Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"dravat" has 2 results
dravat: neuter accusative singular stem: dravat.
dravat: neuter nominative singular stem: dravat.
Monier-Williams Search
37 results for dravat
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dravatmfn. running, swift etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dravatmfn. trickling, oozing View this entry on the original dictionary page scan.
dravatind. quickly, speedily. View this entry on the original dictionary page scan.
dravatā f. ( ) natural or artificial fluid condition of a substance, fluidity, wetness. View this entry on the original dictionary page scan.
dravatpāṇimfn. swift-footed
dravatpāṇimfn. having swift horses, . View this entry on the original dictionary page scan.
dravatpattrīf. a kind of shrub (equals śimṛḍī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dravatva() n. natural or artificial fluid condition of a substance, fluidity, wetness. View this entry on the original dictionary page scan.
dravatvaka() n. natural or artificial fluid condition of a substance, fluidity, wetness. View this entry on the original dictionary page scan.
dravatyaNom. P. yati-, to become fluid View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatmfn. fraught with good, auspicious View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatn. Pinus Deodora View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatīf. a wanton woman, courtezan View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatīf. Gmelina Arborea View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatīf. Name of a daughter of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatīf. of a wife of madhu- View this entry on the original dictionary page scan.
bhadravatīf. of a female elephant View this entry on the original dictionary page scan.
candravatmfn. (dr/a--) illuminated by the moon View this entry on the original dictionary page scan.
candravatmfn. abounding in gold View this entry on the original dictionary page scan.
candravatīf. (-) Name of a daughter of su-nābha- and wife of gada- View this entry on the original dictionary page scan.
candravatīf. of a princess View this entry on the original dictionary page scan.
candravatīf. of the wife of a potter View this entry on the original dictionary page scan.
candravatīf. of several other women View this entry on the original dictionary page scan.
candravatīf. of a town (see drā-v-). View this entry on the original dictionary page scan.
candravatsam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
cāndravatsaram. the lunar year. View this entry on the original dictionary page scan.
ghṛtakṣaudravatmfn. containing ghee and honey View this entry on the original dictionary page scan.
indravat(/indra-), or in some cases () /indrā-vat- mfn. associated with or accompanied by indra- View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīf. "princess of the Madras", Name of the wife of parikṣit- View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīf. of the second wife of pāṇḍu- View this entry on the original dictionary page scan.
dravatīsutam. metron. of saha-deva- and nakula- View this entry on the original dictionary page scan.
nirupadravatāf. absence of danger, security View this entry on the original dictionary page scan.
paripūrṇasahasracandravatīf. "possessing a thousand full moons", Name of indra-'s wife View this entry on the original dictionary page scan.
rudravatmfn. (rudr/a--) having rudra- or the rudra- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
rudravatvadgaṇamfn. (rudr/a--) surrounded by the rudra- troop (said of soma-) View this entry on the original dictionary page scan.
saptasamudravatmfn. surrounded by the 7 oceans View this entry on the original dictionary page scan.
surendravatīf. Name of a princess View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
3 results
dravat द्रवत् a. 1 Running, swift. -2 Trickling, oozing.
bhadravat भद्रवत् a. Auspicious. -n. The Devadāru tree. -ती A wanton woman, courtezan.
dravatī माद्रवती N. of the second wife of Pāṇḍu.
Macdonell Search
3 results
dravat ad. swiftly.
dravatā f., -tva, n. wetness; fluidity; fusibility; -tva-ka, n. fluidity; fusibility; -dravya, n. fluid matter; -maya, a. fluid.
indravat a. accompanied by Indra; -vâtama, spv. dearest to Indra; -vâruna, n. bitter-gourd; -vrata, n. Indra's office or rule.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results5 results
dravatāṃ ta uṣasā vājayantī RV.3.14.3a.
dravatpāṇī śubhas patī RV.1.3.1b.
dravatpāṇibhir aśvaiḥ RV.8.5.35b.
indravatīm upacitim ihā vaha # AVP.1.53.1b. See indrāvatīm apacitīm.
candravatā rādhasā paprathaś ca # RV.3.30.20b; TB.2.5.4.1b.
Vedabase Search
35 results
dravat liquefiedSB 10.18.6
dravat meltingCC Madhya 24.157
SB 3.28.34
dravatā meltedSB 11.14.23
dravate meltsSB 11.14.24
abhidravat moving toward himSB 9.4.49
abhidravataḥ thus going forwardSB 8.21.15
abhidravate runningSB 6.11.9
abhidravati coming towardsSB 1.8.10
abhyadravat attackedSB 6.10.15
abhyadravat forcefully wentSB 8.11.30
abhyadravat went outSB 9.14.30
abhyadravat ran forwardSB 10.37.3
abhyadravat he chargedSB 10.43.12
abhyadravat he ran towardSB 10.54.30
abhyadravat ran towardSB 10.56.21
abhyadravat he attackedSB 10.59.7
abhyadravat he attackedSB 10.63.17
ādravat tam went forward to fight with HimSB 3.3.5
adravat he ranSB 10.36.10
anvādravat followedSB 1.7.17
anvadravat began to chaseSB 4.19.16
anvadravat ran afterSB 10.57.20
apādravat began to fleeSB 4.17.14
ardha-candravat making a semicircle like a half moonSB 10.11.35
brahma-dravatvam the transcendental natureNoI 6
ardha-candravat making a semicircle like a half moonSB 10.11.35
brahma-dravatvam the transcendental natureNoI 6
parādravat fledSB 1.7.18
prādravat began to run very fastSB 8.12.29-30
prādravat ran awaySB 10.34.29
samprādravat hurried towards (the sacrifice of Dakṣa)SB 4.5.6
samupādravat he rushedSB 10.17.5
ādravat tam went forward to fight with HimSB 3.3.5
upādravat he chargedSB 10.36.9
8 results
dravati noun (masculine) [gramm.] root dru
Frequency rank 55100/72933
dravatpattrī noun (feminine) a kind of shrub (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 55101/72933
indravatsa noun (masculine) a kind of poison name of a people
Frequency rank 33270/72933
kṣaudravatī noun (feminine) name of a river
Frequency rank 50752/72933
candravatī noun (feminine) name of a daughter of Sunābha and wife of Gada name of a princess name of a town name of several other women name of the wife of a potter
Frequency rank 52064/72933
nirupadravatā noun (feminine)
Frequency rank 56159/72933
bhadravatī noun (feminine) a wanton woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
courtesan (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Gmelina Arborea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Kṛṣṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female elephant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a wife of Madhu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18257/72933
dravatī noun (feminine) name of the wife of Parikṣit (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13115/72933
Wordnet Search
"dravat" has 6 results.

