Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "san" has 1 results.
     
san: masculine nominative singular stem: sat.
Root Search
  
"san" has 4 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√śaṇśaṇaa[gatau] dāne ca1525
√śānśānaatejane1716
√ṣaṇṣaṇaasambhaktau1306
√ṣaṇṣaṇuudāne82
  
"san" has 5 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√शण्śaṇgiving / dāna474/1Cl.1
√शण्śaṇgoing / gati347/3Cl.1
√शान्śānsharpening, whetting / tejana454/2Cl.1
√सन्sanhonouring / sambhakti1178/2Cl.1
√सन्sangiving or bestowing / dāna474/1Cl.8
     Amarakosha Search  
Results for san"
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhisaṅgaḥ3.3.29MasculineSingularprādhānyam, sānu
ācchādanam2.6.116NeuterSingularvastram, vāsaḥ, cailam, vasanam, aṃśukam
adhyeṣaṇā2.7.35FeminineSingularsaniḥ
ādram3.1.105MasculineSingularuttam, sāndram, klinnam, timitam, stimitam, samunnam
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
ajaḥ3.3.36MasculineSingularvalgudarśanaḥ
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
ākrandaḥ3.3.97MasculineSingularvṛṣāṅgam, prādhānyam, rājaliṅgam
ākrośanam03.04.2006NeuterSingularabhīṣaṅgaḥ
alaṅkāraḥ2.6.102MasculineSingularābharaṇam, pariṣkāraḥ, vibhūṣaṇam, maṇḍanam
alīkam3,.3.12NeuterSingularśūlaḥ, śaṅkaradhanvā
ālokanam2.4.31NeuterSingularnidhyānam, darśanam, īkṣaṇam, nirvarṇanam
alpam3.1.61MasculineSingulartanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśaḥ, mātrā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ
ambūkṛtamMasculineSingularsaniṣṭhevammeaningless
āmodin1.5.11MasculineSingularmukhavāsanaḥa perfume for the mouth made up in the form of a camphor pill etc.
anādaraḥ1.7.22NeuterSingularparibhāvaḥ, asūrkṣaṇam, tiraskriyā, rīḍhā, avamānanā, avajñā, paribhavaḥ, avahelanamdisrespect
anayaḥ3.3.157MasculineSingularsaṅghātaḥ, sanniveśaḥ
aṅgāradhānikā2.9.30FeminineSingularaṅgāraśakaṭī, hasan, hasa‍nī
ārāt3.3.250MasculineSingularkhedaḥ, anukampā, santoṣaḥ, vismayaḥ, āmantraṇam
atimuktaḥMasculineSingularpuṇḍrakaḥ, san, mādhavīlatā
balabhadraḥ1.1.23-24MasculineSingularbaladevaḥ, balaḥ, saṅkarṣaṇaḥ, tālāṅkaḥ, halāyudhaḥ, revatīramaṇaḥ, pralambaghnaḥ, kālindībhedanaḥ, halī, rauhiṇeyaḥ, kāmapālaḥ, acyutāgrajaḥ, ānakadundubhiḥ, sīrapāṇiḥ, musalī, nīlāmbaraḥ, rāmaḥbalaram
balam3.3.203NeuterSingularśaṅkuḥ
bhairavam1.7.19MasculineSingularbhīṣaṇam, pratibhayam, bhīṣmam, ghoram, bhīmam, bhayānakam, dāruṇam, bhayaṅkaramhorrer
bhrūṇaḥ3.3.51MasculineSingularmaurvī, dravyāśritaḥ, sattvādikaḥ, śuklādikaḥ, sandhyādikaḥ
bilvaḥMasculineSingularśailūṣaḥ, mālūraḥ, śrīphalaḥ, śāṇḍilyaḥ
bodhidrumaḥ2.4.20MasculineSingularcaladalaḥ, pippalaḥ, kuñjarāśanaḥ, aśvatthaḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
