Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "capalā" has 1 results.
     
capalā: feminine nominative singular stem: capala
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
     Monier-Williams
          Search  
13 results for capalā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
capalāf. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
capalājanam. "a fickle or unsteady woman", and"the goddess of fortune" View this entry on the original dictionary page scan.
capalākṣamf(ī-)n. one whose eyes move to and fro View this entry on the original dictionary page scan.
capalākṣamf(ī-)n. () View this entry on the original dictionary page scan.
capalāṅgam. "swift-bodied", the gangetic Delphinus View this entry on the original dictionary page scan.
capalātmakamfn. of a fickle nature View this entry on the original dictionary page scan.
capalāyaNom. yate- (gaRa bhṛśādi-), to move to and fro, jump to and fro (as apes) View this entry on the original dictionary page scan.
gocapalāf. Name of the daughter of raudrāśva- and ghṛtā- View this entry on the original dictionary page scan.
jaghanacapalāf. "moving the hips", a libidinous woman View this entry on the original dictionary page scan.
jaghanacapalāf. a woman active in dancing View this entry on the original dictionary page scan.
jaghanacapalān. species of the aryā- metre. View this entry on the original dictionary page scan.
mahācapalāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
mukhacapalāf. a kind of āryā- metre View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
capalā चपला 1 Lightning; कुरबककुसुमं चपलासुषमं रतिपतिमृग- कानने Gīt.7. -2 An unchaste or disloyal wife. -3 Spirituous liquor. -4 Lakṣmī, the goddess of wealth. -5 The tongue. -6 Long pepper. -Comp. -जनः 1 a fickle or unsteady woman; Śi.9.16. -2 the goddess of wealth.
capalāyate चपलायते Den. Ā. To move to and fro, tremble.
     Macdonell Search  
2 results
     
capalā f. lightning; N. of two metres: -gana, m. fickle woman; goddess of fortune.
capalāya den. Â. move or jump about.
     DCS with thanks   
3 results
     
capalā noun (feminine) (in music) the 5th note personified a disloyal wife lightning long pepper name of two metres spirituous liquor (esp. that made from hemp) the goddess Lakṣmi or fortune the tongue whore sasya
Frequency rank 10348/72933
capalālaya noun (masculine) a sort of kāntaloha
Frequency rank 52097/72933
mukhacapalā noun (feminine) a kind of Āryā metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 62284/72933
     Wordnet Search "capalā" has 6 results.
     

capalā

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvam ādi guṇāḥ proktāḥ।

trailokye vijayapradeti vijayā śrīdevarājapriyā।

capalā

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ।

adhunā śāsanena vijayāyāḥ kṛṣiḥ pratibandhitā asti।

capalā

vidyut, taḍit, vajrasphuliṅgaḥ, śampā, śatahradā, hrādinī, airāvatī, kṣaṇaprabhā, taḍit, saudāminī, cañcalā, capalā, vījā, saudāmnī, cilamīlikā, sarjjūḥ, aciraprabhā, saudāmanī, asthirā, meghaprabhā, aśaniḥ, vajrā   

pṛthivyāḥ vāyumaṇḍalasthāyāḥ vaidyutāyāḥ ūrjāyāḥ utsargaḥ yad meghānāṃ gharṣaṇāt prādurbhavati tathā ca ākāśe prakāśaṃ tathā ca ghoṣadhvaniṃ janayati।

ākāśe vidyut dedīpyate।

capalā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

capalā

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

capalā

pippalī, kṛṣṇā, upakulyā, vaidehī, māgadhī, capalā, kaṇā, uṣaṇā, śauṇḍī, kolā, ūṣaṇā, pippaliḥ, kṛkalā, kaṭubījā, koraṅgī, tiktataṇḍulā, śyāmā, dantaphalā, magadhodbhavā   

ekā latā yasya kalikā tūtasya ākāravat bhavati।

pippalī auṣadhasya rūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 0.699s Search Word: capalā Input Encoding: IAST: capalā