Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"madyam" has 3 results
madyam: neuter accusative singular causative future passive participle (has gerundive formation scheme) stem: madya.
madyam: neuter nominative singular causative future passive participle (has gerundive formation scheme) stem: madya.
madyam: masculine accusative singular causative future passive participle (has gerundive formation scheme) stem: madya.
Amarakosha Search
2 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
sādhuḥ3.3.108MasculineSingularkṣaudram, madyam, puṣparasaḥ
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results1 result
madyam indrāya jabhrire MS.3.11.4d: 145.2. See magham etc.
Wordnet Search
"madyam"" has 1 results.

madyam

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 1.191s Search Word: madyam" Input Encoding: IAST IAST: madyam