Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhāraṇī" has 1 results.
     
dhāraṇī: feminine nominative singular stem: dhāraṇa
     Monier-Williams
          Search  
22 results for dhāraṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dhāraṇīf. any tubular vessel of the body View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. a particular bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. a mystical verse or charm used as a kind of prayer to assuage pain etc. (4 kinds of dhāraṇī- according to ) View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. row or line (wrong reading for dhoraṇī-) View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. Name of a daughter of sva-dhā- View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīmatim. (?) Name of a samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīmukhasarvajagatpraṇidhisaṃdhāraṇagarbham. Name of a bodhi-sattva-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīrājam. Name of a Buddhist work View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīyamfn. to be held or borne or sustained etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. a particular bulbous plant (equals dharaṇīkanda-) View this entry on the original dictionary page scan.
ātmadhāraṇīf. (with Buddhists) one of the four dhāraṇī-s, View this entry on the original dictionary page scan.
avadhāraṇīyamfn. to be ascertained, determined or known, (an-- negative) View this entry on the original dictionary page scan.
avadhāraṇīyamfn. to be considered as ascertained or determined , to be restricted to (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
nirdhāraṇīyamfn. to be ascertained or determined View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. a key View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīf. See under dhāraṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīin compound for raṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇībhūto become equal View this entry on the original dictionary page scan.
dhāraṇīkṛP. -karoti-, to make common property, share with (saha-) ; to make equal with (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhāraṇīyamfn. to be supported or kept alive View this entry on the original dictionary page scan.
vastradhāraṇīf. a stick or rope to hang clothes upon View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
7 results
     
dhāraṇī noun (feminine) a mystical verse or charm used as a kind of prayer to assuage pain (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular bulbous plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
any tubular vessel of the body (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Svadhā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
row or line (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36021/72933
dhāraṇī noun (feminine) a particular bulbous plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 55431/72933
navegāndhāraṇīya noun (masculine) name of Carakasaṃhitā, Sū. 7
Frequency rank 36134/72933
dhāraṇīkaraṇa noun (neuter) a state of generality
Frequency rank 40773/72933
dhāraṇīkṛ verb (class 8 parasmaipada)
Frequency rank 70276/72933
dhāraṇībhāva noun (masculine) a state of generality
Frequency rank 70277/72933
dhāraṇīya adjective
Frequency rank 70278/72933
     Wordnet Search "dhāraṇī" has 4 results.
     

dhāraṇī

paṅktiḥ, śreṇiḥ, śreṇī, rājiḥ, rājī, āvaliḥ, āvalī, paddhatiḥ, paddhatī, rājikā, tatiḥ, vīthiḥ, vithī, āliḥ, ālī, pāliḥ, pālī, dhāraṇī, rekhā, saraṇiḥ, saraṇī, mālā, viñcolī   

sajātīyavastūnāṃ sakramaṃ racanāyāḥ paramparā।

janāḥ paṅktyām upaviśya bhojanaṃ gṛhṇanti।

dhāraṇī

mālā, rājiḥ, lekhā, tatī, vīcī, ālī, āvaliḥ, paṅktiḥ, dhāraṇī   

alaṅkāraviśeṣaḥ, kaṇṭhe avadhāraṇārthe alaṅkāraḥ।

kuśagranthimayī mālā sarvapāpapraṇāśinī।

dhāraṇī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

dhāraṇī

dhāraṇī   

ekā apsarāḥ।

sādhāraṇyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

Parse Time: 0.700s Search Word: dhāraṇī Input Encoding: IAST: dhāraṇī