Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sarvam" has 3 results.
     
sarvam: neuter nominative singular stem: sarva
sarvam: masculine accusative singular stem: sarva
sarvam: neuter accusative singular stem: sarva
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
45 results for sarvam
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sarvamind. (with sarveṇa-) completely View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamāgadhakamfn. consisting entirely of magadha-s View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamahatmfn. greatest of all (-tara-,"greater than all the rest") View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamahatmfn. completely great View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamahīf. the whole earth View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamalāpagatam. a particular samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṃsādamfn. eating every kind of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṇḍalasādhanīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalamfn. universally auspicious, View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalāf. of lakṣmi- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalāf. of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalan. plural all that is auspicious View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamaṅgalamantrapaṭalan. Name of chapter of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamanoramamf(ā-)n. delighting every one View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamantraśāpavimocanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamantropayuktaparibhāṣāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamantrotkīlanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamantrotkīlanaśāpavimocanastotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamānyacampūf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamāramaṇaḍalavidhvaṃnajñānamudrāf. a particular position of the fingers View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanakarīf. "destroying the whole company of māra-s", Name of a particular ray View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamātṛf. the mother of all (dual number with rodasī-) View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamātrāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamātrikāpuṣpāñjalim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamayamf(ī-)n. all-containing, comprehending all View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamāyam. Name of a rākṣasa- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvambharimfn. all-supporting View this entry on the original dictionary page scan.
sarvambhonidhim. the sea, ocean View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamedham. a universal sacrifice (a 10 days' soma- sacrifice) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamedham. every sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamedham. Name of an upaniṣad-. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamedhyamfn. universally or perfectly pure ( sarvamedhyatva -tva- n."universal purity") View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamedhyatvan. sarvamedhya
sarvamitram. a friend of every one View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamitram. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamṛtyum. universal death View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamukhamfn. facing in every direction ( sarvamukhatva -tva- n.), Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamukhatvan. sarvamukha
sarvamūlyan. "general token of value", a cowry View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamūlyan. any small coin View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamūrdhanya(with śakta-s) Name of an author of mystical prayers View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamūrtimfn. all-formed View this entry on the original dictionary page scan.
sarvamūṣakam. "all-stealing", time View this entry on the original dictionary page scan.
yathāsarvamind. as everything is, in all particulars View this entry on the original dictionary page scan.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"sarvam" has 2 results.
     
sarvamaṅgalāa commentary on Nagesa's Paribhasendusekhara written by a grammarian of the nineteenth century named शेषशर्मन् or मनीषिशेषशर्मन्. The work is incomplete.
sarvamukhasthānathe whole orifice of the mouth as a place of utterance, as for example for the vowel अ: confer, compare सर्वमुखस्थानमवर्णमक इच्छन्ति I M.Bh. on P. I. 1.9 Vart. 2.
     Vedabase Search  
144 results
     
