Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
mūrvāFeminineSingulargokarṇī, sruvā, madhurasā, madhuśreṇī, tejanī, devī, pīluparṇī, madhūlikā, moraṭā
     Monier-Williams
          Search  
2 results for madhūlikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madhūlikāf. a kind of bee View this entry on the original dictionary page scan.
madhūlikāf. See prec. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
madhūlikā मधूलिका A kind of tree.
     DCS with thanks   
1 result
     
madhūlikā noun (feminine) Aletris Hyacinthoides (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of bee (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of citron (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a small kind of wheat (G.J. Meulenbeld (1974), 588) a species of Bassia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of grain (Monier-Williams, Sir M. (1988))
arrac distilled from the blossoms of the Bassia tree or any intoxicating drink (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Clematis triloba Heyne ex Roth (G.J. Meulenbeld (1974), 588) Dracaena Nervosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
liquorice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Sanseviera Zeylanica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10452/72933
     Wordnet Search "madhūlikā" has 1 results.
     

madhūlikā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 0.712s Search Word: madhūlikā Input Encoding: IAST: madhūlikā