Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "rātris" has 1 results.
     
rātris: feminine nominative singular stem: rātri
     Monier-Williams
          Search  
7 results for rātriḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rātrisācayamfn. coming together or united at night View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisahasran. a thousand night View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisāmann. a sāman- belonging to the atirātra- View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisattran. a sacrifice or ceremony at night, View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisūktan. Name of the hymn interpolated after View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisūkta View this entry on the original dictionary page scan.
rātrisūktavidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
rātrisūkta noun (neuter) name of the hymn interpolated after RV 10.127 (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38735/72933
     Wordnet Search "rātriḥ" has 6 results.
     

rātriḥ

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

rātriḥ

yakṣarātriḥ   

kārtikamāsasya paurṇimā।

yakṣarātriḥ yakṣāṇāṃ rātriḥ asti iti manyate।

rātriḥ

yājñavalkyaḥ, brahmarātriḥ, yogeśaḥ, yogīśvaraḥ   

hindūdharmaśāstra-prayojaka-muniviśeṣaḥ- yajñavalkasya putraḥ saḥ sūryāt śuklayajurvedaṃ prāptavān।

daivāt kenāpi hetunā kruddho guruḥ vaiśampāyanaḥ śiṣyaṃ yājñavalkyam adhītavedaparityāgārtham ādiṣṭavān।

rātriḥ

kālarātriḥ   

pralayasya rātriḥ।

dharmagranthānusāreṇa kālarātrau jagataḥ nāśaḥ bhaviṣyati।

rātriḥ

mahāśivarātriḥ, śivarātriḥ   

māghamāsasya caturdaśī।

mahāśivarātryāṃ saṅgame snānaṃ kṛtvā bhagavataḥ śivasya pūjanena sukhaṃ samṛddhiḥ ca labhate।

rātriḥ

śivarātriḥ   

pratyekasya māsasya kṛṣṇapakṣasya caturdaśī।

ahaṃ śivarātrau upavāsaṃ karomi।

Parse Time: 0.729s Search Word: rātriḥ Input Encoding: IAST: rātris