Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
ci has 2 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√ciciññcayane55
√ciciññcayane1081
 
 
ci has 1 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√चिcicollecting / cayana394/2Cl.5 and 10
Amarakosha Search
76 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārci, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuci, vītihotraḥfire god
alam3.3.260MasculineSingularprabandhaḥ, cirātītam, nikaṭāgāmikam
antaḥ3.1.80MasculineSingularcaramam, antyam, pāścātyam, paścimam, jaghanyam
arālam3.1.70MasculineSingularbhugnam, natam, jihmam, vakram, kuṭilam, kuñcitam, vṛjinam, vellitam, āviddham, ūrmimat
arhitaḥ3.1.102MasculineSingularnamasyitam, namasim, apacāyitam, arcitam, apacitam
āṣāḍhaḥMasculineSingularśucishining
atāyīMasculineSingularcillaḥ
bhāgyam3.3.163NeuterSingularniṣkṛtiḥ, karma, pūjanam, ārambhaḥ, cikitsā, upāyaḥ, śikṣā, ceṣṭā, saṃpradhāraṇam
bhaṃgaḥMasculineSingularūrmiḥ, ci, taraṅgaḥwave
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañcibramha
bṛhaspatiḥ1.3.24MasculineSingularāṅgirasaḥ, surācāryaḥ, vācaspatiḥ, gīrpatiḥ, citraśikhaṇḍijaḥ, dhiṣaṇaḥ, guruḥ, jīvaḥthe janet
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
capalaḥ3.1.45MasculineSingularcikuraḥ
carcā2.6.123FeminineSingularcārcikyam, sthāsakaḥ
ciram2.4.1MasculineSingularcirasya, ciram, cireṇa, cirāt, cirāya, cirarātrāya
ci2.8.119FeminineSingularcityā, citiḥ
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
darpaḥMasculineSingularavaṣṭambhaḥ, cittodrekaḥ, smayaḥ, madaḥ, avalepaḥarrogance
dīrghasūtraḥ3.1.15MasculineSingularcirakriyaḥ
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naici, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
jvālaḥUbhaya-lingaSingulararci, hetiḥ, śikhā, kīlaḥflame
kacchūḥ2.6.53FeminineSingularpāma, pāmā, vicarci
kākaḥ2.5.22MasculineSingularcirañjīvī, parabhṛt, sakṛtprajaḥ, karaṭaḥ, maukuliḥ, vāyasaḥ, ātmaghoṣaḥ, balipuṣṭaḥ, ekadṛṣṭiḥ, balibhuk, dhvāṅkṣaḥ, ariṣṭaḥ
kalaṃkaḥMasculineSingularlakṣma, lakṣaṇam, aṅkaḥ, lāñchanam, cihnama spot or mark
kaṇā2.9.37FeminineSingularupakuñci, suṣavī, kāravī, pṛthvī, pṛ‍thuḥ, kālā
karaṇam3.3.60NeuterSingularnicitaḥ, aśuddhaḥ
keśaḥ2.6.96MasculineSingularkacaḥ, śiroruhaḥ, cikuraḥ, kuntalaḥ, bālaḥ
kiraṇaḥ1.3.33MasculineSingulardhṛṣṇiḥ, aṃśuḥ, karaḥ, ghṛṇiḥ, mayūkhaḥ, dīdhitiḥ, bhānuḥ, gabhasti, usraḥ, marīciray
klinnākṣaḥ2.6.60MasculineSingularcullaḥ, cillaḥ, pillaḥ
koṭiḥ3.3.44FeminineSingularniścitam
kūrci2.9.44FeminineSingularkūrci
mahatī3.3.76FeminineSingularśastram, vahnijvālā, raverarci
mānaḥMasculineSingularcittasamunnatiḥanger or indignation excited by jealousy (esp. in women)
mantrī2.8.4MasculineSingulardhīsacivaḥ, amātyaḥ
matallikāFeminineSingularuddhaḥ, tallajaḥ, macarci, prakāṇḍamexcellence or happiness
mṛgatṛṣṇā1.3.35FeminineSingularmarīcimirage
nākaḥ3.3.2MasculineSingularcipiṭaḥ, arbhakaḥ
nalamīnaḥMasculineSingularcilicimaḥsort of spart(one kind of fish)
nidhanam3.3.130NeuterSingularcihnam, pradhānam
nihnavaḥ3.3.216MasculineSingularbhabhedaḥ, niścitam, śāśvatam
paraidhitā2.10.17MasculineSingular‍‍parācitaḥ, pariskandaḥ, parajātaḥ
parva3.3.128NeuterSingularbuddhiḥ, cihnaḥ
pāṭhīMasculineSingularcitrakaḥ, vahnisañjñakaḥ
plavagaḥ3.3.29MasculineSingularcihnam, śephaḥ
prabhāFeminineSingularśoci, dyutiḥ, bhā, ruk, roci, chaviḥ, tviṭ, dīptiḥ, bhāḥ, rucilight
prekṣā3.3.232FeminineSingularaprema, acikkaṇaḥ
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
pṛthukaḥ2.9.48MasculineSingularcipiṭakaḥ
pūjā2.7.36FeminineSingularnamasyā, apacitiḥ, saparyā, arcā, arhaṇā
pūjitaḥ3.1.97MasculineSingularcitaḥ
