Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "rajanī" has 4 results.
     
rajanī: feminine nominative dual stem: rajani
rajanī: feminine nominative singular stem: rajani
rajanī: feminine accusative dual stem: rajani
rajanī: feminine vocative dual stem: rajani
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
pradoṣaḥ1.4.6MasculineSingularrajanīmukhamevening
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
     Monier-Williams
          Search  
38 results for rajanī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rajanīf. See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. "the coloured or dark one", night etc. View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. Curcuma Longa (dual number equals -dvaya-) View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. the indigo plant View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. a grape or lac (drākṣā-or lākṣā-) View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. of a particular personification View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. (in music) of a particular mūrchanā- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
rajanībhujaṃgam. "lover of night" idem or 'm. "lord of night", the moon, ' View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaramfn. wandering in the night (as the moon) View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaram. a night-rover ( rajanīcaranātha -nātha- m."lord of the night-rover", the moon; wrong reading rajanī-caran-) View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaram. a rākṣasa- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaram. a night-watcher View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaram. a thief View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīcaranātham. rajanīcara
rajanīdvaṃdvan. a period of two nights with the intermediate day View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīdvayan. Curcuma Longa and Aromatica View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīgandham. (andf(ā-).) Polianthes Tuberosa View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīhāsāf. Nyctanthes Arbor Tristis View this entry on the original dictionary page scan.
rajanījalan. "night-dew", hoar-frost View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīkaram. equals rajani-k- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīkaranātham. wrong reading for rajanī-cara-n-. View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīmukhan. "night-beginning", the evening View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīpatim. "lord of night", the moon,
rajanīramaṇam. "husband of night", the moon View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīśa(śa-) m. equals -pati- View this entry on the original dictionary page scan.
rajanīya wrong reading for mahanīya- View this entry on the original dictionary page scan.
arajanīkṛtamfn. not coloured or dyed, View this entry on the original dictionary page scan.
araṇyarajanīf. the plant Curcuma Aromatica View this entry on the original dictionary page scan.
kāṣṭharajanīf. equals dāru-haridrā- View this entry on the original dictionary page scan.
kaumudīrajanīf. a moonlight night View this entry on the original dictionary page scan.
kṣaṇarajanīf. (= - kṣapā-), ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
nakharajanīf. a kind of plant and its fruit View this entry on the original dictionary page scan.
nakhararajanīf. varia lectio for nakha-r- gaRa harītaky-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
surajanīf. night View this entry on the original dictionary page scan.
vastrarajanīf. Rubia Munjista View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
rajanī f. [darkener], night; N.: -kara, m. moon; -kara, a. moving at night (moon); m. night-walker; Râkshasa: -nâ tha, m. lord of night-walkers, moon; -pati, m. lord of night, moon; -mukha, n. night fall, evening; -ramana, m. lover of --, -½îsa, m. lord of night, moon.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
rajanī Is found in one passage of the Atharvaveda, where it denotes some sort of plant, probably so called because of its power of ‘colouring’ (from rañj, ‘to colour’). The species cannot be identified owing to the untrustworthiness of the later authorities who attempt its identification.
     Vedabase Search  
20 results
     
     DCS with thanks   
6 results
     
rajanī noun (feminine) (in music) of a particular Mūrchanā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a grape or lac (drākṣā or lākṣā) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Curcuma longa Roxb. (-dvaya) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a particular personification (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the indigo plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 1693/72933
rajanīcara noun (masculine) a night-rover (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a night-watcher (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a Rākṣasa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a thief (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7030/72933
rajanīkara noun (masculine) -nātha w.r (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 29862/72933
rajanīmukha noun (neuter) the evening (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 29863/72933
rajanīpuṣpa noun (masculine) Name einer Pflanze
Frequency rank 63291/72933
kāṣṭharajanī noun (feminine) dāruharidrā
Frequency rank 49378/72933
     Wordnet Search "rajanī" has 11 results.
     

rajanī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

rajanī

ulūkaḥ, ūlūkaḥ, pecakaḥ, kauśikaḥ, vāyasārātiḥ, divāndhaḥ, divābhītaḥ, niśāṭaḥ, naktañcaraḥ, niśādarśī, naktacārū, rajanīcaraḥ, kākabhīruḥ, kāvarukaḥ, ghūkaḥ, vakranāsikā, raktanāsikaḥ   

pakṣiviśeṣaḥ yaḥ niśāyām aṭati।

ulūkaḥ niśācaraḥ asti।

rajanī

asuraḥ, daityaḥ, daiteyaḥ, danujaḥ, indrāriḥ, dānavaḥ, śukraśiṣyaḥ, ditisutaḥ, pūrvadevaḥ, suradviṭ, devaripuḥ, devāriḥ, kauṇapaḥ, kravyāt, kravyādaḥ, asrapaḥ, āśaraḥ, rātriñcaraḥ, rātricaraḥ, kavvūraḥ, nikaṣātmajaḥ, yātudhānaḥ, puṇyajanaḥ, nairṛtaḥ, yātuḥ, rakṣaḥ, sandhyābalaḥ, kṣapāṭaḥ, rajanīcaraḥ, kīlāpāḥ, nṛcakṣāḥ, naktañcaraḥ, palāśī, palāśaḥ, bhūtaḥ, nīlāmbaraḥ, kalmāṣaḥ, kaṭaprūḥ, agiraḥ, kīlālapaḥ, naradhiṣmaṇaḥ, khacaraḥ   