bṛhaspatiḥ1.3.24MasculineSingularāṅgirasaḥ, surācāryaḥ, vācaspatiḥ, gīrpatiḥ, citraśikhaṇḍijaḥ, dhiṣaṇaḥ, guruḥ, jīvaḥthe janet
bubhukṣā2.9.55FeminineSingularaśanāyā, kṣut
bubhukṣitaḥ3.1.18MasculineSingularaśanāyitaḥ, kṣudhitaḥ, jighatsuḥ
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
ca3.3.258MasculineSingularsambhāvyam, krodhaḥ, upagamaḥ, kutsanam, prākāśyam
carcā1.5.2FeminineSingularsaṅkhyā, vicāraṇāreflection
dāvaḥMasculineSingulardavaḥ, vanahutāśanaḥforest fire
dhāma3.3.131NeuterSingularprabhāvaḥ, adhyāsanam, cakram, puram
dhanuḥ2.8.84FeminineSingularkārmukam, iṣvāsaḥ, cāpaḥ, dhanva, śarāsanam, kodaṇḍam
dhanurdharaḥ2.8.70MasculineSingulardha‍nuṣmān, dhānuṣkaḥ, niṣaṅgī, atrī, dhanvī
dharmarājaḥ3.3.37MasculineSingularjanaḥ, santatiḥ
dhīndriyam1.5.8NeuterSingularghrāṇaḥ, rasanā, tvak, manaḥ, netram, śrotraman intellectual organ
dṛḍhaḥ3.3.51MasculineSingularpramathaḥ, saṅghātaḥ
evam3.3.258MasculineSingularbhūṣaṇam, paryāptiḥ, śaktiḥ, vāraṇam
gairikam3,.3.12NeuterSingularsāṣṭaṃśataṃsuvarṇam, hema, urobhūṣaṇam, palam, dīnāraḥ
garutmānMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
ghaṇṭāravāFeminineSingularśaṇapuṣpikā
granthitam3.1.85MasculineSingularsanditam, dṛbdham
gṛham2.2.4-5NeuterSingularagāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ
guḍaḥ3.3.48MasculineSingularṣaṭkṣaṇaḥkālaḥ
hallakam1.10.36NeuterSingularraktasandhyakamred lotus
haviḥ2.7.28NeuterSingularsānnāyyam
hetuśūnyā3.2.2FeminineSingularvilakṣaṇam
hlādinīFeminineSingulardambholiḥ, śatakoṭiḥ, kuliśam, śambaḥ, paviḥ, vajram, aśaniḥ, svaruḥ, bhiduramthe thunderbolt of indra
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
jagat3.3.86MasculineSingularkṛtrimam, lakṣaṇopetam
jayantaḥMasculineSingularpākaśāsaniḥthe son of indra
kaḍāraḥ1.5.16MasculineSingularkadruḥ, piṅgalaḥ, kapilaḥ, piṅgaḥ, piśaṅgaḥtwany
kalaṃkaḥMasculineSingularlakṣma, lakṣaṇam, aṅkaḥ, lāñchanam, cihnama spot or mark
kalaṅkaḥ3.3.4MasculineSingulartucchadhānyam, saṅkṣepaḥ, bhaktam, sikthakam
kalkaḥ3.3.14MasculineSingularkarṇabhūṣaṇam, karihastaḥ, aṅguliḥ, padmabījakośī
kāmbikaḥ2.10.8MasculineSingularśāṅkhikaḥ
kaṅkaṇam2.6.109NeuterSingularkarabhūṣaṇam
karpūram1.2.131MasculineSingularghanasāraḥ, candrasañjñaḥ, sitābhraḥ, himavālukā
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
klīvaḥ2.6.39MasculineSingular‍ṣaṇḍaḥ, napuṃsakam, tṛtīyāprakṛtiḥ, śaṇḍhaḥ
kośaḥ3.3.226MasculineSingularpreṣaṇam, mardanam
kośātakī3.3.8FeminineSingulartāpaḥ, śaṅkā, ruk
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṣattā3.3.69MasculineSingularasarvagocaraḥ, kakṣāntaraḥ, nṛpasya(śuddhāntaḥ)
