Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"sarve" has 5 results
sarve: masculine nominative plural stem: sarva
sarve: neuter nominative dual stem: sarva
sarve: feminine nominative dual stem: sarva
sarve: neuter accusative dual stem: sarva
sarve: feminine accusative dual stem: sarva
Monier-Williams Search
18 results for sarve
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sarvelamfn. connected with all ilā-s (iḍā-s) View this entry on the original dictionary page scan.
sarvendriyasambhavamfn. arising from every sense View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśam. the lord of all View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśam. the Supreme Being View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśam. a universal monarch View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśāf. the mistress of all View this entry on the original dictionary page scan.
sarveṣṭadamf(ā-)n. accomplishing all wishes View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaram. the lord of all etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaram. a universal monarch View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaram. a particular medicinal preparation View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaram. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaram. of a Buddhist saint
sarveśvaram. (also with tīra-bhuktīya-or soma-yājin-) of a teacher and various authors View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvarastutiratnamālāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaratattvanirṇayam. Name of chapter of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarveśvaratvan. almightiness View this entry on the original dictionary page scan.
sarvataḥsarvendriyaśaktimfn. having organs all of which operate everywhere View this entry on the original dictionary page scan.
vyāvṛttasarvendriyārthamfn. turned away from all objects of sense, indifferent to all worldly matters View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
sarveśvara m. lord of all: -tva, n. almightiness.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results117 results
abhaitsaṃ sarveṣām āṇḍāni AVP.9.6.6c. Cf. garbhān āṇḍāni.
ādityāḥ sarve tvā neṣan AVP.1.50.2c.
ahīnāṃ sarveṣāṃ viṣam AVś.10.4.20a; AVP.8.7.1c.
anagnāḥ sarve paśavo ye anye AVś.12.3.51b.
aṅge sarve samāhitāḥ AVś.10.7.13b.
arātiṃ sarve gandharvāḥ AVP.5.26.6c.
arātsma sarve 'tārṣma Lś.4.1.6c.
astrā śarveṇa yudhyatā AVP.2.25.4b.
atandraṃ sarve rakṣantu AVP.10.2.9c.
cittāni sarve saṃkalpāḥ AVś.11.8.27c.
devānāṃ sarveṣāṃ vācā AVś.6.85.2c.
devānāṃ sarveṣāṃ svasā AVP.2.64.2c.
ime sarve abhiṣṭhitāḥ RV.10.166.2d. Cf. sarve santv abhi-.
māṃ sarve devā anvāyattāḥ JB.2.28c (bis).
na sarve manasā viduḥ AVś.10.8.14d; AVP.1.107.5d.
pari sarvebhyo jñātibhyaḥ HG.1.14.2c; ApMB.2.22.5c. See pari pitroś.
paśūnāṃ sarveṣāṃ sphātim AVś.19.31.1c; AVP.10.5.1c.
paśyanti sarve cakṣuṣā AVś.10.8.14c; AVP.1.107.5c.
pṛthak sarve prājāpatyāḥ AVś.11.5.22a.
purastāt sarve kurmahe śś.15.26c. See puras tvā.
tasmin sarve paśavas tatra yajñāḥ GB.1.2.7c.
tasmin sarve pratitiṣṭhanti gatvā JB.3.338d.
