Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jaṭilā" has 1 results.
     
jaṭilā: feminine nominative singular stem: jaṭila
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
     Monier-Williams
          Search  
2 results for jaṭilā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jaṭilāf. equals ṭā-vatī- View this entry on the original dictionary page scan.
gandhajaṭilāf. Acorus Calamus View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
1 result
     
jaṭilā noun (feminine) Acorus Calamus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of Artemisia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
long pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nardostachys Jaṭāmāṃsī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a woman (with the patr. Gautamī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10648/72933
     Wordnet Search "jaṭilā" has 2 results.
     

jaṭilā

damanakaḥ, damanaḥ, dāntaḥ, gandhotkaṭā, muniḥ, jaṭilā, daṇḍī, pāṇḍurāgaḥ, brahmajaṭā, puṇḍarīkaḥ, tāpasapatrī, patrī, pavitrakaḥ, devaśekharaḥ, kulapatraḥ, vinītaḥ, tapasvīpatraḥ, muniputraḥ, tapodhanaḥ, gandhotkaṭaḥ, brabmajaṭī, kulaputrakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, sugandhīpatrayuktavṛkṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ kuṣṭhadoṣadvandvatridoṣaviṣavisphoṭavikāraharatvādi proktāḥ;

dviguṇanagaṇamiha vitanu hi damanakamiti gadati śuci hi [cintāmaṇi]

jaṭilā

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

Parse Time: 0.841s Search Word: jaṭilā Input Encoding: IAST: jaṭilā