kṣudraśaṃkhaḥMasculineSingularśaṅkanakāḥsmall shell
kuñjaḥ3.3.37MasculineSingularśaṅkhaḥ, śaśāṅkaḥ
kuṅkumam2.6.124NeuterSingularlohitacandanam, saṅkocam, bāhlīkam, kāśmīrājanma, dhīram, raktam, varam, piśunam, pītanam, agniśikham
kūṭam3.3.43MasculineSingularjñānam, akṣi, darśanam
locanam2.6.94NeuterSingulardṛṣṭiḥ, netram, īkṣaṇam, cakṣuḥ, akṣiḥ, dṛk, nayanam
lokaḥ3.3.2MasculineSingularudyotaḥ, darśanam
lulāpaḥ2.2.5MasculineSingularmahiṣaḥ, vāhadviṣan, kāsaraḥ, sairibhaḥ
manojavasaḥ3.1.12MasculineSingularpitṛsannibhaḥ
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
maunam2.7.38NeuterSingularabhāṣaṇam
mekhalā2.6.109FeminineSingularkāñcī, saptakī, raśanā, sārasanam
melakaḥ2.4.29MasculineSingularsaṅgaḥ, saṅgamaḥ
meruḥ1.1.52MasculineSingularsumeruḥ, hemādriḥ, ratnasānuḥ, surālayaḥmountain
muṣkaḥ2.6.77MasculineSingularaṇḍakośaḥ, vṛṣaṇaḥ
nārācī2.10.32MasculineSingulareṣaṇikā
nikaṣaḥ2.10.32MasculineSingularkaṣaḥ, śāṇaḥ
nirantaram3.1.66MasculineSingularsāndram, ghanam
nirdeśaḥ2.8.25MasculineSingularavavādaḥ, nideśaḥ, śāsanam, śiṣṭiḥ, ājñā
nirhāraḥ2.4.17MasculineSingularabhyavakarṣaṇam
nṛpāsanam2.8.31NeuterSingularbhadrāsanam
nyagrodhaḥ3.3.103MasculineSingularcetaḥpīḍā, adhiṣṭhānam, bandhakam, vyasanam
oṣṭhaḥ2.6.91MasculineSingularadharaḥ, radanacchadaḥ, daśanavāsaḥ
parāgaḥ3.3.26MasculineSingularsaṃhananam, upāyaḥ, dhyānam, saṅgatiḥ, yuktiḥ
paramparākam2.7.28NeuterSingularśamanam, prokṣaṇam
paribarhaḥ3.3.247MasculineSingularnirbhartsanam, nindā
paryāyaḥ3.3.155MasculineSingularvipat, vyasanam, aśubhaṃdaivam
paṭalam3.3.209NeuterSingulartuṣānalaḥ, śaṅkubhiḥkīrṇaḥśvabhraḥ
pāṭhīMasculineSingularcitrakaḥ, vahnisañjñakaḥ
pauruṣam3.3.231NeuterSingularnṛtyam, īkṣaṇam
piṇḍītakaḥ2.2.52MasculineSingularmaruvakaḥ, śvasanaḥ, karahāṭakaḥ, śalyaḥ, madanaḥ
piṇyākaḥ3.3.9MasculineSingularśaśāṅkaḥ
pītasālakaḥ2.2.43MasculineSingularbandhūkapuṣpaḥ, priyakaḥ, jīvakaḥ, sarjakaḥ, asanaḥ
pīṭham1.2.139NeuterSingularāsanam
prābhṛtam2.8.27NeuterSingularpradeśanam
prāṅgaḥ2.9.112NeuterSingular‍tryūṣaṇam, vyoṣam
prāptarūpaḥ3.3.138MasculineSingularvalayaḥ, śaṅkhaḥ
prāptiḥ3.3.75FeminineSingularsaṅgaḥ, sabhā
prasādaḥ1.3.16MasculineSingularprasannatāpurity or brightness
prasiddhaḥ3.3.111MasculineSingularśailaḥ, pāṣāṇaḥ
pratyākhyānam2.4.32NeuterSingularnirākṛtiḥ, nirasanam, pratyādeśaḥ
prāvāraḥ2.6.118MasculineSingularuttarāsaṅgaḥ, bṛhatikā, saṃvyānam, uttarīyam
puram3.3.191NeuterSingularcāmaraḥdaṇḍaḥ, śayanam, āsanam
rājādanamMasculineSingularsannakadruḥ, dhanuṣpaṭaḥ, piyālaḥ
rasajñā2.6.92FeminineSingularrasanā, jihvā
romāñcaḥMasculineSingularromaharṣaṇamhorripilation
ṛtuḥ3.3.68MasculineSingularśāstram, nidarśanam
sahiṣṇuḥ3.1.30MasculineSingularkṣamitā, kṣamī, sahanaḥ, kṣantā, titikṣuḥ