tasyeme sarve yātavaḥ AVś.13.4.27a.
tat sarve paśavo viduḥ AB.7.13.12b; śś.15.17b.
tat sarve samadur (AVP. savitur) mahyam etad AVś.3.22.1c; AVP.3.18.1c.
te sarve apy apātayan AVP.1.44.4c.
te sarve tṛptim āyāntu AG.1.2.8c (crit. notes).
te sarve sam adur mahyam etām AVP.11.5.12c.
tebhyaḥ sarvebhyaḥ sapatnīkebhyaḥ svadhāvad akṣayyam astu Kauś.88.13.
tebhyaḥ sarvebhyo namasā vidhema AVP.2.57.1d. See prec. but two.
tena sarveṇa sarvo mā SMB.2.4.11c.
teṣāṃ sarveṣāṃ śivo astu manyuḥ AVś.6.116.3d.
teṣāṃ sarveṣām adadat AVś.12.4.20c.
teṣāṃ sarveṣām iha saṃgatiḥ sākam AVP.13.8.5d.
teṣāṃ sarveṣām īśānāḥ AVś.11.9.26a.
tvayā sarve paritaptāḥ purastāt AVś.1.7.5c; AVP.4.4.5c.
ucchiṣṭe sarve pratyañcaḥ AVś.11.7.13c.
yadā sarve pramucyante śB.14.7.2.9a; BṛhU.4.4.9a; KU.6.14a.
yakṣmāṇāṃ sarveṣāṃ viṣam AVś.9.8.10c--12c,19c,20c.
yaṃ sarve 'nujīvāma TS.1.2.13.1b. See yaṃ bahavo.
agṛbhītāḥ paśavaḥ santu sarve # TB.2.5.3.3d; Aś.2.10.18d; Apś.7.16.7d.
agninā devena pṛtanā jayāmi # TS.3.5.3.1; Apś.4.14.10; 13.18.8. Cf. indrena devena, viśvebhir devebhiḥ, and sarvebhir devebhiḥ.
agnir me goptā marutaś ca sarve # AVś.11.1.33c.
aṅgo nu sarve brūta # AVP.13.3.5c.
ataḥ samudrā girayaś ca sarve # TA.10.10.1a; MahānU.8.5a; MuṇḍU.2.1.9a.
anv aśvair anu sarveṇa (TB.Apś. sarvair u) puṣṭaiḥ # VS.26.19b; TB.3.7.10.2b; Apś.9.14.1b.
amūni nakṣatrāṇi sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apa prasarpanti cotsarpanti ca # TA.1.14.2.
ayaṃ saṃvatsaraḥ sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apa prasarpati cotsarpati ca # TA.1.14.3.
asau ya āpūryati sa sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair āpūryati mā me prajāyā mā paśūnāṃ mā mama prāṇair āpūriṣṭhāḥ # TA.1.14.1,2.
asau yo 'pakṣīyati sa sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apakṣīyati mā me prajāyā mā paśūnāṃ mā mama prāṇair apakṣeṣṭhāḥ # TA.1.14.2.
asau yo 'stam eti sa sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇān ādāyāstam eti mā me prajāyā mā paśūnāṃ mā mama prāṇān ādāyāstaṃ gāḥ # TA.1.14.1.
asmai vaḥ pūṣā marutaś ca sarve # AVś.14.1.33c.
asya śriyam upasaṃyāta sarve # AVś.6.73.1c.
ahaṃ vo jyotir mām abhyeta sarve (svāhā) # SMB.2.6.12b.
ādityam eva te parivadanti sarve # AVś.10.8.17c; TA.2.15.1c.
idam ahaḥ sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair upa prasarpati cotsarpati ca # TA.1.14.4.
idhmo vediḥ paridhayaś ca sarve # TS.1.5.10.4c; Aś.3.14.10c.
indrajyeṣṭhāḥ sam agachanta sarve # AVś.7.79.2d; AVP.1.103.4d.
ima ṛtavaḥ sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apa prasarpanti cotsarpanti ca # TA.1.14.3.
imaṃ paścād anu (AVP. upa) jīvātha sarve # AVP.1.53.4d; TS.5.7.4.4d.
ime māsāś cārdhamāsāś ca sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apa prasarpanti cotsarpanti ca # TA.1.14.3.
iyaṃ rātriḥ sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇair apa prasarpati cotsarpati ca # TA.1.14.4.
ireva dhanvan ni jajāsa te viṣam # AVś.5.13.1d. Cf. sarve sākaṃ ni.
ucchiṣṭāj jajñire sarve # AVś.11.7.11d,23c--27c.
upā vartadhvam upa na eta sarve # AVP.1.53.4a. Cf. abhyāvartadhvam.
ūrjāṃ te sarveṣām aham # AVP.6.15.9c.
ekasmin viddhe sarve 'rupyam # AVP.8.15.7c.
