Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sarpiṇī" has 4 results.
     
sarpiṇī: neuter nominative dual stem: sarpin
sarpiṇī: feminine nominative singular stem: sarpin
sarpiṇī: neuter accusative dual stem: sarpin
sarpiṇī: neuter vocative dual stem: sarpin
     Monier-Williams
          Search  
9 results for sarpiṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sarpiṇīf. a female serpent View this entry on the original dictionary page scan.
sarpiṇīf. a kind of shrub (equals bhnjagī-) View this entry on the original dictionary page scan.
sarpiṇīf. wrong reading for sarpa-vāṇī-, a serpent's voice View this entry on the original dictionary page scan.
ambusarpiṇīf. "water-glider"a leech View this entry on the original dictionary page scan.
arbudodāsarpiṇīf. "creeping near of arbuda- ", Name (also title or epithet) of a particular sacrificial path, View this entry on the original dictionary page scan.
avasarpiṇīf. "going or gliding down gradually", a descending period of a long duration and alternating with the"ascending one" (ut-sarpiṇī- q.v;both the ascending[ ut-s-]and descending[ ava-s-]cycle are divided into six stages each: good-good, good, good-bad, bad-good, bad, bad-bad) View this entry on the original dictionary page scan.
jalasarpiṇīf. "water-glider", a leech View this entry on the original dictionary page scan.
mandavisarpiṇīf. Name of a louse View this entry on the original dictionary page scan.
utsarpiṇīf. "the ascending cycle"(divided into six stages beginning with bad-bad time and rising upwards in the reverse order to ava-sarpiṇi-. q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
sarpiṇī सर्पिणी 1 A female serpent. -2 N. of a small medicinal herb.
     DCS with thanks   
5 results
     
sarpiṇī noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 20245/72933
avasarpiṇī noun (feminine) a descending period of a long duration and alternating with the " ascending one" (utsarpiṇī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 45260/72933
utsarpiṇī noun (feminine) "the ascending cycle" (divided into six stages beginning with bad-bad time and rising upwards in the reverse order to ava-sarpiṇi) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 47218/72933
mandavisarpiṇī noun (feminine) name of a louse (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24980/72933
visarpiṇī noun (feminine) Name einer Pflanze
Frequency rank 39584/72933
     Wordnet Search "sarpiṇī" has 6 results.
     

sarpiṇī

sarpiṇī, sarpī, bhujaṅginī   

sarpabhāryā।

etad sarpiṇyāḥ aṇḍam asti।

sarpiṇī

kīṭakaḥ, kīṭaḥ, kṛmiḥ, krimiḥ, nīlaṅguḥ, nīlāṅguḥ, sarpaḥ, sarpī, sarpiṇī   

kṛmijātiḥ।

vāyvagnyambuprakṛtayaḥ kīṭakastu vividhāḥ smṛtāḥ।

sarpiṇī

jalaukā, raktapā, jalaukasaḥ, jalūkā, jalākā, jaloragī, jalāyukā, jalikā, jalāsukā, jalajantukā, veṇī, jalālokā, jalaukasī, jalaukasam, jalaukasā, raktapāyinī, raktasandaśikā, tīkṣṇā, vamanī, jalajīvanī, raktapātā, vedhinī, jalasarpiṇī, jalasūciḥ, jalāṭanī, jalākā, jalapaṭātmikā, jalikā, jalālukā, jalavāsinī   

jalajantuviśeṣaḥ, yaḥ prāṇināṃ śarīrasthaṃ duṣṭaśoṇitaṃ nirharet।

priyadarśanaḥ jalaukā babhūva।

sarpiṇī

kuṇḍalaḥ, sarpiṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kuṇḍalasya varṇanaṃ kośe vartate

sarpiṇī

mandavisarpiṇī   

ekaḥ yūkāviśeṣaḥ ।

pañcatantre mandavisarpiṇī nirdiṣṭā

sarpiṇī

cākaciccā, śvetavuhnā, kapītaḥ, vanatiktā, visarpiṇī, śaṅkhinī, girijā, dhūsaracchadā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

cākaciccāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

Parse Time: 1.000s Search Word: sarpiṇī Input Encoding: IAST: sarpiṇī