Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madhurā" has 1 results.
     
madhurā: feminine nominative singular stem: madhura
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śatapuṣpāFeminineSingularmadhurā, misiḥ, avākpuṣpī, kāravī, sitacchatrā, aticchatrā
     Monier-Williams
          Search  
27 results for madhurā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madhurāf. Anethum Sowa or Panmorium View this entry on the original dictionary page scan.
madhurākṣaramf(ā-)n. speaking or sounding sweetly, melodious, mellow ( madhurākṣaram am- ind.) View this entry on the original dictionary page scan.
madhurākṣaran. plural sweet or kind words View this entry on the original dictionary page scan.
madhurākṣaramind. madhurākṣara
madhurālābunīf. a kind of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
madhurālāpamfn. uttering sweet sounds View this entry on the original dictionary page scan.
madhurālāpam. sweet or melodious notes ( madhurālāpanisargapaṇḍita -nisarga-paṇḍita- mfn.acquainted with the nature of sweet notes id est skilled in sweet songs) View this entry on the original dictionary page scan.
madhurālāpāf. Turdus Salica View this entry on the original dictionary page scan.
madhurālāpanisargapaṇḍitamfn. madhurālāpa
madhurāmlamfn. sweet and sour, subacid View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlakam. Spondias Mangifera View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlakaṣāyamfn. sweet and subacid and astringent View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlakaṭukamfn. sweet and subacid and pungent View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlakāvyan. Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlalavaṇamfn. sweet and subacid and salty View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlaphalam. a species of fruit-tree View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāmlatiktamfn. sweet and subacid and bitter View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāṅgakamf(ikā-)n. astringent View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāṅgakam. astringent taste
madhurāniruddhan. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāntakam. Name (also title or epithet) of various kings, View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāṣṭakan. Name of a collection of 8 verses by vallabhācārya- (in which various attributes of kṛṣṇa- are described, each containing the word madhura-) View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāsvādamfn. sweet in taste View this entry on the original dictionary page scan.
madhurāvaṭṭam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīramadhurāf. equals kākolī- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhvīmadhurāf. a species of date View this entry on the original dictionary page scan.
samadhurāf. a grape View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
2 results
     
madhurā f. N. of a city (=Mathurâ).
madhurākṣara n. pl. kindly words; a. sounding sweetly, mellifluous (speech); â-vatta, m. N.; -½âsvâda, a. tast ing sweet.
     Vedabase Search  
6 results
     
     DCS with thanks   
5 results
     
madhurā noun (feminine) Anethum Panmorium (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Anethum Sowa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Asparagus Racemosus and other plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of rice a kind of root similar to ginger (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Beta Bengalensis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
liquorice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the tutelary deity of the race of Vandhula (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sour rice-water (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9440/72933
madhurājaphala noun (masculine) a kind of plant
Frequency rank 61369/72933
madhurālāpā noun (feminine) Turdus Salica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38015/72933
madhurāy verb (denominative ātmanepada) to become sweet
Frequency rank 61370/72933
kṣīramadhurā noun (feminine)
Frequency rank 34428/72933
     Wordnet Search "madhurā" has 9 results.
     

madhurā

śatapuṣpā, aticchatrā, madhurā, śatākṣī, miśiḥ, madhurikā, misiḥ, śatāhvā, avākpuṣpī, kāravī, śatapuṣpikā, ghoṣā   

laghuḥ kṣupaḥ yaḥ bheṣajarūpeṇa tathā ca vyañjanarūpeṇa api upayujyate।

tena udyāne śatapuṣpā uptā।

madhurā

suśīlatā, suśīlatvam, saujanyam, praśrayaḥ, madhurālāpatā, saumyatā, vinītatā   

sādhu ācaraṇam।

suśīlatā strīṇām alaṅkāraḥ asti।

madhurā

hiṅguḥ, hiṅgukaḥ, sahasravedhī, sahasravīryā, śūlahṛt, śūlahṛd, śūlanāśinī, śūladviṭ, śālasāraḥ, vāhikaḥ, rāmaṭhaḥ, rāmaṭham, ramaṭhadhvaniḥ, ramaṭham, rakṣoghnaḥ, bhedanam, bhūtāriḥ, bhūtanāśanaḥ, billam, villam, bāhlikam, balhikam, piṇyākaḥ, piṇyākam, pinyāsaḥ, dīptam, ugragandham, ugravīryam, atyugram, agūḍhagandham, jatukam, jantughnam, bālhī, sūpadhūpanam, jatu, jantunāśanam, sūpāṅgam, gṛhiṇī, madhurā, keśaram   

upaskaraviśeṣaḥ- bālhika-pārasya-khorāsāna-mūlatānādi-deśe jāyamānāt kṣupāt niryāsitam ugragandhī dravyam।

hiṅguḥ upaskararūpeṇa vyañjaneṣu tathā ca oṣadhirupeṇa bheṣajeṣu upayujyate।

madhurā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

madhurā

madhuḥ, madhurāgaḥ   

ekaḥ rāgaḥ।

saṅgītajñaḥ madhurāgam gāyati।

madhurā

saṃhitapuṣpikā, kāravī, madhurā, madhurikā, chattrā, avākpuṣpī, vanajā, vanyā, tālaparṇī, surasā, sitacchattrā, supuṣpā, śatāhvā, śatapuṣpā, śītaśivā, śālīnā, śāleyā, miśiḥ, miśreyā, tālapatrā, atilambī, saṃhitachattrikā   

kṣupaprakāraḥ yaḥ śākarupeṇa upayujyate।

mātā dvijāyāḥ tathā ca saṃhitapuṣpikāyāḥ śākaṃ nirmāti।

madhurā

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

madhurā

kākolī, madhurā, kākī, kālikā, vāyasolī, kṣīrā, dhmāṃkṣikā, vīrā, śuklā, dhīrā, medurā, dhmāṃkṣolī, svādumāṃsī, vayaḥsthā, jīvanī, śuklakṣīrā, payasvinī, payasyā, śītapākī   

śatāvaryāḥ iva latāprakāraḥ।

kākolyāḥ mūlaṃ bheṣajarūpeṇa upayujyate।

madhurā

hiṅgu, sahastravedhi, jatukam, vālhikam, vālhīkam, rāmaṭham, jantughnam, vālhī, gṛhiṇī, madhurā, sūpadhūpanam, jatu, keśaram, ugragandham, bhūtāriḥ, jantunāśanam, sūpāṅgam, ugravīryam, agūḍhagandham, bhedanam   

śatapuṣpāviśeṣaḥ।

hiṅgunāmnā eva dravyam upalabhyate yasya upayogaḥ vyañjanarūpeṇa auṣadharūpeṇa vā kriyate।

Parse Time: 0.873s Search Word: madhurā Input Encoding: IAST: madhurā