sajjanam2.8.33NeuterSingularuparakṣaṇam
śaktiḥ3.3.73FeminineSingulardānam, avasānam
śalyam2.8.94MasculineSingularśaṅkuḥ
sāma2.8.20NeuterSingularsāntvam
samāhṛtiḥFeminineSingularsaṅgrahaḥcompilation
samāna:3.3.134MasculineSingularsaṃhataḥ, bhūṣaṇam, barham, tūṇīraḥ
śamathaḥ3.2.3MasculineSingularśamaḥ, śāntiḥ
saṃbhedaḥMasculineSingularsindhusaṅgamaḥthe mouth of a river
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
saṃkṣepaṇam2.4.21NeuterSingularsamasanam
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
sandānitam3.1.94MasculineSingularmūtam, uhitam, sanditam, sitam, baddham
saṅgūḍhaḥ3.1.92MasculineSingularsaṅkalitaḥ
saṅkīrṇam3.1.84MasculineSingularsaṅkulam, ākīrṇam
sannidhiḥ2.4.23MasculineSingularsaṃnikarṣaṇam
sanniveśaḥMasculineSingularnikarṣaṇaḥ
santāpitaḥ3.1.103MasculineSingulardūnam, santaptaḥ, dhūpitam, dhūpāyitam
santatiḥ2.7.1FeminineSingularvaṃśaḥ, gotram, anvavāyaḥ, jananam, santānaḥ, kulam, abhijanaḥ, anvayaḥ
sapiṇḍaḥ2.6.33MasculineSingularsanābhiḥ
śarābhyāsaḥ2.8.87MasculineSingularupāsanam
sāraḥ3.3.178MasculineSingularvaṃśāṅkuraḥ, tarubhedaḥ, ghaṭaḥ
sarakaḥ2.10.43MasculineSingularanutarṣaṇam
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
śāśvataḥ3.1.71MasculineSingularsanātanaḥ, dhruvaḥ, nityaḥ, sadātanaḥ
satatam1.1.66NeuterSingularanavaratam, aśrāntam, ajasram, santatam, aviratam, aniśam, nityam, anāratameternal or continually
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dviṭ, dviṣan, ripuḥ
sauriḥMasculineSingularśanaiścaraḥsaturn
sāyakaḥ3.3.2MasculineSingularutsaṅgaḥ, cihnaḥ
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
śīrṣakam2.8.65NeuterSingularśīrṣaṇyam, śirastram
snuḥMasculineSingularprasthaḥ, sānuḥ
soḍhaḥ3.1.96MasculineSingularkṣāntam
sthāṇuḥMasculineSingulardhruvaḥ, śaṅkuḥ
sthitiḥ2.4.21FeminineSingularāsanā, āsyā
stomaḥ3.3.149MasculineSingularkṣitiḥ, kṣāntiḥ
śukraḥMasculineSingularbhārgavaḥ, kaviḥ, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥvenus
śuktiḥFeminineSingularnakham, śaṅkhaḥ, khuraḥ, koladalam
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasan, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
śuśrūṣā2.7.37FeminineSingularvarivasyā, paricaryā, upāsanā
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
svam3.3.219MasculineSingularṣaṇḍhaḥ, napuṃsakam
svaruḥ3.3.175MasculineSingularviṭapī, darbhamuṣṭiḥ, pīṭhādyamāsanam
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
ṭaṅkaḥ2.10.34MasculineSingularpāṣāṇadāraṇaḥ
tīrtham3.3.93NeuterSingularsānuḥ, mānam
tūṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅgaḥ, tūṇīraḥ, niṣaṅgaḥ, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