sarvam allBG 10.14
BG 18.46
BG 4.33
BG 8.22
BG 9.4
CC Antya 20.39
Iso 1
MM 21
SB 1.1.8
SB 1.13.12
SB 1.15.19
SB 1.15.21
SB 1.4.13
SB 1.5.5
SB 1.6.36
SB 10.13.55
SB 10.14.17
SB 10.14.59
SB 10.4.29
SB 10.41.2
SB 10.50.2
SB 10.50.40
SB 10.50.56
SB 10.55.6
SB 10.60.49
SB 10.62.1
SB 10.67.23
SB 10.68.52
SB 10.85.17
SB 11.1.9
SB 11.18.27
SB 11.20.32-33
SB 11.5.42
SB 11.7.6
SB 12.4.8
SB 2.1.14
SB 3.23.51
SB 4.30.39-40
SB 5.24.12
SB 6.17.39
SB 6.18.78
SB 6.4.13
SB 6.5.19
SB 7.12.11
SB 7.14.7
SB 7.15.25
SB 7.15.6
SB 8.23.28
SB 9.18.24
sarvam all and everythingSB 2.5.3
sarvam all of the bodyBG 2.17
sarvam all of themSB 8.10.44
SB 8.16.12
sarvam all such sinful reactionsBG 4.36
sarvam all that beBG 7.7
sarvam all that is inquiredSB 2.5.8
sarvam all theseSB 2.8.24
SB 8.23.16
sarvam all thisSB 1.9.14
SB 11.22.25
SB 12.8.28
sarvam completelySB 8.19.42
sarvam each and every one of themSB 7.10.1
sarvam entireSB 10.14.44
SB 10.24.16
SB 10.50.42
SB 10.65.19
SB 10.66.10
sarvam entirelySB 12.8.41
sarvam everythingBG 10.8
BG 11.40
BG 13.14
BG 6.30
BG 7.19
CC Madhya 22.144
CC Madhya 24.189
CC Madhya 25.37
SB 1.15.40
SB 10.1.12
SB 10.13.17
SB 10.13.39
SB 10.14.39
SB 10.24.32-33
SB 10.39.8
SB 10.45.35-36
SB 10.46.43
SB 10.49.5-6
SB 10.52.35
SB 10.52.36
SB 10.53.14
SB 10.55.36
SB 10.58.19
SB 10.68.53
SB 10.73.34
SB 11.18.6
SB 11.29.18
SB 11.8.21
SB 12.4.28
SB 2.1.13
SB 2.6.13-16
SB 4.12.44
SB 4.22.43
SB 4.22.44
SB 5.16.2
SB 6.2.21
SB 6.4.25
SB 7.10.41
SB 7.15.26
SB 7.2.48
SB 7.9.48
SB 8.12.11
SB 8.17.20
SB 8.19.41
SB 8.20.4
SB 8.24.2-3
SB 8.5.17-18
SB 8.6.30
SB 9.11.12
SB 9.2.27
SB 9.3.23
SB 9.4.8
sarvam everythingSB 9.4.8
SB 9.6.19
SB 9.6.35-36
SB 9.6.37
sarvam everything (he had obtained)SB 9.4.15-16
sarvam everything in detailSB 10.13.19
sarvam everything materialSB 7.2.58
sarvam everywhereSB 10.7.21
SB 9.9.23-24
sarvam fullySB 2.8.29
sarvam the sum totalSB 1.15.42
sarvam the whole kingdomSB 6.14.60
sarvam wholeBG 7.13
SB 10.14.17
SB 6.7.37
sarvam etat of this entire cosmic manifestationSB 7.14.27-28
sarvam etat of this entire cosmic manifestationSB 7.14.27-28
tat sarvam all thoseBG 8.28
tat sarvam all that you have inquired from meSB 1.16.25
tat sarvam all of themSB 10.54.29
tat sarvam all thoseBG 8.28
tat sarvam all that you have inquired from meSB 1.16.25
tat sarvam all of themSB 10.54.29
     DCS with thanks   
3 results
     
sarvamaṅgalā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various wks (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16242/72933
sarvamedha noun (masculine) a universal sacrifice (a 10 days" Soma sacrifice) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
every sacrifice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Upanishad (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20247/72933
sarvamukhī noun (feminine) [rel.] name of a node in the Brāhmaṇical thread
Frequency rank 69479/72933
     Wordnet Search "sarvam" has 4 results.
     

sarvam

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

sarvam

sarvamānya   

yat sarveṣāṃ mānyam asti।

eṣaḥ sarvamānyaḥ nirṇayaḥ asti।

sarvam

sarvatomukha, sarvamukha   

yasya mukhaṃ caturṣu dikṣu vartate।

aśokasya stambhe nirmitā siṃhasya mūrtiḥ sarvatomukhī asti।

sarvam

sarvamitraḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

sarvamitrasya ullekhaḥ bauddhasāhitye asti

Parse Time: 0.884s Search Word: sarvam Input Encoding: IAST: sarvam