purāṇaḥ3.1.76MasculineSingularpurātanam, cirantanam, pratanam, pratnam
rogahārī2.6.57MasculineSingularagadaṅkāraḥ, bhiṣak, vaidyaḥ, cikitsakaḥ
sandeśavācFeminineSingularcikammessage
sat3.3.90MasculineSingularsādaraḥ, arcitaḥ
sāyakaḥ3.3.2MasculineSingularutsaṅgaḥ, cihnaḥ
śikhin3.3.113MasculineSingularvrīhibhedaḥ, varṣaḥ, arci
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
śṛṃgāraḥ1.7.17MasculineSingularśuci, ujjvalaḥlove
śuklaḥ1.5.12MasculineSingulardhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuci, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥwhite
sundaram3.1.53MasculineSingularmañju, manoramam, sādhu, ruciram, manojñam, kāntam, suṣamam, mañjulam, rucyam, śobhanam, cāru
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
tilakam2.6.124NeuterSingularcitrakam, viśeṣakam, tamālapatram
tiniśaḥ2.4.26MasculineSingularnemiḥ, rathadruḥ, atimuktakaḥ, vañjulaḥ, citrakṛt, syandanaḥ
titinḍī2.2.43FeminineSingularciñcā, amblikā
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcibhavaani
unmādaḥ1.7.26MasculineSingularcittavibhramaḥmadness
upādhiḥMasculineSingulardharmacintāanxiety
vaṃśaḥMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
vellamNeuterSingularcitrataṇḍulā, taṇḍulaḥ, kṛmighnaḥ, viḍaṅgam, amoghā
vibhrāḍ2.6.102MasculineSingularbhrājiṣṇuḥ, rociṣṇuḥ
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
vipralabdhaḥ3.1.40MasculineSingularvañcitaḥ
vismayaḥMasculineSingularadbhutam, āścaryam, citramsurprise
vyāghrapucchaḥ2.2.50MasculineSingularvyaḍambakaḥ, pañcāṅgulaḥ, rucakaḥ, gandharvahastakaḥ, varddhamānaḥ, cañcuḥ, erubūkaḥ, maṇḍaḥ, citrakaḥ, eraṇḍaḥ
vyāpādaḥMasculineSingulardrohacintanammalice
Monier-Williams Search
3 results for ci"
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ci cl.5. cin/oti-, nute- (1. plural cinumas-and nmas- ; perf. cikāya-and cicāya-, ;2. cicetha-, ;3. plural ciky/ur- ; parasmE-pada cikivas- ; A1. cikye-and cicye- ; parasmE-pada cikyān/a- v; 2nd future parasmE-pada ceṣyat- ; 1st future cetā- ; Aorist acaiṣīt- on ;Ved. cikayām akar-, ;1. sg. acaiṣam-,2. sg. acais- ;3. plural acaiṣur- ; A1. aceṣṭa- ; preceding ceṣīṣṭa- , or cīyāt-, ; ind.p. citv/ā- etc.; Passive voice cīyate- etc.; future cāyiṣyate-& ceṣy- Conditional acāyiṣyata-& aceṣy- ) to arrange in order, heap up, pile up, construct (a sacrificial altar; P.,if the priests construct the altar for another; A1.,if the sacrificer builds it for himself) ; to collect, gather together, accumulate, acquire for one's self ; to search through (for collecting; see 2. ci-) () ; to cover, inlay, set with ; Passive voice cīyate-, to become covered with ; to increase, thrive () : Causal cayayati- and capay-, to heap up, gather ; cāyayati- and cāpay- : Desiderative cikīṣate- (also ti-, ) to wish to pile up ; cicīṣati- ( [ed. vivīṣ-] ) to wish to accumulate or collect : Desiderative Causal (parasmE-pada cicīṣayat-) to cause any one to wish to arrange in order : Intensive cecīyate- on View this entry on the original dictionary page scan.
ci Ved. cl.3. (ciketi-,fr. ki- ; imperative ciketu- ; subjunctive A1. c/iketa-; imperfect tense aciket- ; Aorist 2. plural A1. /acidhvam- ;3. sg. acait-; cikayām akaḥ-[fr.4. cit- ], ) to observe, perceive (with accusative or genitive case) ; to fix the gaze upon, be intent upon ; to seek for : Class. cl.5. cinoti- (parasmE-pada nvat-, A1. nvāna-) to seek for, investigate, search through, make inquiries (confer, compare 1. ci-) : Intensive cekite- See 4. cit-; ([ confer, compare Latin scio.]) View this entry on the original dictionary page scan.
