Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mardin" has 2 results.
     
mardin: masculine vocative singular stem: mardin
mardin: neuter vocative singular stem: mardin
     Monier-Williams
          Search  
29 results for mardin
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mardinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') crushing, grinding, pounding, destroying etc. (see ripu--and loṣṭa-m-) View this entry on the original dictionary page scan.
mardinīf. a kind of musical composition (see medinī-). View this entry on the original dictionary page scan.
abhimardinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') oppressing View this entry on the original dictionary page scan.
abhimardinmfn. one who devastates. View this entry on the original dictionary page scan.
āmardinmfn. crushing, pressing, handling roughly View this entry on the original dictionary page scan.
aṅgamardinm. a servant who shampoos his master's body View this entry on the original dictionary page scan.
aṅgamardinm. aṅgamarda- also rheumatism View this entry on the original dictionary page scan.
kṣuramardinm. a barber View this entry on the original dictionary page scan.
loṣṭamardinmfn. crushing or breaking clods View this entry on the original dictionary page scan.
mahāsahasrapramardinīf. equals prec. f. View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinīf. "crusher of mahiṣa-", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinīf. a prayer addressed to durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinītantran. Name of a tantra- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣāsuramardinīf. equals -ghātinī- ( mahiṣāsuramardinīstotra dinī-stotra- n.Name of a stotra-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣāsuramardinīstotran. mahiṣāsuramardinī
manoramākucamardinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
merubalapramardinm. Name of a king of the yakṣa-s View this entry on the original dictionary page scan.
nagaramardinm. "town-crusher", Name of a man gaRa bāhv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
niśumbhamardinīf. "destroyer of ni-śumbha-", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
prākāramardinm. "wall-crusher", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
pramardinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') crushing, destroying View this entry on the original dictionary page scan.
raṅgopamardinm. "injuring the stage", an actor who dresses like rāvaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
ripumardinmfn. harassing or destroying enemies View this entry on the original dictionary page scan.
sammardinmfn. pressing thoroughly, rubbing, crushing View this entry on the original dictionary page scan.
śumbhamardinīf. " śumbha--destroying", Name of a durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
upamardinmfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' destroying, annulling View this entry on the original dictionary page scan.
vakṣaḥsammardinīf. a wife (as"pressing or reclining on her husband's breast") View this entry on the original dictionary page scan.
vimardinmfn. crushing to pieces, destroying, removing View this entry on the original dictionary page scan.
viṣamardinīf. "destroying poison", a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
mardinī मर्दिनी A kind of musical composition.
āmardin आमर्दिन् a. Crushing, pressing.
     DCS with thanks   
11 results
     
mardin adjective destroying (Monier-Williams, Sir M. (1988))
grinding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pounding (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18299/72933
avamardin adjective breaking down destroying
Frequency rank 16487/72933
ahimardinī noun (feminine) a species of plant
Frequency rank 46118/72933
āmardin adjective handling roughly (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pressing (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 46527/72933
cakramardinī noun (feminine) red lac
Frequency rank 51910/72933
pramardin adjective crushing (Monier-Williams, Sir M. (1988))
destroying (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37330/72933
mahiṣamardinī noun (feminine) a prayer addressed to Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38174/72933
vimardin adjective crushing to pieces (Monier-Williams, Sir M. (1988))
destroying (Monier-Williams, Sir M. (1988))
removing (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39429/72933
vimardinī noun (feminine)
Frequency rank 65924/72933
viṣamardinī noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39558/72933
sarvabhūtapramardinī noun (feminine) vandhyakarkoṭakī
Frequency rank 69478/72933
     Wordnet Search "mardin" has 1 results.
     

mardin

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 0.641s Search Word: mardin Input Encoding: IAST: mardin