Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"cakre" has 11 results
cakre: feminine nominative dual stem: cakra
cakre: neuter nominative dual stem: cakra
cakre: feminine accusative dual stem: cakra
cakre: neuter accusative dual stem: cakra
cakre: masculine locative singular stem: cakra
cakre: neuter locative singular stem: cakra
cakre: neuter vocative dual stem: cakra
cakre: masculine vocative singular stem: cakri
cakre: feminine vocative singular stem: cakri
cakre: third person singular tense paradigm perfect class ātmanepadakṛ
cakre: first person singular tense paradigm perfect class ātmanepadakṛ
Monier-Williams Search
8 results for cakre
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cakrendrakam. a kind of mustard View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśam. (equals kra-vartin-) sovereign of the world View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. "lord of the discus", viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. "lord of the troops", bhairava- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvaram. equals śa- View this entry on the original dictionary page scan.
cakreśvarīf. one of the vidyā-devī-s (executing the orders of the 1st arhat-) View this entry on the original dictionary page scan.
bhillīcakreśvaram. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
vīracakreśvaram. "lord of an army of heroes", Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Vedic Search
1 result
kṛ kṛ make, V. kṛṇóti, kṛṇuté, iv. 50, 9; v. 83, 3; = hold, x. 34, 12; = raise [230] (voice), 8; pr. sb. 3. s. kṛṇávat, viii. 48, 3; 3. pl. kṛṇávan, iv. 51, 1; vii. 63, 4; 2. pl. Ā. kṛṇúdhvam, x. 34, 14; ipv. kṛṇuhí, x. 135, 3; pf. cakṛmá, vii. 86, 5; x. 15, 4; cakrúr, vii. 63, 5; Ā. cakré, x. 90, 8; cakrá̄te, viii. 29, 9; cakriré, i. 85, 1. 2. 7. 10; ft. kariṣyási, i. 1, 6; root ao. ákar, ii. 12, 4; iii. 59. 9; v. 83, 10; ákran, x. 14, 9; 3. pl. Ā. ákrata, vii. 103, 8; x. 34, 5; sb. kárati, ii. 35, 1; kárāma, x. 15, 6; ao. ps. ákāri, vii. 61, 7 [cp. Gk. κραίνω ‘accomplish’. Lat. creò ‘create’]. úpa á̄- drive up for: rt. ao. ákaram, x. 127, 8. āvís- make manifest, v. 83, 3. nís- turn out: rt. ao. askṛta, x. 127, 3.
Macdonell Search
1 result
cakreśa m. sovereign ruler: -tâ, f. sovereign dominion; -½îsvara, m. ep. of Vishnu and of Bhairava; sovereign ruler: -tva, n. abst. n.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results12 results
cakre agnir januṣājmānnam RV.6.4.4b; TS.1.3.14.7b.
cakre kṛṣṇāṃ anu vratā RV.8.41.10b.
cakre nābhir iva śritā RV.8.41.6b.
cakre sahasravīryam AVś.4.17.1c; AVP.5.23.1c.
cakreṇa tāṃ apa vapa ṛjīṣin RV.8.96.9d.
acakrebhis taṃ maruto ni yāta # RV.5.42.10b.
ācakre havyadātaye # RV.8.101.1d; VS.33.87d.
ekacakreṇa savitā rathena # AVP.2.22.6c; MS.2.7.12c: 92.12; KS.38.14c; Apś.16.18.6c.
tricakreṇa vahatuṃ sūryāyāḥ # RV.10.85.14b; AVś.14.1.14b.
tricakreṇa saṃsadam ichamānau # TS.4.7.15.4b; MS.3.16.5b: 191.8; KS.22.15b.
tricakreṇa suvṛtā yātam arvāk # RV.1.118.2b; KS.17.18b.
dravaccakreṣv āśuṣu # RV.8.34.18b.
