Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "lomaśā" has 1 results.
     
lomaśā: feminine nominative singular stem: lomaśa
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
     Monier-Williams
          Search  
4 results for lomaśā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
lomaśāf. (only ) a fox View this entry on the original dictionary page scan.
atilomaśāf. Convolvulus Argenteus. View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍulomaśā (L.) f. Glycine Debilis. View this entry on the original dictionary page scan.
sulomaśāf. the plant Leea Hirta View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
4 results
     
lomaśā noun (feminine) a female jackal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a fox (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an ape (Monier-Williams, Sir M. (1988))
green vitriol (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Leea Hirta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nardostachys Jatamansi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Śākinī or female attendant of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
dhātukāsīsa (Cakrapāṇidatta (0), 28)
Frequency rank 12198/72933
alomaśā noun (feminine) a kind of fish
Frequency rank 32603/72933
salomaśā noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 69549/72933
sulomaśā noun (feminine) the plant Leea Hirta (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71195/72933
     Wordnet Search "lomaśā" has 2 results.
     

lomaśā

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

lomaśā

lomaśā   

paurāṇikī mahilā।

lomaśayā naike mantrāḥ racitāḥ।

Parse Time: 0.707s Search Word: lomaśā Input Encoding: IAST: lomaśā