dharmagranthaiḥ varṇitāḥ te jīvāḥ ye dharmavirodhinaḥ kāryān akarot tathā ca devānāṃ ṛṣīṇāṃ ca śatravaḥ āsan।

purākāle asūrāṇāṃ bhayena dharmakārye kāṭhīnyam abhavat।

rajanī

adhaḥcaraḥ, apahārakaḥ, apahārikā, apahārakam, avahāraḥ, avāvan, avāvarī, ākhanikaḥ, ākhuḥ, āmoṣī, āmoṣi, kapāṭaghnaḥ, kapāṭaghnā, kapāṭaghnam, kambū, kalamaḥ, kavāṭaghnaḥ, kumbhīrakaḥ, kusumālaḥ, kharparaḥ, coraḥ, cauraḥ, corī, corakaḥ, caurī, caurikā, taḥ, takvān, taskaraḥ, tāyu, tṛpuḥ, dasmaḥ, dasmā, dasraḥ, drāvakaḥ, dhanaharaḥ, dhanahṛt, dhanahṛd, naktacāriḥ, naktacārī, nāgarakaḥ, parāskandī, parāskandi, parimoṣī, parimoṣiḥ, paṭaccaraḥ, pāṭṭacaraḥ, puraṃdaraḥ, pracuraḥ., pracurapuruṣaḥ, pratirodhakaḥ, pratirodhī, bandīkāraḥ, malimluḥ, malimluc, mallīkara, mācalaḥ, mīḍhuṣtamaḥ, mumuṣiṣuḥ, muṣkaḥ, mūṣakaḥ, moṣaḥ, moṣakaḥ, moṣṭā, rajanīcaraḥ, rātricaraḥ, rātryāṭaḥ, rikvān, ritakvān, ribhvān, rihāyaḥ, rerihāṇaḥ, laṭaḥ, luṇṭākaḥ, vaṭaraḥ, vanarguḥ, viloḍakaḥ, viloptā, stenaḥ, stainyaḥ, stāyuḥ, steyakṛt, steyakṛd, steyī, staunaḥ, styenaḥ, styainaḥ, srotasyaḥ, harikaḥ, hartā, hārakaḥ, hārītaḥ   

adatsya paradhanasya apahārakaḥ।

rakṣakaḥ corān daṇḍayati।

rajanī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

rajanī

himam, avaśyāyaḥ, nīhāraḥ, tuṣāraḥ, tuhinam, prāleyam, mahimā, indrāgnidhūmaḥ, khabāṣpaḥ, rajanījalam   

vāyau miśritaḥ dhūlamiśritaḥ dhūmaḥ yaḥ śaityāt śvetavarṇiyakaṇaḥ bhūtvā bhūmyāṃ prasaranti।

atyādhikasya himasya vṛṣṭiḥ abhavat ataḥ ālūnāṃ sasyaṃ naṣṭam।

rajanī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

rajanī

rajanīgandhā, dviṣadā, nalikā   

puṣpaviśeṣaḥ- suvāsikapuṣpaṃ yad rātrau eva vikasati।

rātrau sati eva upavanaṃ rajanīgandhāyāḥ gandhena anuvāsitaṃ bhavati।

rajanī

nirguṇḍī, śephālikā, śephālī, nīlikā, malikā, suvahā, rajanīhāsā, niśipuṣpikā, sindhukaḥ, sindrakaḥ, sindrarāvaḥ, indrasuṣiraḥ, indrāṇikā, sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇṭhī, indrāṇī, paulomī, śakrāṇī, kāsanāśinī, visundhakaḥ, sindhakam, surasaḥ, sindhuvāritaḥ, surasā, sindhuvārakaḥ   

ṣaḍ ārabhya dvāviṃśatiḥ pādonnataḥ nityaharitakṣupaḥ yasmin bhavati tuvaryāḥ iva pañcapatrāṇi evaṃ śākhāyāṃ laghūni romāṇi ca।

nirguṇḍyāḥ patramūlāni tu auṣadheṣu upayujyante।

rajanī

rajanīgandhā   

ekaḥ vṛkṣakaḥ yasya puṣpaṃ rātrau vikasati।

mālikaḥ udyāne rajanīgandhāṃ ropayati।

rajanī

rajanīgandhā, rajanīgandhaḥ   

ekaṃ puṣpam।

udyānapālakaḥ rajanīgandhāyāḥ mālāṃ racayati।

Parse Time: 0.913s Search Word: rajanī Input Encoding: IAST IAST: rajanī