tyāgaḥ2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
uccairdhuṣṭam1.6.13NeuterSingularghoṣaṇāmaking a loud noise
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, samāhitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
ūtam3.1.101MasculineSingularsyūtam, utam, tantusantatam
varāṅgam3.3.31NeuterSingularduḥkham, vyasanam, aṅghaḥ
varṣavaraḥ2.8.9MasculineSingularśaṇḍhaḥ
varṣma3.3.130NeuterSingularsādhanam, avāptiḥ, toṣaṇam
velljam2.9.36NeuterSingularkṛṣṇam, ūṣaṇam, dharmapattanam, marīcam, kolakam
vicikitsāFeminineSingularsaṃśayaḥ, sandehaḥ, dvāparaḥdoubt
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vimarśaḥMasculineSingularbhāvanā, sanāreasoning
vināśaḥ2.4.22MasculineSingularadarśanam
vipraśnikā2.6.20FeminineSingularīkṣaṇikā, ‍daivajñā
vitastiḥ2.6.84Ubhaya-lingaSingulardvādaśāṅgulaḥ
vitunnamNeuterSingularsuniṣaṇṇakam
vyañjanam3.3.123NeuterSingularudgamaḥ, pauruṣam, tantram, sanniviṣṭhaḥ
vyasanam3.3.127NeuterSingularsaṅgatiḥ, ratiḥ
vyutthānam3.3.125NeuterSingulartithibhedaḥ, kṣaṇaḥ
yāvat3.3.254MasculineSingularpraśnaḥ, śaṅkā, saṃbhāvanā, garhā, samuccayaḥ
     Monier-Williams
          Search  
Results for san"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sanin compound for sat-. View this entry on the original dictionary page scan.
san cl.1 P., cl.8. P. A1. () s/anati-, te- or san/oti-, sanute- (A1.rare and only in non-conjugational tenses; perfect tense sas/āna- ; parasmE-pada sasav/as- f. sasan/uṣī- ; sasanivas-or senivas- grammar; sene- ; Aorist asāniṣam-[Subj. saniṣat- A1. saniṣāsmahe-, s/aniṣanta-] ; imperative s/aniṣantu- ; seṣam-, set- ; asāta- grammar; preceding sanyāt-, sāyāt- ; future sanitā- ; saniṣy/ati- ; infinitive mood sanitum- grammar), to gain, acquire, obtain as a gift, possess, enjoy ; to gain for another, procure, bestow, give, distribute ; (A1.) to be successful, be granted or fulfilled : Passive voice sanyate- or sāyate- : Causal sānayati- (Aorist asīṣaṇat-) grammar : Desiderative of Causal sisānayiṣati-. : Desiderative sisaniṣati- (grammar) or s/iṣāsati- (? sīṣatī- ), to wish to acquire or obtain ; to wish to procure or bestow : Intensive saṃsanyate-, sāsāyate-, saṃsanti- (grammar), to gain or acquire repeatedly (only 3. plural saniṣṇata- ). View this entry on the original dictionary page scan.
sanin go-ṣ/an- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
san(in gram.) a technical term for the syllable sa- or sign of the desiderative. View this entry on the original dictionary page scan.
sanName of an era (current in Bengal and reckoned from 593 A.D.), . View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
Results for san"1 result
     