evā tvā sarve devaraḥ # AVP.2.79.3c.
kalpantām agnayaḥ pṛthak (AVP. -ayaḥ sarve) # AVP.3.23.4c; VS.13.25c; 14.6c,15c,16c,27c; 15.57c; TS.4.4.11.1; MS.1.6.2c: 89.5; 2.8.12c (bis): 116.5,13; KS.7.10c (bis),14c; śB.8.7.1.6; TB.1.2.1.18c.
gāvo hiraṇyaṃ dhanam annapānaṃ sarveṣāṃ śriyai svāhā # Tā.10.63.
jihvā u ditā arasāḥ santu sarve # AVP.7.8.6b.
taṃ vighnā anupariyanti sarve # Kauś.135.9c.
tam ādityā abhyaṣiñcanta sarve # AVP.14.1.1c.
tava devā havam āyanti sarve # TA.3.14.3b.
tasmāj jātāt sarve pāpmāno vijante sarve asmāt pāpmāno vijante ya evaṃ veda # AVP.13.9.1.
tasmai no devāḥ paridatteha (Mś. -datta, but mss. -dhatta; KS. -dhatta; PG. -dhatteha) sarve (Mś. viśve) # TS.5.7.2.3d; KS.13.15d; Mś.1.6.4.21d; SMB.2.1.10d; PG.3.1.2d; BDh.2.6.11.11d. See tasmai mā devāḥ.
tasmai mā devāḥ pari dhatteha sarve # AVś.6.55.1d. See tasmai no devāḥ.
tasya devāḥ prasavaṃ yanti sarve # MS.4.14.14c: 239.8; TB.3.1.2.8c.
tāṃ paśava upa jīvanti sarve # AVś.9.1.20c.
te asmai (AVP. 'smai) sarve ghṛtam (TA.1.7.1c, divam) ā tapanti # AVP.5.6.1c,10c; TA.1.7.1c,4c.
te tvā viṣṭārinn upa sarve sadeyuḥ # AVP.6.22.10d.
te tvā sarve gopsyanti # AVś.10.9.7c,9c.
te tvā sarve saṃvidānā nākasya pṛṣṭhe svarge (TS. suvarge) loke yajamānaṃ ca sādayantu # VS.15.10--14; TS.4.4.2.3; MS.2.8.9 (quinq.): 113.8,13,18; 114.5,11; KS.17.8 (quinq.); śB.8.6.1.5.
tenemaṃ setum ati geṣma sarve # AVP.5.6.8c.
te yantu sarve saṃbhūya # AVP.7.3.5c.
te virājam abhisaṃyantu sarve # MS.1.6.2c (bis): 88.2; 89.7. See te samrājam.
teṣān tu sarveṣām idam # AVP.3.7.1c.
te samrājam abhisaṃyantu sarve # KS.7.14c. See te virājam.
te 'smin sarve haviṣi mādayantām # JG.2.1d.
te 'smai sarve etc. # see te asmai sarve etc.
te hiṃkṛtya punar āruhya sarve # JB.2.398c. See hiṃkṛtya punar etc.
devā manuṣyāḥ pitaraś (AVP.Kauś. paśavaś) ca sarve # AVP.1.78.4b; MS.4.14.14b: 239.13; Kauś.82.13b.
devāś ca sarve amṛtena sākam # AVś.11.5.5d,23d.
devā saṃgatya yat sarve # AVś.9.4.15c. Misprint for devāḥ etc.
devās taṃ sarve dhūrvantu # RV.6.75.19c; AVś.1.19.4c; AVP.1.20.4c; SV.2.1222c.
devās te sarve saṃgatya # AVP.5.11.7c.
devāḥ saṃgatya yat sarve # AVś.9.4.15c.
dviṣantam ete anu yantu sarve # Kauś.94.14c; 95.3d.
nirindriyā arasāḥ santu sarve # AVś.9.2.10c.
parāmṛtāḥ (TA. -mṛtāt) parimucyanti sarve # TA.10.10.3d; MahānU.10.6d; MuṇḍU.3.2.6d; KaivU.3d.
pari pitroś ca bhrātroś ca # PG.3.7.2c. See pari sarvebhyo.
punar no devā abhiyantu sarve # TB.3.1.1.4c.
punas tvā devāḥ pra ṇayantu sarve # AVś.19.46.4c. See puras tvā etc.
puras tvā devāḥ pra ṇayantu sarve # AVP.4.23.4c. See punas tvā etc.
puras tvā sarve kurmahe # AB.7.18.3c. See purastāt sarve.
pṛthag devā anusaṃyanti sarve # AVś.11.5.2b.
prajāvanta upa sadema sarve # AVś.7.74.4d.
proṣṭhapadāso anuyanti sarve # TB.3.1.2.8d.
proṣṭhapadāso abhirakṣanti sarve # TB.3.1.2.9d.
brahmaṇe vaiśravaṇāya viśvebhyo devebhyaḥ sarvebhyo devebhyo viśvebhyo bhūtebhyaḥ sarvebhyo bhūtebhyaḥ # Kauś.74.3.
mad ādityā adhi sarve tapanti # TB.2.8.8.4d.
mama devā vihave santu sarve # RV.10.128.2a; AVś.5.3.3a; AVP.5.4.3a; TS.4.7.14.1a; KS.40.10a.
yaṃ bahavo 'nujīvān # MS.1.2.9c: 19.4. See yaṃ sarve.
yasmād devā jajñire bhuvanaṃ ca sarve # TB.3.12.3.3b.
