Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"pavitraya" has 1 results
pavitraya: second person singular present imperative class 11 parasmaipadapavitra
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pavitrayaNom. P. yati-, to cleanse, purify, render happy View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
pavitrayati पवित्रयति Den. P. To purify, cleanse.
Macdonell Search
1 result
pavitraya den. P. purify, cleanse: pp. ita, purified, sanctified, blessed.
Wordnet Search
"pavitraya" has 1 results.

pavitraya

amalīkṛ, pariśudh, pavitraya, pavitrīkṛ, pavitratarīkṛ, viśudh, śudh, samāpū, sampū   

naikābhiḥ kriyābhiḥ malaśodhanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

śalyakriyāyāḥ upakaraṇāni śodhayituṃ jalam amalīkriyate।

Parse Time: 1.570s Search Word: pavitraya Input Encoding: IAST: pavitraya