Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "nāyikā" has 1 results.
     
nāyikā: feminine nominative singular stem: nāyaka
     Monier-Williams
          Search  
20 results for nāyikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nāyikāf. See nāyikā- View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. (of yaka- q.v) a noble lady View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. mistress, courtezan (see nākādhipa--) View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. the heroine in a drama etc. View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. an inferior form or śakti- of durgā- (of which there are 8, viz. ugra-caṇḍā-, pra-caṇḍā-, caṇḍogrā-, caṇḍa-nāyikā-, ati-caṇḍā-, cāmuṇḍā-, caṇḍā-, and caṇḍa-vatī-; see kula-n-) View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. a class of female personifications representing illegitimate sexual love (they are called balinī-, kāmeśvarī-, vimalā-, aruṇā-, medinī-, jayinī-, sarveśvarī-, kauleśī-) View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāf. equals next = View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikācūrṇan. a particular medicament View this entry on the original dictionary page scan.
nāyikāsādhanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
anunāyikāf. a female character subordinate to a nāyikā- or leading female character in a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtanāyikāf. "leader of the bhūta-s", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍanāyikāf. Name of one of the 8 nāyikā-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍanāyikāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
gaṇanāyikāf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
kulanāyikāf. a girl worshipped at the celebration of the orgies of the left-hand śākta-s. View this entry on the original dictionary page scan.
nākādhipanāyikāf. plural the courtezans of indra- id est the apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
pīṭhanāyikāf. a girl of four at the festival of that goddess View this entry on the original dictionary page scan.
sāmānyanāyikāf. equals -vanitā- Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
varṣopanāyikāf. the first residence in houses during the rainy season (when Buddhist monks suspend their peregrinations) View this entry on the original dictionary page scan.
vināyikāf. the wife of gaṇeśa- or garuḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
3 results
     
nāyikā नायिका 1 A mistress. -2 A wife. -3 The heroine of a poetic composition. (According to S. D. a नायिका is of three kinds स्वा or स्वीया, अन्या or परकीया, and साधारणस्त्री. For further classification, see S. D.97-112, and Rasamañjarī 3-94; cf. अन्यस्त्री also). -4 A kind of musk.
upanāyikā उपनायिका A character in a dramatic or any other work of art next in importance to the heroine; e. g. Madayantikā in Mālatimādhava.
vināyikā विनायिका The wife of Garuḍa.
     Macdonell Search  
1 result
     
nāyikā f. high-born lady; mis tress; heroine.
     Vedabase Search  
5 results
     
     DCS with thanks   
10 results
     
nāyikā noun (feminine) a class of female personifications representing illegitimate sexual love (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of musk a noble lady (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an inferior form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
courtesan (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mistress (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the heroine in a drama (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8461/72933
aṅganāyikā noun (feminine) a kind of plant (Ray, Rasārṇava)
Frequency rank 31417/72933
ajanāyikā noun (feminine) brāhmī Herpestis monniera H.B.K. kṛṣṇakārpāsī
Frequency rank 31457/72933
gaṇanāyikā noun (feminine) Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50993/72933
caṇḍanāyikā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the 8 Nāyikās of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21270/72933
caṇḍāṃśunāyikā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 51973/72933
jambunāyikā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 52701/72933
bhūtanāyikā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60927/72933
mānanāyikā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 62060/72933
rudranāyikā noun (feminine) [rel.] name of a Śakti of Śiva
Frequency rank 63742/72933
     Wordnet Search "nāyikā" has 5 results.
     

nāyikā

nāyikā   

rūpake sāhitye vā pramukhaṃ strīpātram।

asyāṃ kathāyāṃ nāyikā svapatyuḥ hatyāṃ karoti।

nāyikā

upanāyikā, sahanāyikā   

nāṭakādiṣu nāyikāyāḥ sakhī।

asmin prabandhe upanāyikā nāyikāyāḥ kṛte sarvasvam arpayati।

nāyikā

khalanāyikā, kulaṭā   

nāyakasya nāyikāyāḥ vā pramukhā virodhinī।

asya prabandhasya khalanāyikā pāṭhakasya cittam ākarṣati।

nāyikā

adhināyikā, dalanāyikā   

dalasya samājasya vā pradhānā strī।

rājñī lakṣmī kuśalā adhināyikā āsīt।

nāyikā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 0.801s Search Word: nāyikā Input Encoding: IAST: nāyikā