yasya vrataṃ (KS. -te) paśavo yanti sarve # RVKh.7.96.1a; AVś.7.40.1a; TS.3.1.11.3a; MS.4.10.1a: 142.13; KS.19.14b; Aś.3.8.1a; śś.6.11.8a. P: yasya vratam Vait.8.2.
yāś ca sarve patatriṇaḥ # AVś.8.7.24d.
yāsāṃ viśve devā adhipatayaś ca sarve # KS.16.13b.
Vedabase Search
315 results
sarve allBG 1.6
BG 10.12-13
BG 11.22
BG 11.26-27
BG 11.32
BG 11.36
BG 14.1
BG 2.70
BG 4.30
BG 7.18
CC Madhya 19.216
CC Madhya 22.113
CC Madhya 23.67
CC Madhya 9.270
MM 39
SB 1.10.13
SB 1.19.21
SB 1.9.5
SB 10.13.41
SB 10.13.46
SB 10.15.34
SB 10.15.51
SB 10.16.13-15
SB 10.20.13
SB 10.36.24
SB 10.36.5
SB 10.40.2
SB 10.40.9
SB 10.41.38
SB 10.44.28
SB 10.44.30
SB 10.51.17
SB 10.53.18-19
SB 10.54.15
SB 10.59.15
SB 10.63.37
SB 10.65.7
SB 10.66.35
SB 10.74.2
SB 10.74.25
SB 10.74.29
SB 10.74.32
SB 10.74.52
SB 10.75.1-2
SB 10.75.21
SB 10.75.24
SB 10.76.20
SB 10.77.4
SB 10.78.29
SB 10.82.21
SB 10.84.38
SB 10.85.23
SB 11.13.40
SB 11.19.40-45
SB 11.23.45
SB 11.24.9
SB 11.25.31
SB 11.30.48
SB 12.2.44
SB 12.3.9-13
SB 12.6.14
SB 3.15.14
SB 3.17.1
SB 3.18.5
SB 3.2.9
SB 3.20.31
SB 3.21.52-54
SB 3.5.48
SB 4.1.54-55
SB 4.15.8
SB 4.18.26
SB 4.19.42
SB 4.19.9
SB 4.2.35
SB 4.2.4
SB 4.20.35-36
SB 4.24.13
SB 4.24.73
SB 4.25.2
SB 4.29.68
sarve allSB 4.29.68
SB 4.3.4
SB 4.4.34
SB 4.5.18
SB 4.6.1-2
SB 4.7.22
SB 5.1.11
SB 5.1.14
SB 5.2.9
SB 5.23.7
SB 5.26.37
SB 5.5.20
SB 5.8.8
SB 6.1.39
SB 6.1.43
SB 6.10.28
SB 6.11.7
SB 6.13.4
SB 6.14.20
sarve allSB 6.14.20
SB 6.14.60
SB 6.15.21-23
SB 6.16.5
SB 6.17.28
SB 6.18.19
SB 6.18.63
SB 6.5.2
SB 6.6.28
SB 6.7.18
SB 6.8.31
SB 6.9.13-17
SB 6.9.20
SB 6.9.26-27
SB 7.1.17
SB 7.2.4-5
SB 7.2.58
SB 7.4.21
SB 7.7.39
SB 7.8.1
SB 7.8.37-39
SB 7.9.1
SB 7.9.13
SB 7.9.49
SB 8.15.30
SB 8.16.10
SB 8.18.5
SB 8.20.30
SB 8.6.2
sarve all (great political, social and religious leaders)SB 5.13.15
sarve all (such places)SB 7.14.30-33
sarve all collectivelySB 1.3.27
sarve all his younger brothersSB 1.15.45
sarve all kinds ofSB 3.7.41
sarve all of the demigodsSB 8.11.45
sarve all of themBG 1.9
SB 1.12.29
SB 1.14.32-33
SB 1.7.58
SB 10.1.61
SB 10.15.49-50
SB 10.17.13-14
SB 10.17.2-3
SB 10.19.4
SB 10.34.3
SB 10.54.1
SB 10.56.37
SB 10.6.24
SB 10.68.18
SB 10.8.35
SB 10.83.21
SB 10.84.7
SB 11.20.29
SB 11.23.20
SB 11.30.10
SB 11.30.48
SB 11.31.26
SB 11.6.2-4
SB 11.7.17
SB 12.3.9-13
SB 2.9.11
SB 4.10.9
SB 6.9.29-30
SB 7.5.56-57
SB 7.7.4-5
SB 7.9.14
SB 8.10.19-24
SB 8.10.4
SB 8.14.2
SB 8.21.14
SB 8.21.16-17
SB 8.8.27
SB 8.8.35
SB 8.9.14-15
SB 9.1.27
SB 9.10.20
SB 9.10.52
SB 9.21.13
SB 9.21.18
SB 9.4.53-54
SB 9.5.28
SB 9.6.23-24
SB 9.8.18
sarve all of usSB 3.5.43
SB 5.17.22-23
SB 8.5.21
SB 8.6.13
sarve all of youSB 1.19.23
SB 4.24.71
SB 6.1.34-36
sarve all of youSB 6.1.34-36
sarve all of youSB 6.1.34-36
SB 8.11.44
SB 8.6.18
sarve all otherSB 2.1.35
sarve all presentSB 1.9.44
sarve all respectivelyBG 1.11
sarve all saṃrabdhāḥenraged
sarve all sorts ofBG 4.19
sarve all the boys and Kṛṣṇa and BalarāmaSB 10.11.46
sarve all the cowherd boysSB 10.13.10
sarve all the demigodsSB 9.3.26
sarve all the demonsSB 7.10.59
sarve all the PrajāpatisSB 3.20.11
sarve all the soldiers (on both sides)SB 6.11.10
sarve all theseSB 5.1.25
sarve all togetherSB 1.9.2
