Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"heramba" has 1 results
heramba: masculine vocative singular stem: heramba
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, heramba, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaimāturaḥganesh
Monier-Williams Search
12 results for heramba
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
heramban. Name of gaṇeśa- etc. () View this entry on the original dictionary page scan.
heramban. a buffalo View this entry on the original dictionary page scan.
heramban. a boastful hero View this entry on the original dictionary page scan.
heramban. a particular buddha- (equals heruka-) View this entry on the original dictionary page scan.
herambahaṭṭam. Name of a country (said to be one of the provinces of the Deccan) View this entry on the original dictionary page scan.
herambajananīf. "mother of gaṇeśa-", durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
herambakam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
herambakānanamāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
herambakasenam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
herambamantram. a particular mantra- (sacred to gaṇeśa-). View this entry on the original dictionary page scan.
herambapālam. Name of a Kanouj king View this entry on the original dictionary page scan.
herambasenam. Name of a medicine author. View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
heramba हेरम्बः [हे शिवे रम्बति रम्ब्-अच् अलुक् समा˚ Tv.] 1 N. of Gaṇeśa; जेता हेरम्बभृङ्गिप्रमुखगणचमूचक्रिणस्तारकारेः Mv. 2.17; हे हेरम्ब, किमम्ब, रोदिषि कथं, कर्णौ लुठत्यग्निभूः Subhāṣ. -2 A buffalo. -3 A boastful hero. -Comp. -जननी N. of Pārvatī (mother of Gaṇeśa).
Macdonell Search
1 result
heramba m. ep. of Ganesa; buffalo.
Wordnet Search
"heramba" has 5 results.

heramba

gaṇeśaḥ, gajānanaḥ, gaṇapatiḥ, lambodaraḥ, vakratuṇḍaḥ, vināyakaḥ, ākhuvāhanaḥ, ekadantaḥ, gajamukhaḥ, gajavadanaḥ, gaṇanāthaḥ, herambaḥ, bhālacandraḥ, vighnarājaḥ, dvaimāturaḥ, gaṇādhipaḥ, vighneśaḥ, parśupāṇiḥ, ākhugaḥ, śūrpakarṇaḥ, gaṇaḥ   

hindūnāṃ ekā pradhānā tathā ca agrapūjyā devatā yasya śarīraṃ manuṣyasya mastakaṃ tu gajasya asti।

gaṇeśasya vāhanaṃ mūṣakaḥ asti।

heramba

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

heramba

herambakaḥ   

ekaḥ janasamudāyaḥ ।

herambakāṇām ullekhaḥ mahābhārate asti

heramba

herambakasenaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

herambakasenasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

heramba

herambapālaḥ   

kanaujaprāntasya rājā ।

herambapālasya ullekhaḥ praśastyām asti

Parse Time: 1.649s Search Word: heramba Input Encoding: IAST: heramba