dravat

śīghram, tvarayā, tvaritam, drutam, vegena, vegataḥ, javena, tūrṇam, āśu, satvaram, satvaritam, añjasā, kṣipram, jhaṭiti, drāk, ajiram, añjas, abhitaḥ, caturam, capalam, am, kṣepṇā, kṣepīyaḥ, dravat   

tīvragatyā saha yathā syāt tathā।

śīghram etat kāryaṃ sampannatāṃ nayatu।

dravat

devadāru, śakrapādapaḥ, paribhadrakaḥ, bhadradāru, drukilimam, pītudāru, dāru, dārukam, snigdhadāru, amaradāru, śivadāru, śāmbhavam, bhūtahāri, bhavadāru, bhadravat, indradāru, mastadāru, surabhūruhaḥ, surāvham, devakāṣṭham   

vṛkṣaviśeṣaḥ- yasmāt tailaṃ prāpyate।

devadāruṇaḥ kāṣṭham dṛḍham asti।

dravat

dravatā, taralatā   

taralasya avasthā bhāvo vā।

yadā tāpamānaṃ śūnya-ḍigrī-seṇṭīgreṭa-parimāṇāt nyūnaṃ bhavati tadā jalasya dravatā naśyati।

dravat

bhadravatī   

kṛṣṇasya ekā kanyā।

bhadravatyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

dravat

dravatī   

rājā parīkṣitasya patnī।

mādravatyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

dravat

candravatsaḥ   

ekaḥ janasamūhaḥ ।

candravatsasya varṇanaṃ mahābhārate vartate

Parse Time: 1.582s Search Word: dravat Input Encoding: IAST: dravat