sarve every one of themSB 1.8.2
sarve everyoneSB 10.77.11
SB 11.2.25
SB 2.1.39
SB 8.8.9
sarve everythingSB 1.5.34
SB 5.16.24
SB 8.24.29
sarve in allSB 4.22.9
sarve Kṛṣṇa and all the cowherd boysSB 10.12.18
sarve taken togetherSB 8.19.21
sarve totallySB 9.4.57-59
sarve api all of themSB 8.20.19
sarve api all of themSB 8.20.19
sarve vayam all of usBG 2.12
sarve vayam all of usBG 2.12
sarvebhyaḥ all togetherSB 3.12.39
sarvebhyaḥ of allBG 4.36
sarveṇa everythingSB 11.16.38
sarveṣām allBG 1.25
CC Madhya 11.31
SB 10.84.34
SB 4.29.1a-2a
SB 4.30.16
SB 4.31.13
sarveṣām all othersSB 1.13.14
sarveṣām all types ofBG 6.47
sarveṣām among allSB 10.54.44
sarveṣām everyoneSB 2.3.2-7
sarveṣām for allSB 10.14.50
SB 10.14.54
SB 10.72.8
SB 4.21.20
sarveṣām for each and every oneSB 1.11.21
sarveṣām in different mellowsSB 7.10.21
sarveṣām of allSB 1.13.19
SB 10.14.57
SB 10.33.35
SB 10.44.48
SB 10.46.42
SB 10.86.53
SB 11.10.14-16
SB 11.16.1
SB 11.17.1-2
SB 11.17.40
SB 12.13.17
SB 4.22.19
SB 4.22.54
SB 4.3.2
SB 4.30.39-40
SB 4.31.13
SB 5.1.27
SB 5.23.2
SB 5.24.21
SB 5.5.35
SB 5.8.29
SB 6.16.5
SB 7.11.8-12
SB 7.3.37-38
SB 7.4.25-26
SB 7.7.49
sarveṣām of all human beingsSB 11.18.43
sarveṣām of all of themSB 11.14.5-7
SB 5.19.19
SB 5.20.6
SB 6.2.9-10
SB 8.11.7
SB 9.1.5
sarveṣām of all otherSB 5.10.5
sarveṣām of all peopleSB 4.13.44
sarveṣām of every personSB 4.24.75
sarveṣām of everyoneSB 2.5.20
SB 8.5.49
sarveṣām of everyone in every status of lifeSB 7.11.17
sarveṣām of everythingSB 8.14.9
sarveṣām on the part of allSB 10.26.13
sarveṣām to all the inhabitantsSB 5.22.16
sarveṣām while allSB 11.19.11
sarveṣām api all kinds ofSB 8.12.4
sarveṣām api all kinds ofSB 8.12.4
sarveṣu allBG 8.20
CC Madhya 24.132
CC Madhya 25.155
CC Madhya 8.65
SB 11.30.25
SB 5.26.37
sarveṣu all of themSB 4.21.14
sarveṣu all the air within the bodySB 10.12.32
sarveṣu all varietiesSB 4.6.46
sarveṣu at allBG 8.7
sarveṣu everyone present thereSB 8.16.56
sarveṣu everywhereBG 1.11
sarveṣu in allBG 13.28
BG 18.21
BG 2.46
SB 11.29.17
SB 11.5.10
SB 3.29.21
SB 3.29.22
SB 7.10.12
SB 7.7.32
sarveṣu in all of theseSB 11.10.7
sarveṣu to allBG 18.54
SB 4.16.6
SB 7.6.24
sarveṣu kāleṣu alwaysBG 8.27
sarveṣu kāleṣu alwaysBG 8.27
sarveśvara SarveśvaraCC Adi 13.57-58
asarve without any limitSB 4.12.11
4 results
sarveta noun (masculine) [rel.] name of Viṣṇu
Frequency rank 69526/72933
sarveśa noun (masculine) a universal monarch (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the lord of all (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Supreme Being (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 22551/72933
sarveśvara noun (masculine) a universal monarch (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Buddhist saint (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a teacher (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Viṣṇu name of various authors (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular medicinal preparation (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10518/72933
sarveśvara noun (neuter) name of a Tīrtha near Śrīśaila
Frequency rank 40548/72933
Wordnet Search
"sarve" has 5 results.