san सन् 1 P., 8 U. (सनति, सनोति, सनुते, सात; pass. सन्यते, सायते; desid. सिसनिषति; सिषासति) 1 To love, like. -2 To worship, honour. -3 To acquire, obtain. -4 To receive graciously. -5 To honour with gifts, give, bestow, distribute.
     Macdonell Vedic Search  
Results for san"1 result
     
san san gain, VIII. P. sanóti, vi. 54, 5.
     Macdonell Search  
Results for san"1 result
     
san desiderative suffix sa.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"san" has 6 results.
     
ṣaṇa term used instead of the desiderative affix सन् prescribed by P. III. 1.5 to 7, especially when the स् of the affix is changed into ष् as for instance in तुष्टूषति et cetera, and others; confer, compare स्तौतेर्ण्यन्तानां षण्भूते च सनि परतः अभ्यासादुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on स्तौतिण्योरेव षण्यभासात् P. VIII.3.61.
saṅa short term or प्रत्याहार made up of the स of सन् in गुप्तिज्किद्भ्यः सन् P.III.I.5, and the ङ् of महिङ् in P.III.4.78 with a view to include all affixes from सन् to महिङ्; cf, सङि झलीति कुत्वादयो न सिध्यान्ति, Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). on P.VI,1.9 Vart. 7; cf also Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). on P. VIII.2.22.
saṇtaddhita affix. affix सण् prescribed after the word पर्शु in the sense of collection; e. g. पार्श्र्वम् : confer, compare पर्श्वा: सण् P,IV,2.43
saṅa short term or प्रत्याहार made up of the स of सन् in गुप्तिज्किद्भ्यः सन् P.III.I.5, and the ङ् of महिङ् in P.III.4.78 with a view to include all affixes from सन् to महिङ्; cf, सङि झलीति कुत्वादयो न सिध्यान्ति, Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). on P.VI,1.9 Vart. 7; cf also Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). on P. VIII.2.22.
saṇtaddhita affix. affix सण् prescribed after the word पर्शु in the sense of collection; e. g. पार्श्र्वम् : confer, compare पर्श्वा: सण् P,IV,2.43 Vart, 3 for which there is an alfernative reading पर्श्वा णस् वक्तव्यः; for facility of grammatical operations णस् is recommended with preference in the Mahabhasya , cf एवं तर्हि णस् वक्तव्य; M.Bh. on P. IV.2.43 Vart. 3; (2) सण् is given as a technical term for संयोग in the Pratisakhya works: confer, compare सयुक् सण् । संयुक्तं व्यञ्जनं संयोगसंज्ञं भवति R.T.27.
san(l)desiderative affix स applied to any root in the sense of desire; e. g. चिकीर्षति, जिहीर्षति, बुभूषति; cf धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिदिच्छायां वा P.III. 1.7; (2) applied in specific senses possessed by the root to the roots गुप् , तिज्, कित्, मान्, बध्, दान् and शान्; exempli gratia, for example जुगुप्सते, तितिक्षते, चिकित्सति, मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते, शीशांसते; confer, compare P. III. 1. 5 and 6. The roots to which सन् is applied are reduplicated and the reduplicated form ending with सन् ( स ) is looked upon as a different root from the original one for purposes of conjugation, which takes, however, conjugational affixes of the same Pada as the original root; confer, compare सनाद्यन्ता धातवः III. 1.32.
     Vedabase Search  
Results for san"10 results
     
san beingCC Madhya 4.1
NBS 65
SB 3.21.19
SB 3.9.42
SB 4.23.8
san being (real)SB 11.24.17
san being situated in that positionSB 10.3.18
san being soBG 4.6
san being soBG 4.6
SB 2.7.8
     DCS with thanks   
Results for san"1 result
     
san noun (masculine) [gramm.] Desiderativsuffix [gramm.] the verb san
Frequency rank 9267/72933
     Wordnet Search "san"" has 2 results.
     

san

sādhu, bhadra, ārya, śiṣṭa, uttama, praśasta, praśasya, śasta, śasya, śubha, kuśala, kalyāṇa, san, sattama, śreṣṭha, sāra, sāravat, vara, nirdoṣa, aduṣṭa   

yaḥ satatakartavyakarmānuṣṭhātā prakṛtācāraśīlaḥ tathā ca nyāyapathāvalambī asti।

jagati bahavaḥ sādhavaḥ janāḥ santi।

san

vāstavikam, vāstavikaḥ, vāstavikī, vāstavaḥ, vāstavī, vāstavam, tathyaḥ, tathyam, tathyā, yathārthaḥ, yathārtham, yathārthā, san, sat, satī, satyaḥ, satyam, satyā, prakṛtaḥ, prakṛtā, prakṛtam, akalpitaḥ, akalpitam, akalpitā   

yad yathārthabhūtam asti tad।

śaśaśṛṅgaṃ na vāstavikaḥ padārthaḥ asti।

Parse Time: 0.344s Search Word: san" Input Encoding: IAST IAST: san