Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
8 results for nimnagā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nimnagāf. "going downwards, descending", a river, mountain-stream etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nimnagāpatim. "lord of rivers", the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
nimnagāsutam. "river-born", Name of bhīṣma- View this entry on the original dictionary page scan.
girinimnagāf. equals -ṇadī- View this entry on the original dictionary page scan.
kulanimnagāf. a principal river
naganimnagāf. "mountain-river", torrent View this entry on the original dictionary page scan.
suranimnagāf. "river of the gods", Name of the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
suranimnagāf. the celestial Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
2 results
     
nimnagā noun (feminine) a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mountain-stream (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7431/72933
suranimnagā noun (feminine) name of the Ganges (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the celestial Ganges (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71110/72933
     Wordnet Search "nimnagā" has 2 results.
     

nimnagā

gaṅgā, mandākinī, jāhnavī, puṇyā, alakanandā, viṣṇupadī, jahnutanayā, suranimnagā, bhāgīrathī, tripathagā, tistrotāḥ, bhīṣmasūḥ, arghyatīrtham, tīrtharījaḥ, tridaśadīrghikā, kumārasūḥ, saridvarā, siddhāpagā, svarāpagā, svargyāpagā, khāpagā, ṛṣikulyā, haimavratī, sarvāpī, haraśekharā, surāpagā, dharmadravī, sudhā, jahnukanyā, gāndinī, rudraśekharā, nandinī, sitasindhuḥ, adhvagā, ugraśekharā, siddhasindhuḥ, svargasarīdvarā, samudrasubhagā, svarnadī, suradīrghikā, suranadī, svardhunī, jyeṣṭhā, jahnusutā, bhīṣmajananī, śubhrā, śailendrajā, bhavāyanā, mahānadī, śailaputrī, sitā, bhuvanapāvanī, śailaputrī   

bhāratadeśasthāḥ pradhānā nadī yā hindudharmānusāreṇa mokṣadāyinī asti iti manyante।

dharmagranthāḥ kathayanti rājñā bhagīrathena svargāt gaṅgā ānītā।

nimnagā

nadī, sarit, taraṅgiṇī, śaivalinī, taṭinī, dhunī, srotasvatī, dvīpavatī, sravantī, nimnagā, āpagā, srotasvinī, srotovahā, sāgaragāminī, apagā, nirjhariṇī, sarasvatī, samudragā, kūlaṅkaṣā, kūlavatī, śaivālinī, samudrakāntā, sāgaragā, rodhovatī, vāhinī   

jalasya saḥ pravāhaḥ yaḥ parvatāt ārabhya viśiṣṭamārgeṇa sāgaraṃ prati gacchati।

parvatapradeśe pāṣāṇasikatādiṣu nadī mārgam ākramati ।/ pāṇineḥ na nadī gaṅgā yamunā na nadī sthalī।

Parse Time: 0.847s Search Word: nimnagā Input Encoding: IAST: nimnagā