Vedabase Search
141 results
cakre (Vasiṣṭha) performedSB 9.9.23-24
cakre acceptedSB 4.14.29
cakre and disc weaponMM 9
cakre compiledSB 1.7.6
cakre constructedSB 9.11.12
cakre convertedCC Madhya 9.1
cakre createdSB 6.18.30
cakre didSB 10.13.18
SB 4.26.12
SB 5.1.41
cakre did itSB 1.6.6
cakre did performSB 1.3.22
cakre executedSB 10.74.47
SB 6.7.38
SB 7.10.24
SB 9.10.29
SB 9.16.8
SB 9.20.18
cakre fixedSB 9.21.16
cakre gave attentionSB 1.15.32
cakre he didSB 10.66.30-31
SB 10.86.15
cakre He madeSB 10.24.36
SB 10.26.10
cakre he madeSB 10.50.3
SB 10.54.51
SB 10.67.11
SB 10.82.3-6
SB 12.6.48-49
SB 12.6.50
SB 12.6.59
SB 12.6.76-77
SB 9.16.17
SB 9.19.22
cakre he performedSB 10.41.44
cakre He performedSB 11.4.1
cakre in the wheelSB 7.15.42
cakre in the wheel of time (the repetition of birth and death)SB 7.9.22
cakre increasedSB 10.8.52
cakre madeCC Antya 4.1
CC Madhya 11.1
CC Madhya 15.1
SB 10.26.12
SB 10.56.15
SB 10.89.3
SB 10.90.47
SB 3.17.19
SB 4.18.29
SB 4.6.40
SB 4.9.66
SB 9.14.10
SB 9.15.14
SB 9.16.17
cakre made themSB 9.8.5-6
cakre made upSB 4.20.34
cakre makeSB 4.18.30
cakre performedSB 10.45.42-44
SB 10.71.40
SB 3.10.4
SB 4.22.4
SB 9.11.11
SB 9.24.60
cakre preparedSB 1.3.21
cakre producedSB 10.87.50
cakre regularly performedSB 10.2.1-2
cakre she developedSB 10.55.7-8
cakre turnedBs 5.23
cakreṇa by the discSB 8.9.25
cakreṇa by the Sudarśana discSB 3.19.14
cakreṇa by the wheelSB 2.7.16
cakreṇa with His discSB 10.57.21
SB 10.59.10
SB 10.59.21
SB 10.59.4
SB 10.63.32
cakreṇa with His disc weaponSB 10.74.43
cakreṇa with His Sudarśana discSB 10.78.12
cakreṇa with the circleSB 10.56.7
cakreṇa with the discSB 6.18.14
alāta-cakrera the circle of a firebrandCC Madhya 15.25
arhayām cakre offeredSB 1.13.6
arhayām cakre He performed worshipSB 10.52.28
saṃsāra-cakre asmin in this world of birth and deathSB 10.5.24
arhayām cakre offeredSB 1.13.6
janayām cakre begotSB 4.28.30
jyotiḥ-cakre in the celestial sphereSB 5.21.11
kāla-cakre in the wheel of eternal timeSB 5.23.3
saṃsāra-cakre in the cycle of birth and deathSB 6.11.27
saṃsāra-cakre in the wheel of material existenceSB 6.17.18
spṛhām cakre desired to possessSB 8.8.3
spṛhām cakre desired to possessSB 8.8.6
manaḥ cakre thoughtSB 8.12.24
kalpayām cakre they made it the planSB 8.23.22-23
namaḥ-cakre offered respectful obeisancesSB 9.10.39-40
namaḥ-cakre offered obeisancesSB 9.21.9
saṃsāra-cakre asmin in this world of birth and deathSB 10.5.24
saṃsāra-cakre within the cycle of material existenceSB 10.16.38
pūjayām cakre honoredSB 10.20.30-31
manaḥ cakre He made up His mindSB 10.29.1
megha-cakre in a range of cloudsSB 10.33.7
manaḥ cakre He decidedSB 10.42.6
manaḥ cakre made up His mindSB 10.44.17
arhayām cakre He performed worshipSB 10.52.28
namaḥ cakre bowed downSB 10.53.49
upāsām cakre she worshipedSB 10.60.7
pūjayām cakre he worshipedSB 10.86.27-29
snāpayām cakre he bathedSB 10.86.40
sampūjayām cakre he fully worshiped themSB 11.2.26
jyotiḥ-cakre in the zodiacCC Madhya 20.387
kulāla-cakreṇa a potter's wheelSB 5.22.2
kāla-cakreṇa with the great wheel of timeSB 5.22.2
yat-cakreṇa by whose discSB 8.10.57
alāta-cakrera the circle of a firebrandCC Madhya 15.25
janayām cakre begotSB 4.28.30
jyotiḥ-cakre in the celestial sphereSB 5.21.11
jyotiḥ-cakre in the zodiacCC Madhya 20.387
kāla-cakreṇa with the great wheel of timeSB 5.22.2
kāla-cakre in the wheel of eternal timeSB 5.23.3
kalpayām cakre they made it the planSB 8.23.22-23
kulāla-cakreṇa a potter's wheelSB 5.22.2
manaḥ cakre thoughtSB 8.12.24
manaḥ cakre He made up His mindSB 10.29.1
manaḥ cakre He decidedSB 10.42.6
manaḥ cakre made up His mindSB 10.44.17
megha-cakre in a range of cloudsSB 10.33.7
namaḥ-cakre offered respectful obeisancesSB 9.10.39-40
namaḥ-cakre offered obeisancesSB 9.21.9
namaḥ cakre bowed downSB 10.53.49
pūjayām cakre honoredSB 10.20.30-31
pūjayām cakre he worshipedSB 10.86.27-29
sampūjayām cakre he fully worshiped themSB 11.2.26
saṃsāra-cakre in the cycle of birth and deathSB 6.11.27
saṃsāra-cakre in the wheel of material existenceSB 6.17.18
saṃsāra-cakre asmin in this world of birth and deathSB 10.5.24
saṃsāra-cakre within the cycle of material existenceSB 10.16.38
snāpayām cakre he bathedSB 10.86.40
spṛhām cakre desired to possessSB 8.8.3
spṛhām cakre desired to possessSB 8.8.6
upāsām cakre she worshipedSB 10.60.7
vipracakre he insultedSB 10.67.14-15
yat-cakreṇa by whose discSB 8.10.57
2 results
cakreśvara noun (masculine) Bhairava (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Name des Lautes kṣa Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21268/72933
cillācakreśvara noun (masculine) Name eines Texts oder Autors
Frequency rank 34999/72933
Wordnet Search
"cakre" has 1 results.

cakre

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 1.579s Search Word: cakre Input Encoding: IAST: cakre