Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "satvaram" has 3 results.
     
satvaram: neuter nominative singular stem: satvara
satvaram: masculine accusative singular stem: satvara
satvaram: neuter accusative singular stem: satvara
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śīghram1.1.65NeuterSingularavilambitam, satvaram, kṣipram, tūrṇam, drutam, laghu, āśu, capalam, aram, tvaritamswiftly
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
satvaramind. satvara
     Vedabase Search  
6 results
     
satvaram quicklySB 10.36.12
satvaram very soonSB 10.11.10
SB 10.13.24
satvaram with hasteSB 10.45.41
asatvaram without any hasty conclusionSB 4.9.5
asatvaram being fixedSB 4.24.77
     Wordnet Search "satvaram" has 2 results.
     

satvaram

śīghram, tvarayā, tvaritam, drutam, vegena, vegataḥ, javena, tūrṇam, āśu, satvaram, satvaritam, añjasā, kṣipram, jhaṭiti, drāk, ajiram, añjas, abhitaḥ, caturam, capalam, am, kṣepṇā, kṣepīyaḥ, dravat   

tīvragatyā saha yathā syāt tathā।

śīghram etat kāryaṃ sampannatāṃ nayatu।

satvaram

satvaram, śīghram, āśu, sapadi, jhaṭiti, sahasā, drāk, akālahīnam, akālikam, anuṣṭhu, ārāt, anuṣṭhuṣṭhuyā, āḥ, manāk, sakṛt, sadyaḥ, āpātataḥ   

tvarayā saha।

ayi, satvaraṃ gṛhaṃ gaccha no cet varṣā prārapsyate।

Parse Time: 1.707s Search Word: satvaram Input Encoding: IAST: satvaram