Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"manasvin" has 2 results
manasvin: masculine vocative singular stem: manasvin
manasvin: neuter vocative singular stem: manasvin
Monier-Williams Search
12 results for manasvin
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
manasvinmfn. full of mind or sense, intelligent, clever, wise etc. View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinmfn. in high spirits, cheerful, glad (a-man-) View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinmfn. fixing the mind attentive View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. the fabulous animal called śarabha- View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. Name of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. of a son of devala- View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. Momordica Mixta View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. Name of the mother of the moon (see manasija-) View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. of durga- View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinm. of the wife of mṛkaṇḍu- View this entry on the original dictionary page scan.
manasvinīf. a virtuous wife View this entry on the original dictionary page scan.
mahāmanasvinm. a particular samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
2 results
manasvin मनस्विन् a. [प्रशस्तं मनः अस्त्यस्य विनि] 1 Wise, intelligent, clever, high-souled, high-minded; तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः R.1.32; Pt.2.12; विपक्त्रिमज्ञानगति- र्मनस्वी Bk.1.1. -2 Attentive. -3 Steady-minded, resolute, determined; Ku.5.6; मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् Bh.2.81. -m. The fabulous animal called Śarabha. -नी 1 A high-minded or proud woman; मनस्विनीमानविघातदक्षम् Ku.3.32; M.1.2; V.3.5. -2 A wise or virtuous woman. -3 N. of Durgā. -4 N. of the mother of the moon.
amanasvin अमनस्विन् a. 1 Unintelligent. -2 Inhuman (as a demon).
Macdonell Search
1 result
manasvin a. (-î) intelligent, wise: (-vi)-tâ, f. intelligence, wisdom.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results2 results
manasvine svāhā TS.7.5.12.1; KSA.5.3.
manasvinobhānucarato nu saṃ divam TB.2.8.9.2d.
Vedabase Search
26 results
manasvinā by the most exalted personalitySB 8.20.20
manasvinaḥ experts in mental speculation or meditationCC Madhya 22.20
manasvinaḥ heroesSB 3.17.30
manasvinaḥ of persons who are greatly munificentSB 8.20.10
manasvinaḥ the great philosophers or mysticsSB 2.4.17
manasvinaḥ those actually understanding the value of lifeSB 5.19.23
manasvinaḥ very great heroes (mental speculators)SB 5.13.15
manasvinām even for great sages and saintly personsSB 7.3.20
manasvinām for the intelligentSB 10.50.25-28
manasvinām for thoughtful menSB 4.12.47
manasvinām of great sages like Nārada MuniSB 6.11.18
manasvinām of the brave warriorsSB 10.59.5
manasvinām of the great fightersSB 1.13.30
manasvinām to the great, deep-minded personalitiesSB 6.10.31
manasvinām to the wiseSB 10.66.18
manasvinam very sober and tolerantSB 8.11.3
manasvinam who was of a highly elevated characterSB 8.20.14
manasvini O great-minded ladySB 8.16.10
manasvini O most thoughtful ladySB 4.26.23
manasvinī peaceful in mindSB 10.27.18
manasvinī very liberal in distributing food, clothing, ornaments and cows, according to necessitySB 10.7.6
manasvinī voluntarilySB 4.4.26
SB 4.4.29
manasvinīm the virtuous wifeSB 3.23.28
amanasvinaḥ such low-minded, low-grade kingsSB 8.19.4
amanasvinām to the less intelligent menSB 4.10.28
4 results
manasvin adjective cheerful (Monier-Williams, Sir M. (1988))
clever (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fixing the mind attentive (Monier-Williams, Sir M. (1988))
full of mind or sense (Monier-Williams, Sir M. (1988))
in high spirits (Monier-Williams, Sir M. (1988))
intelligent (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wise (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2889/72933
manasvin noun (masculine) name of a Nāga (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Devala (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the fabulous animal called Śarabha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61420/72933
manasvinī noun (feminine) a virtuous wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Momordica Mixta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river name of Durga (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the mother of the moon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Antināra name of the wife of Mṛkaṇḍu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12611/72933
amanasvin adjective
Frequency rank 44559/72933
Wordnet Search
"manasvin" has 4 results.

manasvin

buddhimat, dhīmat, matimat, medhāvin, manasvin, subuddhi, kuśalabuddhi, śuddhadhī, kṛtadhī, subodha, medhira, sajñāna, abhijña   

yasya buddhiḥ vartate।

buddhimate vitaṇḍā na rocate।

manasvin

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

manasvin

praphulla, ānandin, prahasita, manasvin, modin, raṃsu, hṛṣita   

yaḥ nitya prasannaḥ tathā ca sakriyaḥ asti।

praphullasya manuṣyasya jīvanam ānandadāyi vartate।

manasvin

catura, caturaka, nipuṇa, niṣṇa, niṣṇāta, viśārada, paṭu, pravīṇa, prājña, vicakṣaṇa, vidagdha, paṭumati, paṭiṣṭha, paṭīyas, peśala, praṇata, pratīta, aṇuka, abhijña, ullāgha, ṛbhu, ṛbhumat, ṛbhuṣṭhira, ṛbhva, ṛbhvan, ṛbhvas, karaṇa, karmaṭha, karmaṇya, kalāpa, kaliṅga, kalya, kārayitavyadakṣa, kuśala, kuśalin, kṛtakarman, kṛtamukha, kṛtin, kṛtnu, kriyāpaṭu, cheka, chekala, chekāla, tūrṇi, tejīyas, dhīvan, dhīvara, dhṛtvan, dhṛṣu, nadīṣṇa, nayaka, nāgara, nāgaraka, nāgarika, nirgranthaka, nirgranthika, proha, prauṇa, bahupaṭa, budha, budhda, matimat, manasvin, marmajña, vijña, viḍaṅga, vidura, vidvala, śikva, sudhī, suvicakṣaṇa, samāpta   

yaḥ cāturyeṇa kāryaṃ karoti।

catureṇa ārakṣakeṇa aparāddhānāṃ ekaḥ saṅghaḥ gṛhītaḥ।

Parse Time: 1.740s Search Word: manasvin Input Encoding: IAST: manasvin