśya upaniṣad, īśa   

pramukhā upaniṣad।

īśopaniṣad yajurvedasya bhāgaḥ।

savas

vṛkṣavāsin   

vṛkṣeṣu nivasati iti।

slatha iti prāṇī stanapāyī vṛkṣavāsī ca asti।

savas

kārpāsam, kārpāsavastram, kārpāsāmbaram, tūlāvastram, phālam, vādaram   

kārpāsajātaṃ vastram।

tasmai kārpāsāt nirmitāni paridhānāni rocante।

savas

keśavaśreṣṭhī   

ekaḥ vaṇik ।

keśavaśreṣṭhiṇaḥ ullekhaḥ kośe dṛśyate

savas

keśavaśreṣṭhī   

ekaḥ vaṇik ।

keśavaśreṣṭhiṇaḥ ullekhaḥ kośe dṛśyate

savas

utsavasaṅketaḥ   

ekaḥ janasamudāya ।

utsavasaṅketānām ullekhaḥ mahābhārate viṣṇupurāṇe raghuvaṃśe ca asti

savas

dhvajinyutsavasaṅketaḥ   

ekaḥ janasamudāyaḥ ।

dhvajinyutsavasaṅketānām ullekhaḥ mahābhārate asti

Parse Time: 1.090s Search Word: savas Input Encoding: IAST: savas