sarve

īśvaraḥ, parameśvaraḥ, pareśvaraḥ, paramātmā, devaḥ, amaraḥ, vibudhaḥ, animiṣaḥ, ajaraḥ, cirāyuḥ, sucirāyuḥ, bhagavān, sarvasraṣṭā, dhātā, vidhātā, jagatkartā, viśvasṛk, bhūtādiḥ, parabrahma, brahma, jagadātmā, ham, skambhaḥ, sūkṣmaḥ, sarveśaḥ, sarvasākṣī, sarvavid, śvaḥśreyasam, śabdātītaḥ   

dharmagranthaiḥ akhilasṛṣṭeḥ nirmātṛrūpeṇa svāmirūpeṇa vā svīkṛtā mahāsattā।

īśvaraḥ sarvavyāpī asti।

sarve

cakravartin, ekādhipati, sarveśvara, sarveśa   

samudraparivṛtāyāḥ sarvabhūmeḥ īśvaraḥ।

rājā aśokaḥ cakravartī āsīt।

sarve

avalokanam, ālokanam, avalokaḥ, ālokaḥ, nirīkṣā, nirīkṣaṇam, sarvekṣaṇam, anudarśanam   

samyakatayā parīkṣaṇam।

prayogasya samaye samyak avalokanaṃ kṛtvā eva upasaṃhāraḥ kriyeta।

sarve

sarvekṣaṇam, anudarśanam   

kasyacit viṣayasya vastunaḥ vā samyak nirīkṣaṇena niṣkarṣaprāptiḥ।

sarvekṣaṇena jñāyate yat kebhyaścit varṣebhyaḥ anantaraṃ bhāratadeśasya janasaṅkhyā cīnadeśasya janasaṅkhyāyāḥ apekṣayā adhikā bhaviṣyati।

sarve

bhūsarvekṣaṇam   

bhūmeḥ sarvekṣaṇam।

adhikārī adya asmākaṃ grāmasya bhūsarvekṣaṇaṃ karoti।

Parse Time: 1.681s Search Word: sarve Input Encoding: IAST: sarve