Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jīvantī" has 3 results.
     
jīvantī: feminine nominative singular stem: jīvat.
jīvantī: neuter nominative dual stem: jīvat.
jīvantī: neuter accusative dual stem: jīvat.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jīvantīFeminineSingularjīvanī, jīvā, jīvanīyā, madhuḥ, sravā
     Monier-Williams
          Search  
11 results for jīvantī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jīvantīf. Name of an asterism View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. of a medicinal and edible plant View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. Cocculus cordifolius View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. Prosopis spicigera or Mimosa Suma View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. equals va-priyā- View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. a parasitical plant View this entry on the original dictionary page scan.
jīvantīf. equals ḍoḍī- View this entry on the original dictionary page scan.
bṛhajjīvantī () f. a kind of plant (= priyaṃ-karī-). View this entry on the original dictionary page scan.
dīrghajīvantīf. Name of a med. work View this entry on the original dictionary page scan.
hemajīvantīf. a kind of plant View this entry on the original dictionary page scan.
sujīvantīf. Hoya Viridiflora View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
jīvantī जीवन्ती f. 1 A species of plant. -2 A kind of sweet dish; कृसरेणाथ जीवन्त्या हविष्येण च सर्वशः Mb.2.4.2.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
jīvantīm oṣadhīm aham AVś.8.2.6b; 7.6b. See under ā te badhnāmy.
     DCS with thanks   
2 results
     
jīvantī noun (feminine) a parasitical plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cocculus cordifolius (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Mimosa Suma (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a medicinal and edible plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an asterism (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Prosopis spicigera (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Terminalia chebula
Frequency rank 3538/72933
sujīvantī noun (feminine) Hoya Viridiflora (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 70796/72933
     Wordnet Search "jīvantī" has 2 results.
     

jīvantī

jīvantī, jīvanī, jīvā, jīvanīyā, madhusravā, madhuḥ, sravā, payasvinī, jīvyā, jīvadā, jīvadātrī, śākaśreṣṭhā, jīvabhadrā, bhadrā, maṅgalyā, kṣudrajīvā, yaśasyā, śṛṅgāṭī, jīvadṛṣṭā, kāñjikā, śaśaśimbikā, supiṅgalā, madhuśvāsā, jīvavṛṣā, sukhaṅkarī, mṛgarāṭikā, jīvapatrī, jīvapuṣpā, jīvanī   

latāviśeṣaḥ।

jīvantī auṣadharūpeṇa upayujyate।

jīvantī

jīvantī   

ekā tārā ।

jīvantyāḥ ullekhaḥ mānava-gṛhya-sūtre vartate

Parse Time: 0.703s Search Word: jīvantī Input Encoding: IAST IAST: jīvantī