ci cl.1. c/ayate- (parasmE-pada c/ayamāna-) to detest, hate () ; to revenge, punish, take vengeance on (accusative), ; ([ see /apaciti-, kāti-;, , .]) View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
ci चि I. 5 U. (चिनोति, चिनुते, चिका-चा-य, चिच्ये-क्ये, अचैषीत्- अचेष्ट, चेतुम्, -चित; caus. चाययति, चापयति, also चययति, चप- यति desid. चिचीषति, -चिकीषति) 1 To collect, gather, accumulate (said to govern two accusatives being a द्विकर्मक root, but this use is very rare in classical literature), वृक्षं पुष्पाणि चिन्वती. -2 To gather for oneself, acquire, gain; चिचीषतां चन्मवतामलध्वीं भूतिम् Ki.3.11; 2.19; Mv.3.4. -3 To search, look out for; Bh.3.46. -4 To pile or heap up, place in a line; पर्वतानिव ते भूमा- वचैषुर्वानरोत्तमान् Bk.15.76. -5 To set, inlay, cover or fill with, see चित. pass. To bear fruit, grow, increase, thrive, prosper; सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा Pt.1.222 bears fruit; चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः Mu.1.3; गजहंस तव सैव शुभ्रता जीयते न च न चापचीयते K. P.1. -II. 3 P. (चिकेति) Ved. 1 To observe, see, perceive. -2 To look steadfastly upon. -3 To be intent upon. -4 To seek for, search, investigate, make inquiries, search through. -III. 1 Ā. (चयते) 1 To detest, hate. -2 To revenge, take vengeance on. -IV. 1 U. (चायति-ते) 1 To fear, dread, be afraid of (with acc.) -2 To respect, honour. -3 To observe; cf. चाय्.
3 results
ci noun (masculine) [gramm.] the root ci
Frequency rank 34824/72933
ci verb (class 5 ātmanepada) to accumulate (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to acquire for one's self (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to arrange in order (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to become covered with (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to collect (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to construct (a sacrificial altar) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to cover (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to gather together (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to heap up (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to increase (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to inlay (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to pile up (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to search through (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to set with (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2474/72933
ci verb (class 5 parasmaipada) to be intent upon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to make inquiries (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to observe (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to seek for (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34959/72933
Wordnet Search
"ci"" has 3 results.

ci

ci   

samūhād vastūnāṃ pṛthakkaraṇātmakaḥ vyāpāraḥ।

saḥ karaṇḍāt pakvāni āmraphalāni cinoti।

ci

ci, vici, saṃci, sañci, ucci, samucci, upaci, apaci, avaci, samānī, saṃgrah, saṅgrah, samāhṛ, samādā, saṃbhṛ, sambhṛ, samākṣip, saṃnidhā, samupādā, piṇḍīkṛ, rāśīkṛ, ekatrīkṛ, parigrah, upasaṃhṛ, praci, samākṛ, samāvah, abhisamas, samūh, samīj, nici   

vikīrṇasya vastunaḥ ekatra sthāpanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

kṛṣakaḥ vikīrṇān dhānyakaṇān cinoti।

ci

saṅgrah, grah, saṃgrah, saṃci, sañci, ci, āhṛ, upasaṃhṛ   

prayojanam uddiśya vastūnām dhanasya vā ekatrīkaraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ gṛhanirmāṇāya mahadbhiḥ prayatnaiḥ dhanaṃ saṅgṛhṇāti।

Parse Time: 1.504s Search Word: ci" Input Encoding: IAST: ci