Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "haridrā" has 1 results.
     
haridrā: feminine nominative singular stem: haridrā
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
haridrā2.9.41FeminineSingularpītā, vrarṇinī, niśākhyā, kāñcanī
pītadruḥMasculineSingularpacampacā, dāruharidrā, parjanī, kālakeyaḥ, haridraḥ, dārvī
pītaḥMasculineSingularharidrābhaḥ, gauraḥyellow
     Monier-Williams
          Search  
22 results for haridrā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
haridrāf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāf. Curcuma Longa, turmeric or its root ground to powder (46 synonyms of this plant are given) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
haridrābhamfn. (drābha-) resembling turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
haridrābhamfn. of a yellow colour View this entry on the original dictionary page scan.
haridrābham. Curcuma Zerumbet or Terminalia Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
haridrādānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
haridrādvayan. Curcuma Longa and Curcuma Aromatica View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāgaṇapatim. a particular form of the god gaṇeśa- (in whose honour a mantra- is repeated with offerings of turmeric) View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāgaṇapatiprakaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāgṇeśam. equals gaṇa-pati- View this entry on the original dictionary page scan.
haridrākta(drākta-) mfn. smeared or stained with turmeric = View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāmeham. yellow diabetes View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāmehinmfn. suffering from it View this entry on the original dictionary page scan.
haridrāṅga(drāṅga-) m. a kind of pigeon (= haritāla-) View this entry on the original dictionary page scan.
haridrārāga mfn. "turmeric-coloured", unsteady in affection or attachment, fickle, capricious (like the colour of turmeric, which does not last) View this entry on the original dictionary page scan.
haridrārāgakamfn. "turmeric-coloured", unsteady in affection or attachment, fickle, capricious (like the colour of turmeric, which does not last) View this entry on the original dictionary page scan.
amlaharidrāf. the plant Curcuma Zerumbet Roxb. View this entry on the original dictionary page scan.
āmragandhiharidrāf. Curcuma Reclinata View this entry on the original dictionary page scan.
dāruharidrāf. equals -niśā- View this entry on the original dictionary page scan.
karpūraharidrāf. Curcuma amada-. View this entry on the original dictionary page scan.
vanaharidrāf. wild turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
haridrā हरिद्रा [हरिं पीतवर्णं द्रवति द्रु-गतौ-ड] 1 Turmeric. -2 The root of turmeric powdered; see Malli. on N.22.49. -Comp. -अङ्गः a kind of pigeon. -आभ a. of a yellow colour. (-भः) 1 the yellow colour. -2 Zedoary. -गणपतिः, -गणेशः a particular form of the god Gaṇeśa. -राग, -रागक a. 1 turmeric-coloured. -2 unsteady in attachment or affection, fickle-minded (as a lover); (thus defined by Halāyudha:-- क्षणमात्रानुरागश्च हरिद्राराग उच्यते).
     Macdonell Search  
1 result
     
haridrā f. turmeric: -râga, a. whose affection lasts only as long as the colour of turmeric.
     Vedabase Search  
8 results
     
     DCS with thanks   
10 results
     
haridrā noun (feminine) a kind of prameha Curcuma amada Roxb. (G.J. Meulenbeld (1974), 610) Curcuma aromatica Salisb. (G.J. Meulenbeld (1974), 610) Curcuma Longa Linn. (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hedychium spicatum Sm. (G.J. Meulenbeld (1974), 610) name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
turmeric or its root ground to powder (46 synonyms of this plant are given) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Zingiber zerumbet Rosc. ex Sm. (G.J. Meulenbeld (1974), 610)
Frequency rank 1974/72933
haridrādi noun (masculine) name of a pharmacological varga
Frequency rank 31251/72933
haridrādvaya noun (neuter) Curcuma Longa and Curcuma Aromatica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72368/72933
haridrāmeha noun (masculine) yellow diabetes (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72371/72933
haridrāmehin adjective suffering from haridrāmeha
Frequency rank 72370/72933
haridrāpattrakandakā noun (feminine) gandhapalāśī
Frequency rank 72369/72933
haridrārāga adjective capricious (like the colour of turmeric) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fickle (Monier-Williams, Sir M. (1988))
unsteady in affection or attachment (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72372/72933
haridrāśman noun (masculine) a kind of mineral (?)
Frequency rank 72373/72933
dāruharidrā noun (feminine) Berberis aristata DC. (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Berberis asiatica Roxb. ex DC. (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Berberis coriacea Brandis ex Gamble (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Berberis lycium Royle (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Berberis nepalensis (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Berberis vulgaris Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Coscinium fenestratum Colebr. Curcuma Aromatica Salisb. (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Curcuma xanthorrhiza Roxb. (G.J. Meulenbeld (1974), 562) Morinda umbellata Linn. (G.J. Meulenbeld (1974), 562)
Frequency rank 10103/72933
vanaharidrā noun (feminine) wild turmeric (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64600/72933
     Wordnet Search "haridrā" has 8 results.
     

haridrā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

haridrā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

haridrā

pītaḥ, gauraḥ, haridrābhaḥ   

varṇaviśeṣaḥ- haridrāyāḥ varṇaḥ।

ekasmin vibhāge raktaṃ varṇaṃ sthāpaya anyasmin pītaṃ varṇaṃ sthāpaya।

haridrā

amlaharidrā, śaṭī   

haridrāviśeṣaḥ।

amlaharidrāyāḥ prayogaḥ auṣadheṣu bhavati।

haridrā

dāruharidrā, pītadruḥ, kālīyakaḥ, haridravaḥ, dārvī, pacampacā, parjanī, pītikā, pītadāru, sthirarāgā, kāminī, kaṭaṅkaṭerī, parjanyā, pītā, dāruniśā, kālīyakam, kāmavatī, dārūpītā, karkaṭinī, dāru, niśā, haridrā   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

dāruharidrāyāḥ kāṇḍaḥ mūlaṃ ca auṣadharūpeṇa upayujyate।

haridrā

haridrāpramehaḥ   

pramehaprakāraḥ।

haridrāpramehe haridrāsadṛśaṃ mūtraṃ pravahati।

haridrā

haridrācūrṇam   

haridrāyāḥ pītaṃ cūrṇaṃ yat khādane pūjāyāṃ ca upayujyate।

mātā āmlasūpe haridrācūrṇaṃ miśrayituṃ vismṛtā।

haridrā

haridrā   

ekā nadī ।

haridrāyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.947s Search Word: haridrā Input Encoding: IAST: haridrā